logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
adam szpaderski

Anna Niepytalska-Osiecka

filolog

Dla mediów

Profil naukowy

Filolog. Zajmuje się współczesną polszczyzną i jej środowiskowymi odmianami. Interesuje się socjolektami wytwarzanymi przez rozmaite grupy społeczne i nowymi zjawiskami w polszczyźnie.

W sferze jej zainteresowań naukowych znajdują się również leksykografia i idea prostego języka.

Autorka książki „Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa” oraz współautorka pracy „Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej” pod red. Andrzeja Markowskiego.

Współtwórczyni Wielkiego słownika języka polskiego, który rejestruje współcześnie używane polskie słownictwo. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z polszczyzny dla praktyków oraz z poprawnego i zrozumiałego języka urzędowego.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Współczesny język polski
  • Wpływ języka na rzeczywistość

Informacje prasowe