Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkania z nauką - seminarium dla nauczycieli w Warszawie

float_intro: images-old/Strefa-Mlodziezy/images/nauczycielka5.jpg

Jak wykorzystać psychologię pozytywną i coaching w rozwoju nauczyciela? Czy nowe technologie mogą być istotnym wsparciem edukacyjnym czy niepotrzebnym dystraktorem? Jak Internet wpływa na samoocenę nastolatków? Czy znajomość mechanizmów psychologii władzy może nam pomóc w relacjach nauczyciel-uczeń i nauczyciel rodzic? To tylko niektóre z problemów jakie omówią eksperci z Uniwersytetu SWPS podczas seminarium, które odbędzie się 20 września 2017 r. w warszawskiej siedzibie uczelni.

Wydarzenie adresowane jest do szeroko rozumianej społeczności szkolnej, a w szczególności dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców.

„Naszym celem jest dostarczenie wiedzy oraz konkretnych umiejętności nauczycielom oraz pedagogom, aby mogli lepiej radzić sobie z napotykanymi problemami wychowawczymi” - zapewniają organizatorzy.

Projekt „Spotkania z nauką” jest dofinansowany ze środków MNiSW. Seminarium jest bezpłatne, obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

„Spotkania z nauką” Uniwersytetu SWPS

„Spotkania z nauką” to cykl całodniowych, otwartych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym, organizowanych w siedzibach Uniwersytetu SWPS: Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Katowicach.

Inicjatywa adresowana jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się nauką i sztuką. Głównym założeniem spotkań jest umożliwienie dostępu do nauki szerokiej publiczności, skorzystanie z kilku form i zakresów tematycznych realizowanych działań.

W ramach „Spotkań z nauką” organizujemy seminaria dla nauczycieli oraz tzw. „Dni z nauką”, podczas których nasi eksperci wprowadzają uczestników w problematykę psychologii, prawa, psychokryminalistyki, psychoseksuologii, komunikacji, grafiki oraz innych dyscyplin naukowych.

Zainteresowani mogą wziąć udział w bezpłatnych wykładach, warsztatach, prezentacjach czy wystawach. Mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, a także skorzystania z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

logo mnisw

„Spotkania z nauką” - zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Harmonogram

Opisy spotkań

Nowe technologie – możliwości czy ograniczenia pracy w szkole? 

Żyjemy w czasach dynamicznych przemian, zarówno w obszarze życia społecznego jak i technologicznego. Ta zmieniająca się rzeczywistość dotyczy również współczesnej szkoły. W trakcie debaty zastanowimy czy i w jakim zakresie wdrażać nowoczesne rozwiązania do edukacji; zmieniać style nauczania a także na ile te działania będą sprzyjały innowacyjności w szkołach. Podyskutujemy również o możliwościach i ograniczeniach procesu edukacyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Znalezione obrazy dla zapytania katarzyna waszyńska swps

Dr Katarzyna Waszyńska

Psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

Znalezione obrazy dla zapytania michał pozdał swps

Mgr Michał Pozdał

Psychoterapeuta, seksuolog. Wykładowca Uniwersytetu SWPS, między innymi na podyplomowych studiach Seksuologia Kliniczna. Autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”, felietonista magazynu SENS. Założyciel i szef Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Prowadzi terapię osób indywidualnych, par i rodzin.

Psychologia pozytywna i coaching w pracy nauczyciela

Edukacja pozytywna ma miejsce wtedy, gdy umiemy zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do budowania zasobów u człowieka oraz zwiększania jego jakości życia w środowisku szkolnym (szeroko rozumianym). W trakcie spotkania będziemy zastanawiać się w jaki sposób możemy czerpać z odkryć psychologii pozytywnej by modyfikować rzeczywistość polskiej szkoły.

Coaching w edukacji jest “procesem rozwoju, gdzie nauczyciel, pełniący również rolę coacha, nawiązuje relację z klientem-uczniem i stymuluje go do podjęcia decyzji o rozwoju. Ważne jest, aby nauczyciel-coach posiadał szczególne kompetencje, które powodują, iż rozwój jest możliwy” (A. Brzosko). Celem zajęć będzie wskazanie jak można tę metodę pracy wykorzystać w edukacji.

Znalezione obrazy dla zapytania katarzyna waszyńska swps

Dr Katarzyna Waszyńska

Psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

Samoocena polskich nastolatków w kontekście korzystania z nowych mediów

Dane są alarmujące: według raportu HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), który przygotowuje ONZ, w Polsce zdarza się, że już 9-latki są przekonane o tym, że są zbyt grube, podobnie uważa aż 61 proc. badanych 15-latek. Ile z nich ma realny problem z dodatkowymi kilogramami? Niewiele ponad 6 proc. - twierdzą autorzy dokumentu, którego polskie opracowanie przygotował Instytut Matki i Dziecka. Podczas warsztatu prowadzący zaprezentuje powyższe badania i zobrazuje je przykładami klinicznymi z własnej praktyki.

Znalezione obrazy dla zapytania michał pozdał swps

Mgr Michał Pozdał

Psychoterapeuta, seksuolog. Wykładowca Uniwersytetu SWPS, między innymi na podyplomowych studiach Seksuologia Kliniczna. Autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”, felietonista magazynu SENS. Założyciel i szef Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Prowadzi terapię osób indywidualnych, par i rodzin.

Władza w relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic

Władza pojawia się między ludźmi. Co takiego się dzieje gdy pojawia się w relacji uczeń – nauczyciel, nauczyciel - rodzic. Kto ma władzę w tej relacji i jakie to powoduje konsekwencje dla „władcy” i „podwładnego”. Jak uniknąć budowania asymetrii i zachować autorytet nauczyciela. Porozmawiamy też o odpowiedzialności posiadania władzy i budowaniu współodpowiedzialności uczniów, ale też rodziców. Przećwiczymy budowanie odpowiedzialności poprzez feedback. I będziemy doskonalili umiejętność dawania informacji zwrotnych, pozwalających korygować zachowania, motywować do działania i jednocześnie wzmacniać ucznia.

Warsztat będzie miał charakter interaktywny. Uczestnicy otrzymają dawkę wiedzy na temat różnych perspektyw przyjmowanych przez osoby sprawujące i podlegające władzy. Motywem przewodnim warsztatu będzie odpowiedzialność; uczenie i dawanie odpowiedzialności. Praca w oparciu o praktyczne narzędzia dawania informacji zwrotnej w relacji uczeń – nauczyciel.

Znalezione obrazy dla zapytania Dr Dorota Wiśniewska–Juszczak

Dr Dorota Wiśniewska-Juszczak

Od 15 lat nauczyciel akademicki na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w obszarze władzy i przywództwa. Obroniła pracę doktorską dotyczącą władzy i mechanizmów wpływu społecznego wykorzystywanych w pracy liderów. Jest certyfikowanym terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest autorką artykułów naukowych oraz popularnych związanych z władzą i przywództwem (Polityka, Gazeta Wyborcza, Psychologia Społeczna). Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w biznesie, wspierała rozwój top managmentu, średniej kadry kierowniczej oraz talentów między innymi: Rockwool, Abbott Laboratories, Dr Eris, Adamed, Solvay-Pharma, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Teva Polska, Roche Polska, VBH, Nutricia, Roche Diagnostics, Scania Polska. Ma za sobą pracę z zespołami Zarządzającymi oraz indywidualne sesje z menedżerami wysokiego i średniego szczebla w organizacjach.

Kiedy uczeń ma problem, czyli trudne rozmowy z naszymi podopiecznymi - jak pomóc im się otworzyć i lepiej funkcjonować w szkolnej rzeczywistości?

Podczas warsztatu omówione zostaną najczęstsze problemy komunikacyjne, jakie pojawiają się u uczniów w kontakcie z nauczycielami, a także strategie umożliwiające uniknięcie tych problemów i radzenie sobie z nimi. Uczestnicy poznają również kilka zasad ułatwiających komunikację oraz pozwalających otworzyć i ośmielić rozmówcę.

Warsztat stworzony został na podstawie komunikacyjnych doświadczeń autorki z problemami młodzieży prosto ze szkolnych klas całej Polski, ale również zajęć i rozmów prowadzonych w tak nietypowych warunkach jak np. Przystanek Woodstock, a także doświadczeń międzykulturowych m.in. z Argentyny czy Tanzanii. Podczas spotkania mile widziane będą własne doświadczenia związane z trudnymi rozmowami z młodzieżą.

someone

Mgr Adam Zadrożny

Absolwent psychologii Uniwersytetu SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. współpracując z Uniwersytetem SWPS jako trener prowadzący warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i nauczycieli. W przyszłości chciałby zostać coachem i pomagać innym ludziom w określaniu ich celów, aby potem mogli realizować swoje marzenia. Od kilku lat intensywnie praktykuje Ashtanga yogę oraz medytację. W wolnych chwilach gra na gitarze basowej w swoim zespole rockowym, co daje mu ogromną satysfakcję i radość. W ludziach ceni sobie przede wszystkim kreatywność oraz odwagę. Uwielbia twórczość bitników, muzykę zespołu Tool i filmy Alejandro Jodorowskiego.

Termin i miejsce

20 września 2017 r.
Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt

Koordynator Projektu Strefa Młodzieży w Warszawie
Monika Śliwińska
tel. 502-599-666
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.