Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Cyfrowe odciski palców

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/fingerprint_2000_1316.jpg

Anonimowość w sieci nie istnieje. Każda aktywność pozostawia cyfrowe odciski palców. Algorytmy są w stanie przetworzyć te ślady w niezwykle precyzyjny profil psychologiczny każdego konsumenta. Dr Michał Kosiński, wykładowca w Stanford Graduate School of Business oraz absolwent Uniwersytetu SWPS, odwołując się do własnych badań, opowie, jak zachowania użytkowników zapisane w cyfrowych śladach odnoszą się do ich osobowości. I czy jest możliwe zachowanie prywatności w czasach, w których na podstawie 10 facebookowych lajków sztuczna inteligencja może określić człowieka lepiej niż znajomi z pracy. 

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Wyzwania humanistyki XXI wieku” organizowanego przez Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS. Wstęp wolny bez zapisów.

wykład

listopad 24 2017

Warszawa

Cyfrowe odciski palców

Dr Michał Kosiński opracował metodę badań społecznych, która pozwala określić z dokładnością do jednej osoby: preferencje seksualne (u mężczyzn z dokładnością 91 proc., u kobiet – 83 proc.), zainteresowania, wygląd, poziom inteligencji, pochodzenie etniczne i kolor skóry, wiek, płeć, uzależnienia, poglądy społeczne, religijne oraz polityczne, a nawet zadowolenie z życia. Badał, w jaki sposób zachowania użytkowników w sieci odnoszą się do ich osobowości.

Punktem wyjścia był model tzw. Wielkiej Piątki, czyli model osobowości obejmujący pięć czynników: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

Podczas wykładu dr Kosiński przybliży prowadzone przez siebie badania oraz płynące z nich wnioski: w jaki sposób na podstawie cyfrowych odcisków palca można przewidywać osobowość oraz tworzyć zarówno precyzyjne profile pojedynczych osób, jak i modele zachowań widoczne w dużych populacjach. Wykład zakończy dyskusja na temat konsekwencji tych zjawisk dla prywatności jednostek.

258 michal kosinski

Dr Michał Kosiński

Profesor w Stanford Graduate School of Business. Doktoryzował się w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie Cambridge, gdzie był również wicedyrektorem Centrum Psychometrycznego. Absolwent Uniwersytetu SWPS.

Ekspert w dziedzinie psychometrii. Bada zachowania ludzkie przez pryzmat cyfrowych odcisków palców powstających w wyniku przetwarzania informacji przez narzędzia i systemy informatyczne. Koordynuje projekt myPersonality, w ramach którego ponad 200 badaczy z całego świata analizuje profile 8 milionów użytkowników Facebooka. W trakcie studiów na Uniwersytecie Cambridge zainicjował w sieci opensourcową, adaptacyjną platformę testową Concerto oraz aplikację ApplyMagicSauce.com, przeznaczoną do tworzenia psycho-demograficznych profili użytkowników Facebooka i Twittera. W 2013 r. IBM i DataIQ zaliczyły go do 50 najbardziej wpływowych osób w świecie Big Data. W 2016 r. został uznany za Wschodzącą Gwiazdę przez Association for Psychological Science.

Wyzwania humanistyki XXI wieku 

Wyzwania humanistyki XXI wieku to cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin mających związek z szeroko pojętą humanistyką. Prelekcje są organizowane głównie z myślą o uczestnikach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, jednakże mają formę otwartych spotkań, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Po wykładzie doktoranci zasiadają z zaproszonymi gośćmi przy wspólnym stole. Nieformalna atmosfera sprzyja nieskrępowanej dyskusji oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stażami naszych doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia realizację projektów z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Doktoranci współpracują z badaczami z najlepszych ośrodków w kraju i za granicą. Partnerskie relacje mistrz-uczeń gwarantują indywidualne podejście do każdego studenta i profesjonalne wsparcie merytoryczne.

Więcej o studiach doktoranckich »

Termin i miejsce

24 listopada 2017 r. (piątek), godz. 17.00

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, Aula im. Profesora Pietrasińskiego, S306