Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wpływ migracji na Polskę

float_intro: images-old/2015/migracje-drogowskazy.jpg

Migracja zmienia życie ludzi z krajów wysyłających na wiele, często ledwo zauważalnych sposobów. W połączeniu z globalizacją i europeizacją kształtuje życie jednostek w Warszawie, Wrocławiu oraz w wielu innych miastach, miasteczkach i wsiach. Podczas wykładu „The Impact of Migration on Poland: EU Mobility and Social Change” [„Wpływ migracji na Polskę: mobilność w UE oraz zmiany społeczne”] prof. Anne White z University College London przedstawi, jak międzynarodowe związki pojedynczych Polaków w Polsce przyczyniają się do szeroko pojętych zmian społecznych.

wykład

luty
16 2018

Warszawa

Wpływ migracji na Polskę: Mobilność w UE oraz zmiany społeczne

Eksperci od migracji badają jej wpływ, skupiając się na diasporach i powracających migrantach. Takie podejście może grozić przecenieniem roli migracji. Podczas wykładu prof. White zaproponuje całkowitą zmianę tej perspektywy – pokaże, w jaki sposób życie osób pozostających w Polsce zmienia się w wyniku migracji i jak migracja przyczynia się do tych zmian. Celem wykładu jest przedstawienie możliwie pełnej analizy wpływu migracji na jedno państwo wysyłające.

someone

Anne White – Professor of Polish Studies and Social and Political Science (SSEES) na University College London. Doktorat uzyskała na London School of Economics and Political Sciences. Obecnie zawodowo interesuje się zjawiskiem migracji, zmianami społecznymi w Polsce oraz zjawiskiem migracji Polaków. Jej praca w terenie obejmuje wywiady pogłębione, które przeprowadza w wielu różnych lokalizacjach na terenie Polski. Jest autorką licznych monografii oraz książki „Polish Families and Migration since EU Accession” [„Polskie rodziny i migracje od czasu akcesji do EU”], Bristol: Policy Press, 2nd edition 2017. Prowadzi stronę internetową Polish Migration.

Migracja wywiera ogromny, wieloraki wpływ nie tylko na kraje przyjmujące imigrantów, lecz także na kraje pochodzenia emigrantów. Profesor Anne White prowadzi badania dotyczące wpływu migracji na Polskę. Mamy ogromną przyjemność gościć ją na Uniwersytecie SWPS oraz wspaniałą okazję, by zapoznać się z wynikami jej badań.

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Interdyscypliarnych Studiów Doktoranckich

 

Wyzwania humanistyki XXI wieku 

Wyzwania humanistyki XXI wieku to cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin mających związek z szeroko pojętą humanistyką. Prelekcje są organizowane głównie z myślą o uczestnikach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, jednakże mają formę otwartych spotkań, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Po wykładzie doktoranci zasiadają z zaproszonymi gośćmi przy wspólnym stole. Nieformalna atmosfera sprzyja nieskrępowanej dyskusji oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stażami naszych doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia realizację projektów z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Doktoranci współpracują z badaczami z najlepszych ośrodków w kraju i za granicą. Partnerskie relacje mistrz-uczeń gwarantują indywidualne podejście do każdego studenta i profesjonalne wsparcie merytoryczne.

Więcej o studiach doktoranckich »

Termin i miejsce

16 lutego 2018 r., godz. 17.00, sala N400 (IV piętro)

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31