Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Katowicach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/Inauguracja-katowice-2016.jpg

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla wydziału, jak i lokalnej społeczności. W tym dniu swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego oraz studenci rozpoczynający w październiku edukację w katowickim wydziale naszej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Filologia i John Wayne” wygłosi prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Inauguracja

październik13 2017

Katowice

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi prof. Katarzyna Popiołek, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości oraz wystąpi z krótkim przemówieniem. Następnie zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2016/17.

Inauguracjakatowice1

Po wystąpieniach gości oraz centralnym punkcie programu, czyli uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, głos zabierze prof. Ryszard Koziołek, który wygłosi wykład pt. „Filologia i John Wayne”. Uroczystość uświetni występ Agnieszki Kaczmarek-Bialic, harfistki Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Inauguracja-katowice2

ryszard koziolek

O prelegencie

prof. dr hab. Ryszard Koziołek – literaturoznawca i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Członek Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach. Członek jury czterech kolejnych edycji Nagrody Literackiej Nike. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy. W 2016 roku został laureatem dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki. Zajmuje się historią i teorią powieści nowoczesnej. Wydał również: Zdobyć historię (1999) i Znakowanie trawy (2011). Publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”. Jego książka Dobrze się myśli literaturą (2016) została nagrodzona Śląskim Wawrzynem Literackim.

Termin i lokalizacja

13 października 2017 r., godz. 12.00
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, aula