logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Kinga Piber
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO Witold Gotowski

dr Kinga Piber

 

Profil zawodowy

Psycholog