Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Piknik naukowy z Uniwersytetem SWPS

float_intro: images-old/piknik-21.jpg

Na spotkaniu z eksperymentatorami z Uniwersytetu SWPS na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik będzie można przekonać się, czy da się oszukać wykrywacz kłamst i dowiedzieć się, jakie obrazy przykuwają nasz wzrok, poczuć fakturę wirtualnych obiektów, zagrać w rozowjowe gry komputerowe oraz wziąć udział w badaniach naukowych. W sobotę, 3 czerwca, na Stadionie Narodowym w Warszawie, wspólnie przeprowadzimy ciekawe eksperymenty i będziemy odkrywać tajemnice nauki.

Co przygotowaliśmy dla uczestników?

Zmysł dotyku w interakcji z komputerem

Piknik2014-haptic

Za pomocą urządzenia haptycznego uczestnik dotyka obiektów 3D znajdujących się w przestrzeni wirtualnej. Czuje ich fakturę, miękkość/twardość, kształt, tak jakby dotykał tych przedmiotów naprawdę. Urządzenie było wykorzystane podczas badań prowadzonych przez studentów Uniwersytetów SWPS do opracowywania interfejsu dla osób niewidomych.

Plansze sprawdzające czas reakcji

Piknik2015-refleks

Uczestnik zadania staje na specjalnie przygotowanej do tego celu planszy, na której zaznaczone są cztery pola. Jego zadaniem jest stawiać stopy na polach, które wcześniej wskaże mu podłączony do urządzenia komputer. Urządzenie mierzy czas reakcji badanego i sprawdza jego zdolności pamięciowe (badany ma za zadanie zapamiętywać coraz bardziej skomplikowane kombinacje ruchów).

Wykrywacz kłamstw

wykrywacz

Uczestnik jest podłączony do prostego wykrywacza kłamstw (aparatury do pomiaru przewodnictwa skóry), za pomocą którego osoba przeprowadzająca eksperyment próbuje odgadnąć, czy badany odpowiada na zadawane pytania zgodnie ze swoją wiedzą, czy celowo wprowadza badacza w błąd.

Malarz stanów umysłu

Piknik2015-EEG

Na głowie uczestnika badania zostają umieszczone specjalne elektrody, które badają aktywność neuronów kory mózgowej (EEG). Badany ma okazję przekonać się, jak pracuje nasz mózg pod wpływem różnego rodzaju emocji. Jednocześnie, przed uczestnikiem pojawia się ramię robota i rysuje obraz jego stanów umysłu. Odwiedzający stoisko wychodzi na pamiątkę z obrazem, który odzwierciedla jego fale mózgowe. Eksperyment naukowy z kategorii wymiaru artystycznego wizualizacji fal mózgowych i pamiątka, którą z duży prawdopodobieństwem uczestnik powiesi na ścianie. Każdy uczestnik eksperymentu dostanie małe dzieło stworzone przez robota, które jest jedyne w swoim rodzaju, bo powstaje na podstawie indywidualnych specyficznych dla danego mózgu paternów aktywności.

Neurogra - sprawdź swoją koncetrację, logikę i pamięć

Ćwiczenia mają formę gier, mobilizujących umysł do aktywności i jednocześnie zapewniających dobrą rozrywkę. Każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie wśród licznych programów treningowych oraz dzięki możliwości personalizacji tych treningów. Gry wymagają intensywnej pracy umysłu w zakresie pamięci, koncentracji, logicznego myślenia i szybkości, co pozwala na rozwój systemu poznawczego w każdym z tych wymiarów oddzielnie, jak i usprawnienie pracy mózgu w ogóle.

Uniwersytet SWPS kreatywnie
- przestrzeń dla najmłodszych

Przestrzeń dla dzieci do kreatywnej zabawy, która kończy się stworzeniem mini dzieła przez każde dziecko. Równolegle, gdy dzieci się bawią, rodzice mają możliwość wypełnić kwestionariusz w formie elektronicznej mierzący ich umiejętności stymulowania kreatywności dziecka, dzięki czemu rodzic natychmiast otrzymuje wynik. Wszyscy odwiedzający maja szansę również zmagać się z zagadkami wymagające kreatywnego myślenia.

Rodzaj i siła emocji, a sytuacje moralne
- badanie kwestionariuszowe

Uczestnicy badania odpowiadają na kilka prostych pytań kwestionariuszowych. Badanie jest w formie tradycyjnej "papier-ołówek". Badanie prowadzone jest przez magistrantkę Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, pod opieką pracownika naukowego uczelni. Odwiedzający mają szansę wziąć udział w typowym badaniu prowadzonym w naukach społecznych i doświadczyć procedury z perspektywy osoby badanej.

Religijność a zachowania prospołeczne
- badanie kwestionariuszowe

Uczestnicy badania odpowiadają na kilka prostych pytań kwestionariuszowych. Badanie jest w formie tradycyjnej "papier-ołówek". Badanie prowadzone jest przez magistrantkę Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, pod opieką pracownika naukowego uczelni. Odwiedzający mają szansę wziąć udział w typowym badaniu prowadzonym w naukach społecznych i doświadczyć procedury z perspektywy osoby badanej.

Trening poznawczy a złudzenia wzrokowe

W prezentowanym pokazie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zwiększenie odporności na geometryczne złudzenia (kształtu i kierunku, kontrastu wielkości, przeszacowania i niedoszacowania, ram odniesienia), za które odpowiadają zasady metryczne i/lub orientacyjne. Wiadomo, iż istnieją różnice indywidualne w zakresie podatności czy odporności na złudzenia. Osoby zależne od pola, preferujące globalny styl poznawczy, bardziej ulegają złudzeniom percepcyjnym niż osoby preferujące styl analityczny (niezależny od pola).

Pokaz zawiera prezentację wybranych złudzeń wzrokowych oraz komputerowych procedur badania złudzeń i stylów poznawczych. Tematyka pozwala na połączenie wiedzy naukowej z dotychczasowym doświadczeniami uczestników pikniku. Osoby zainteresowane prezentowanymi zagadnieniami mogą się także poddać testom podatności na złudzenia oraz określić swój styl poznawczy.

Zapraszamy na stoisko C2 | zobacz mapę pikniku 

Termin i miejsce

3 czerwca 2017 r., godz. 11.00-20.00
PGE Narodowy w Warszawie
aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa