Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Pomiędzy dyscyplinami

float_intro: images-old/zeiler-top2.jpg

W tym roku pożegnaliśmy prof. Annę Zeidler-Janiszewską – filozofkę, wybitną badaczkę nowoczesnego i ponowoczesnego doświadczenia estetycznego, zaangażowaną w rozwój kulturoznawstwa w Polsce, przez wiele lat związaną z naszą uczelnią. Podczas seminarium porozmawiamy o tej niezwykle ważnej dla polskiej humanistyki postaci oraz wizji nauki wyłaniającej się z jej dorobku naukowego. W gronie kulturoznawców, literaturoznawców, filozofów będziemy dyskutować o transdyscyplinarności, na rzecz której naukowo i towarzysko Profesor niestrudzenie działała.

Wstęp wolny. 

seminarium

październik
27 2017

Warszawa

Pomiędzy dyscyplinami – o seminarium 

Trudno będzie zastąpić prof. Annę Zeidler-Janiszewską – bo tylko w sensie instytucjonalnym nie ma ludzi niezastąpionych. Profesor była, a raczej jest, znakomitym przewodnikiem po świecie kultury współczesnej, w której meandrach potrafiła poruszać się jak nikt inny. Słowo-klucz pozwalające lepiej zrozumieć jej bogaty dorobek naukowy to transdyscyplinarność.

Transdyscyplinarność to także motyw przewodni panelu dyskusyjnego. Jego uczestnicy będą rozmawiać o zagadnieniach kluczowych dla wizji nauki popularyzowanej przez Profesor. Można je streścić jako „bycie pomiędzy”, znajdowanie się poza granicami – zautonomizowanej sztuki, aktywizmu, naukowych dyscyplin. W trakcie tego wyjątkowego spotkania nie zabraknie także rozmów o Niej samej – osobie, która potrafiła łączyć ze sobą ludzi, niezależnie od ich światopoglądów czy środowisk, z których się wywodzą.

Rozmowie będzie towarzyszyć pokaz fragmentów filmu „Lawnswood Gardens”, dokumentującego kilkudniową wizytę prof. Zeidler-Janiszewskiej oraz reżysera Pawła Kuczyńskiego w domu prof. Zygmunta Baumana – tytułowym Lawnswood Gardens 1, w Leeds. Dzięki wielogodzinnym rozmowom powstał portret wybitnego socjologa oraz analiza związków między pracą Baumana „Nowoczesność i Zagłada” a książką jego żony Janiny pt. „Zima o poranku”, będącej zapisem wspomnień z czasów pobytu w getcie.

Program seminarium:

  • Pokaz fragmentu filmu „Lawnswood Gardens” prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej i Pawła Kuczyńskiego
  • Panel dyskusyjny „Transdyscyplinarność” 
    Paneliści: prof. dr hab. Danuta Ulicka, prof. dr hab. Iwona Lorenc, dr hab. Tomasz Majewski. Moderator: dr hab. Mirosław Filiciak
  • 613 przykazań judaizmu – Włodzimierz Szymański (performance)

258 anna zeidler janiszewska

Prof. Anna Zeidler-Janiszewska (1951 – 2017)

Znakomita kulturoznawczyni i filozofka. Prowadziła badania na pograniczu filozofii kultury, estetyki i sztuki współczesnej. Badała także kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia Zagłady. Autorka wielu książek i artykułów z dziedziny estetyki i teorii kultury, m.in. „Antynaturalistyczny program badań nad sztuką i jego współczesne kontynuacje” (1983), „Sztuka, mit, hermeneutyka” (1988), „Między melancholią a żałobą” (1996), „Życie w kontekstach: rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami” z Zygmuntem Baumanem i Romanem Kubickim (2009). Nauczycielka kilku pokoleń badaczy, związana z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim, a od 2005 r. z Uniwersytetem SWPS. Niestrudzona organizatorka i animatorka kulturoznawstwa w Polsce, współtwórczyni niezwykle ważnych dla nauk humanistycznych pism oraz instytucji: „Kultury Współczesnej”, „Przeglądu Kulturoznawczego”, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Komitetu Nauk o Kulturze. 

Termin i miejsce

27 października 2017 r. (piątek), godz. 16.00

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, Aula im. prof. T. Tomaszewskiego