Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Doktor psychologii, pedagog specjalny, diagnosta autyzmu. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się neuroatypowy rozwój, a w szczególności spektrum autyzmu. Zajmuje się badaniem roli postaw w adaptacji psychologicznej, subiektywnej jakości życia oraz sytuacji psychologicznej rodzin dzieci ze spektrum autyzmu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z osobami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu innowacji społecznych na rzecz osób o atypowym rozwoju, takich jak baza wiedzy dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu polskiautyzm.pl, wolontariat koleżeński Stowarzyszenia „Mary i Max” oraz mediacje rówieśnicze w edukacji ogólnodostępnej.

Jest autorką publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. „Autism” oraz „Research in Autism Spectrum Disorders (RASD)”. Odbyła staż badawczy w Centrum Badań i Terapii Autyzmu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, zastosowań psychologii, seminarium magisterskie, a także zajęcia fakultatywne wokół tematyki autyzmu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Spektrum autyzmu
  • Zaburzenia rozwoju
  • Neuroróżnorodność
  • Psychologia rozwoju

Informacje prasowe