Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Rola nauki w kształtowaniu polityki (science diplomacy) – wykład dr. E. Williama Colglaziera

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/science_2000_1316.jpg

Dr E. William Colglazier, przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. promocji nauki, technologii i innowacji oraz doradca ds. nauki i technologii przy sekretarzu stanu w rządzie Baracka Obamy, wygłosi wykład dotyczący roli nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych we współpracy z organami rządowymi, promowaniu dyplomacji i dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Wykład będzie prowadzony w języku angielskim. 

wykład

listopad15 2016

Warszawa

Tematyka wykładu – rola nauki w kształtowaniu polityki i zrównoważonym rozwoju

Od ostatnich dwudziestu lat stopniowo wzrasta wpływ środowiska naukowego na kształtowanie polityki rządów wielu krajów. Naukowcy doradzają nie tylko w podejmowaniu decyzji związanych z przedsięwzięciami naukowymi, lecz także w takich dziedzinach jak rolnictwo, środowisko naturalne, bezpieczeństwo, przestępczość i wzrost gospodarczy.

The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (to prywatne, naukowe instytucje typu non profit zajmujące się badaniami z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych – przyp. red.) dostarczają ponad 200 ekspertyz naukowych rocznie, zamawianych głównie przez rząd Stanów Zjednoczonych. Podobne ekspertyzy, indywidualne i zbiorowe, opracowują uniwersytety specjalizujące się w naukach ścisłych, technicznych, medycynie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych doceniła znaczenie tych działań i obecnie pracuje nad wzmocnieniem współpracy pomiędzy światem nauki i polityki. Zdobycze nauki, technologii oraz innowacje mają być wykorzystane do osiągnięcia 17 Celów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Aby zrealizować plany ujęte w Agendzie, przedstawiciele świata nauki i polityki powinni współpracować nad stworzeniem lepszego systemu wspierania polityki przez naukę. System miałby obejmować doradców naukowych przy najwyższych przedstawicielach władzy, komisje naukowe składające się z niezależnych naukowców i technologów przy ministerstwach, pracowników administracji rządowej z wykształceniem technicznym i naukowym.

Dostarczanie obiektywnej i wysokiej jakości ekspertyz, wolnych od wpływów politycznych i nacisków grup kierujących się partykularnymi interesami, jest ważnym obowiązkiem obywatelskim przedstawicieli środowiska naukowego.

Po wykładzie odbędzie się dyskusja moderowana przez Katarzynę Kozłowską, redaktor naczelną „Magazynu THINKTANK.

O prelegencie

Bill Colglazier

Dr E. William Colglazier – jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Science & Diplomacy” („Nauka i Dyplomacja”) i starszym naukowcem w Center for Science and Diplomacy (Centrum ds. Nauki i Dyplomacji) przy American Association for Advancement of Science (Amerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki).

W latach 2011–2014 jako czwarty doradca ds. nauki i technologii przy sekretarzu stanu wspierał rząd Stanów Zjednoczonych w kreowaniu i wdrażaniu polityki zagranicznej w zakresie nauki i technologii. Od 1994 do 2011 roku był dyrektorem naczelnym National Academy of Sciences (Amerykańska Akademia Nauk) oraz National Research Council (Krajowa Rada ds. Badań Naukowych), gdzie pomagał nadzorować badania służące do opracowania niezależnych i obiektywnych ekspertyz w sprawach dotyczących krajowego i międzynarodowego ustawodawstwa.

W 2016 roku został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ do rady dziesięciu międzynarodowych ekspertów wspierających inicjatywę Technology Facilitation Mechanism, która ma na celu promowanie roli nauki, technologii oraz innowacji w dążeniu do osiągnięcia celów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Organizatorzy

 

organizatorzy colglazier

Termin i miejsce

15 listopada 2016 r. (wtorek), godz. 14.00–15.30

Uniwersytet SWPS w Warszawie, aula 214 im. T. Tomaszewskiego

ul. Chodakowska 19/31

Wstęp wolny na wydarzenie!