Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17 we Wrocławiu

float_intro: images-old/2015/Blog/Inauguracja-wroclaw-2015.jpg

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla wydziału, jak i lokalnej społeczności. W tym dniu swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego oraz studenci rozpoczynający w październiku edukację we wrocławskiej filii naszej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Pytania o sens odpowiedzialności karnej” wygłosi prof. Lech Gardocki, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010.

Inauguracja

październik11 2016

Wrocław

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi prof. Tomasz Zaleśkiewicz, dziekan wrocławskiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości oraz wystąpi z krótkim przemówieniem. Z jego rąk odbiorą nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne pracownicy i studenci wydziału.

Inauguracja wroclaw 2015a

Po wystąpieniach gości oraz centralnym punkcie programu, czyli uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, głos zabierze prof. Lech Gardocki, który wygłosi wykład pt. „Pytania o sens odpowiedzialności karnej”.

Inauguracja wroclaw 2015b

258 lech gardocki

O prelegencie

prof. dr hab. Lech Gardocki – prawnik, sędzia, dziekan warszawskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. Specjalista w zakresie prawa karnego, sędzia Sądu Najwyższego w latach 1996-2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Legią Honorową. W roku 2014 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.

Termin i lokalizacja

11 października 2016 r., godz. 12.00 
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, aula im. W. Sterna