Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uchodźcy i rola mediów społecznościowych

float_intro: images-old/2015/Blog/europe_refugees.jpg

Debata publiczna ostatnich dwóch lat jest zdominowana przez zdjęcia i filmy ukazujące uchodźców starających się dostać do Europy oraz pełne niepokoju reakcje Europejczyków. Jaka rolę odegrały w tym wszystkim media społecznościowe?

Zapraszamy na wykład gościnny w języku angielskim prof. Godfrieda Engbersena z Erasmus University Rotterdam zatytułowany „Refugees and the role of social media”. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Wyzwania humanistyki XXI wieku” organizowanego przez Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS. Wstęp wolny

wykład otwarty

grudzień10 2016

Warszawa

Media społecznościowe a problem migracji i integracji azylantów

Podczas wykładu prof. Engbersen poruszy dwa tematy związane z emigracją. Najpierw przeanalizuje rolę mediów społecznościowych w podejmowaniu przez uchodźców decyzji dotyczących migracji. Wyjaśni, jak informacje pozyskane z mediów społecznościowych były przez nich oceniane i weryfikowane, a także, jaki miały wpływ na wybór tras migracyjnych i krajów docelowych.

Druga część wykładu zostanie poświęcona zagadnieniu integracji. Obecnie uwaga jest skupiona głównie na problemie relokacji i przyjmowaniu potencjalnych azylantów do społeczności lokalnych. Jednak rządy stoją przed kolejnym fundamentalnym wyzwaniem, którym jest odpowiedź na pytanie, jak ma przebiegać integracja osób ubiegających się o azyl. Profesor przedstawi analizę popartą badaniami dotyczącymi migracji i mediów społecznościowych w Holandii i integracji uchodźców w społeczeństwie holenderskim.

Godfried Engbersen – socjolog z Erasmus University w Rotterdamie

Godfried Engbersen jest profesorem socjologii na Erasmus University w Rotterdamie, w Holandii. Zajmuje się badaniami nad nieregularną migracją, związkiem pomiędzy przestępczością a reżimami ograniczającymi prawo do migracji, lokalnymi i transnarodowymi postawami obywatelskimi oraz migracją płynną z Centralnej i Wschodniej Europy.

W 2014 roku został nominowany na członka Rady Naukowej ds. Holenderskiej Polityki Rządowej (WRR Scientific Council for Government Policy). Ponadto jest holenderskim korespondentem Przeglądu Migracji Międzynarodowej (SOPEMI) przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz członkiem Holenderskiej Królewskiej Akademii Nauk (Royal Netherlands Academy of Sciences).

Jego najnowsze publikacje to: „Fatale Remedies. De onbedoelde effecten van beleid en kennis” [Fatalne rozwiązania. Niezamierzone konsekwencje polityki i nauki] oraz (wspólnie z Richardem Blackiem, Markiem Okólskim i Christiną Pantiru) „A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe” [Kontynet Wędrujący na Zachód? Rozszerzenie EU i migracja zarobkowa z Centralnej i Wschodniej Europy].

Interdisciplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS goszczą wybitnych naukowców z całego świata. Ten rok akademicki rozpoczynamy wykładem anglojęzycznym prof. Godfrieda Engbersena z Erasmus University Rotterdam, aby pokazac, że o uchodźcach można mówić interdyscyplinarnie, ponad granicami i istniejącymi wyobrażeniami.

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Interdyscypliarnych Studiów Doktoranckich

Wyzwania humanistyki XXI wieku

Wyzwania humanistyki XXI wieku to cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin mających związek z szeroko pojętą humanistyką. Prelekcje są organizowane głównie z myślą o uczestnikach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, jednakże mają formę otwartych spotkań, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Po wykładzie doktoranci zasiadają z zaproszonymi gośćmi przy wspólnym stole. Nieformalna atmosfera sprzyja nieskrępowanej dyskusji oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stażami naszych doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Najbliższe spotkania

11 stycznia 2017, godz: 18.00
„Community Development Model: Application for Developing Community Programs”
prof. Barbara Klimek, Arizona State University

20 stycznia 2017, godz: 17.00
„From research to practice: the impact of behavior change interventions in real world settings”
prof. Aleksandra Łuszczyńska, University of Colorado, Uniwersytet SWPS 

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia realizację projektów z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Doktoranci współpracują z badaczami z najlepszych ośrodków w kraju i za granicą. Partnerskie relacje mistrz-uczeń gwarantują indywidualne podejście do każdego studenta i profesjonalne wsparcie merytoryczne.

Więcej o studiach doktoranckich »

Termin i miejsce spotkania

10 grudnia 2016 r., godz. 14.00

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, aula S306
Warszawa