logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Joanna Sokołowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
Instytut Psychologii ,
czarne

prof. dr hab.

Joanna Sokołowska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Ekonomicznej i Biznesu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuje się psychologią podejmowania decyzji i ryzyka w biznesie, a także psychologią ekonomiczną. Bada m.in. czy istnieją indywidualne postawy wobec ryzyka, czy ludzie rozumieją prawdopodobieństwa, a także czy różne kategorie wartości kompensują się (np. zdrowie i bezrobocie).

Jest kierownikiem projektu „Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury”, finansowanego przez NCN. Razem z interdyscyplinarnym zespołem bada, co wpływa na decyzje podejmowane przez maklerów giełdowych i jak kształtuje się polski rynek inwestycyjny.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu podejmowania decyzji i oceny ryzyka, a także psychologii ekonomicznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Ocena ryzyka
  • Podejmowanie decyzji ryzykownych
  • Psychologia ekonomiczna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni