Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie

float_intro: images-old/2015/dysfunctional_family_2000_1316.jpg

Parentyfikacja to zjawiska polegające na odwróceniu ról w rodzinie. Oznacza to, że dziecko opiekuje się dorosłym, najczęściej rodzicem, co zwykle jest zadaniem przekraczającym jego możliwości. Prof. Katarzyna Schier od wielu lat analizuje zjawisko parentyfikacji oraz jego konsekwencje dla funkcjonowania w dorosłości. Parentyfikacja jako przykład transgeneracyjnego przekazu traumy jest tematem wykładu, który prof. Schier wygłosi już 10 stycznia na Uniwersytecie SWPS.

Tematyka wykładu

Tematyka wykładu dotyczy problemu ukrytej formy przemocy w rodzinie, do której, jak podkreśla prof. Schier, zaliczana jest także parentyfikacja, czyli odwrócenie ról. W takiej sytuacji dziecko staje się opiekunem rodzica lub rodziców – może być rodzinnym terapeutą, mediatorem, katalizatorem napięć lub „podziwiaczem” (parentyfikacja emocjonalna); może też opiekować się chorym rodzicem, zarabiać pieniądze, prowadzić dom, być tłumaczem w czasie emigracji (parentyfikacja instrumentalna).

Prof. Schier, na podstawie wyników swoich badań oraz przykładu klinicznego dziewczyny w okresie dorastania, przedstawi skutki takich wyzwań rodzinnych dla funkcjonowania psychicznego, w tym dla kształtowania się obrazu ciała. Parentyfikacja jest przykładem transgeneracyjnego przekazu traumy. Wykład będzie analizą tego zjawiska, a jednocześnie ma przynieść garść refleksji na temat tego, jak i komu należy w takiej sytuacji pomóc.

Prowadząca

prof. dr hab. Katarzyna Schier – psycholog, psychoanalityk szkoleniowy, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii psychoanalitycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z dorosłymi i dziećmi. Od wielu lat łączy pracę kliniczną z aktywnością naukowo-dydaktyczną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizator

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Patronat

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS

Termin i miejsce

10 stycznia 2017 r., godz. 18.00–20.00

Uniwersytet SWPS, Warszawa, ul. Chodakowska 19/31, Aula im. Tadeusza Tomaszewskiego