Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Dudek

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 19 października 2017 r. o godz. 13.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Dudek pt.: „Znaczenie elastyczności psychologicznej i poczucia bliskości międzyludzkiej dla jakości życia kobiet z obrzękiem lipidowym – perspektywa kontekstualnej nauki o zachowaniu”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

październik
19 2017

Warszawa

Promotor

  • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

 

Recenzenci

  • prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik

  • dr hab. Kamila Bargiel - Matusiewicz

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

19 października 2017 r., godz. 13.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala S302