Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Swebodzińskiego

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 27 września 2017 r. o godz. 11.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Swebodzińskiego pt.: „Dyskontowanie odroczonych wzmocnień przez pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego: perspektywa neuropsychologii klinicznej”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

wrzesień
27 2017

Warszawa

Promotor

  • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

Promotor pomocniczy

  • dr Wojciech Białaszek

Recenzenci

  • dr hab. Michał Harciarek

  • dr hab. Jerzy Osiński

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie. 

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

27 września 2017 r., godz. 11.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala 401