Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Blaski i cienie starości – fotograficzny projekt Photovoice

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/photovoice_2000_1316.jpg

Współczesna kultura nie lubi słowa „starość”. Zmarszczki i siwe włosy nie pasują do świata, w którym panuje kult młodości. Seniorom pozostaje więc trwanie na marginesie społeczeństwa. A przecież tak być nie musi, o czym przekonują pomysłodawczynie projektu PhotoVoice. Studentki z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS przygotowały wystawę, która ma zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku. „Oblicza starości we współczesnym świecie – blaski i cienie” to sprzeciw wobec ageizmu i zarazem wstęp do kolejnych działań studenckiej grupy Photovoice.

wystawa

maj
10 2017

Katowice

 

Różne oblicza starości

Starość jest często najmniej pożądanym etapem w życiu człowieka. Kojarzy się jedynie z cierpieniem, bólem i wykluczeniem społecznym. Seniorzy pozostają osamotnieni ze swoimi problemami. – Ten czarny scenariusz starzenia się nie jest jedynym możliwym, a wiek podeszły nie musi być pasmem nieszczęść – przekonują autorki wystawy. Ich projekt PhotoVoice ma propagować aktywizację osób starszych oraz zwrócić uwagę studentów na problemy, jakie dotykają tę grupę.

– Większość osób, w szczególności młodych, nie reaguje na potrzeby seniorów, nie potrafi czerpać z ich potencjału oraz doświadczenia. Wystawa ma uwrażliwić studentów naszego wydziału na problematykę ageizmu – mówi Monika Ignacak, pomysłodawczyni inicjatywy.

Wybór tematyki wystawy nie jest przypadkowy. Studentki zaangażowane w projekt Photovoice to jednocześnie członkinie Koła Naukowego Katoflow. W ramach jego działalności pracują jako wolontariuszki w Domu Opieki Społecznej. – Spędzamy czas z seniorami i zachęcamy ich do ponownego odnalezienia sensu w swoim życiu. Tak naprawdę każdy etap w życiu ma swoje blaski i cienie, ale to wyłącznie od nas zależy, jak go wykorzystamy – podkreśla Ignacak.

Wystawa została przygotowana pod nadzorem merytorycznym dr hab. Katarzyny Popiołek prof. Uniwersytety SWPS, dr Małgorzaty Wójcik oraz Patrycji Paczyńskiej-Jasińskiej.

photovoice 2

photovoice 4

Photovoice – fotografia, która daje głos

Prace powstały dzięki wykorzystaniu metody PhotoVoice. To metoda fotografii partycypacyjnej stosowana w psychologii społecznej i społeczności. Często wykorzystuje się ją w pracy ze społecznościami zamkniętymi, takimi jak imigranci, mniejszości etniczne, czy też z grupami żyjącymi na marginesie społeczeństwa.

Dzięki zdjęciom łatwiej pokazać problemy, z jakimi zmaga się dana grupa i uwrażliwić na nie opinię społeczną. W projektach PhotoVoice najważniejsza jest treść zdjęcia oraz emocje i doświadczenia, które chce pokazać autor.

Zespół projektu Photovoice

258 monika ignacak

Monika Ignacak – studentka II roku psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Przewodnicząca koła naukowego KATOflow. Prowadzi warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu Strefa Młodzieży. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się szeroko pojęta arteterapia, psychologia humanistyczna, a także psychologia pozytywna. Jest aktywnie działającą wolontariuszką oraz pracuje nad projektem na rzecz aktywizacji osób starszych.

258 agata chmielewska

Agata Chmielewska – studentka I roku psychokryminalistyki na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Uważa się za osobę otwartą na świat i nowe doświadczenia, lubi angażować się w ciekawe projekty, z chęcią uczy się nowych rzeczy. W przyszłości pragnie być psychologiem więziennym. W wolnym czasie poświęca się swoim pasjom, z zamiłowaniem czyta książki fantastyczne, pogłębia wiedzę historyczną dotyczącą okresu II Wojny Światowej.

258 lidia kobierska

Lidia Kobierska – studentka II roku psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Wiceprzewodnicząca koła naukowego KATOflow. Interesuje się pisaniem opowiadań, fotografią oraz filmem. W przyszłości planuje skupić sięna działalności naukowej z zakresu psychoseksuologii.

258 antonina adamczyk

Antonina Adamczyk – studentka III roku psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Jej obszar zainteresowań obejmuje głównie psychopatologi, psychologię społeczną i seksuologię. Już na pierwszym roku brała udział w projekcie INKLA, a obecnie jest członkiem grupy zajmującej się badaniem cyberprzemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. W wolnych chwilach lubi czytać książki i słuchać muzyki. Ostatnio rozpoczęła samodzielną naukę języka norweskiego.

258 marta cierpial

Marta Cierpiał – studentka II roku psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. W kręgu jej zainteresowań leży psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, czym pragnie się w przyszłości zajmować. Wiceprzewodnicząca w kole naukowym KATOflow. W wolnym czasie lubi czytać książki z zakresu kryminalistyki. 

wiktoria liman

Wiktoria Liman – studentka III roku psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. W jej kręgu zainteresowań są psychologia reklamy, marketing, PR oraz wszelkiego rodzaju umiejętności miękkie, swoją przyszłość wiąże ze światem biznesu. Prowadzi warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Aktywnie uczestniczy w życiu akademickim, jest przewodniczącą samorządu studenckiego, a także zajmuje się wolontariatem. Uwielbia poznawać nowych ludzi.

Termin i miejsce

Wystawa potrwa do 10 maja 2017 r. 

Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9