Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Jakub Paszulewicz

Jakub Paszulewicz

Jakub Paszulewicz

Wydział Psychologii w Krakowie

Dla mediów

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się asymetrią układu nerwowego, uwagą wzrokową i jej związkien z okulomotoryką, a także zdolnościami językowymi.

Kieruje projektem badawczym „Motoryczne podstawy mechanizmu orientacji uwagi” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM. Jest współautorem publikacji w wyżej wymienionym zakresie, publikował m.in. w czasopismach „Cortex” oraz „Neuroscience Letters”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu krytycznej analizy tekstów psychologicznych, podstaw metodologii i statystyki, podstawowych umiejętności psychologicznych, a także umiejętności akademickich.

Obszary tematyczne

  • Psychologia poznawcza
  • Uwaga wzrokowa i jej związek z okulomotoryką
  • Język
  • Zdolności językowe
  • Asymetria mózgu
  • Adaptacyjność asymetrii

Informacje prasowe