Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo, 2017–2022), Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (2017–2020) oraz Szkoły Prawa Angielskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2021-2022). W 2019 r. ukończyła Szkołę Prawa Biznesowego (Baku State University) w Azerbejdżanie oraz Szkolę Prawa Konfliktów Zbrojnych (Taras Shevchenko National University) w Kijowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojęte prawo rodzinne i podmiotowość dziecka w prawie, a także procesy cywilne.

Aktywnie działa na rzecz praw dzieci – pełni funkcję członkini zarządu Sekcji Socjologii Dzieci i Dzieciństwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, jest także starszą specjalistką w Zespole ds. Przestępczości wobec dzieci w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. Członkini International Society of Family Law oraz uczestniczka seminariów Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem afiliowanego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendystka Akademii Liderek Biznesu Fundacji im. Lesława Pagi oraz Ambasadorów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Otrzymała także stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

Autorka kilkudziesięciu publikacji w wyżej wymienionym zakresie (publikowała m.in. w „Studia Iuridica Toruniensia”), współautorka monografii „Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” t.2 (2021) oraz książki „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego” (2022). Współorganizatorka takich wydarzeń, jak m.in.: II Ogólnopolska Konferencja Cywilnoprocesowa „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego”, I Kongres „Dziecko w postępowaniu” na Uniwersytecie Warszawskim, Kongres „Obywatelki. Kongres 100 lat partycypacji kobiet”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z praktycznej logiki prawniczej, wykładni prawa oraz postępowania nieprocesowego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawa dziecka
  • Ochrona życia rodzinnego
  • Filozofia polityki
  • Prawa człowieka
  • Prawo konstytucyjne

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni