Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego w Warszawie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/inauguracja_2016_rektor.jpg

Tegoroczne spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki było wyjątkowe. Podczas uroczystości nastąpiło symboliczne przekazanie władzy rektorskiej profesorowi Romanowi Cieślakowi. Była to okazja do podsumowania działalności profesora Andrzeja Eliasza na stanowisku rektora – 20 lat wytężonej pracy, dążenia do zachowania najwyższych standardów w dydaktyce i inwestowania w badania na światowym poziomie, dzięki czemu uczelnia może szczycić się mianem pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce.

Inauguracja

październik4 2016

Warszawa

Znamienici goście, wybitne osobistości

W uroczystości wzięli udział znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele świata nauki, szkolnictwa wyższego, administracji publicznej i samorządowej. Byli z nami: Tale Kandal – Radca Minister Ambasady Królestwa Norwegii, prof. Andrzej Rzepliński – prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Jerzy Woźnicki – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Krzysztof Diks – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Robert Firmhofer – dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

Wśród rektorów znaleźli się: prof. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Bielawski – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Jerzy Nowacki  rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, prof. Maciej Duszczyk – prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Anna Fidelus – prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Wiktor Jędrzejec – prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Sztuk Pięknych.

Przekazanie insygniów władzy rektorskiej

– Proszę wszystkich o powstanie bowiem nastąpi teraz chwila przekazania władzy – tymi słowami prof. Andrzej Eliasz zapowiedział uroczysty moment oddania insygniów rektorskich prof. Romanowi Cieślakowi.

– Accipe catenam dignitatis (Przyjmij łańcuch, oznakę godności), Accipe sceptrum regiminis (Przyjmij berło, oznakę władzy) – w ten symboliczny sposób skończyło się sprawowanie funkcji przez ustępującego rektora. Prof. Eliasz przekazał łańcuch i berło swojemu następcy. Życzył mu powodzenia i dodał, że całym sercem będzie wspierał jego działania.

Nastąpiły przemówienia prof. Romana Cieślaka – nowego rektora, oraz Piotra Voelkela  współzałożyciela Uniwersytetu SWPS. Obaj panowie podkreślali rolę, jaką odegrał prof. Andrzej Eliasz w rozwoju naszej uczelni, zaznaczając, że jego wpływ na dalsze losy Uniwersytetu SWPS się nie skończył. Profesor zostaje bowiem przewodniczącym Rady Powierniczej, co pozwoli mu spojrzeć na uczelnię z innej perspektywy i ocenić działalność Uniwersytetu SWPS na tle krajowych i zagranicznych instytucji zajmujących się edukacją i nauką.

Zmieniliście sytuację na polskim rynku edykacyjnym...

Jest wiele znakomitych uniwersytetów w Polsce, są wśród nich te z kilkusetletnią tradycją i te z 20-letnim stażem, przyznał prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący KRASP. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że imponujące dokonania uczelni, która w tak krótkim czasie dołączyła do grona uniwersytetów, zmieniły sytuację na polskim rynku edukacyjnym, wpłynęły na optykę patrzenia na szkolnictwo wyższe w naszym kraju i sposób myślenia o polskich uczelniach; podział na uczelnie państwowe i uczelnie prywatne, do którego przywykliśmy, nie oznacza już rozróżnienia na uczelnie lepsze i gorsze.

Uroczysta immatrykulacja i wykład inauguracyjny

Inauguracja roku akademickiego to święto całej społeczności akademickiej, ale przede wszystkim studentów rozpoczynających w październiku edukację w warszawskich wydziałach naszej uczelni. Po wystąpieniach gości nastąpił centralny punkt programu, czyli uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku.

Następnie prof. Eliasz wygłosił wykład poświęcony roli nauk humanistycznych i społecznych w kształceniu akademickim.

– W kształceniu młodzieży niezbędne jest rozwijanie umiejętności ułatwiających komunikację i współpracę zespołową oraz przygotowanie do świadomego udziału w życiu publicznym; warunkiem tego jest rozumienie złożoności zjawisk społecznych – profesor opowiedział o roli sztuk wyzwolonych w ich współczesnym rozumieniu, o znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych w nabywaniu przez studentów umiejętności ważnych w życiu osobistym i zawodowym.

myFlickr