Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Studenckie warsztaty terapii akceptacji i zaangażowania ACT

float_intro: images-old/2015/terapia_act_2000_1316.jpg

Czym jest elastyczność psychologiczna? To gotowość do reagowania na zdarzenia, myśli, emocje w zgodzie z własnym systemem wartości i obranymi przez siebie celami. W jej treningu pomaga ACT – trening akceptacji i zaangażowania. Na poświęconych mu warsztatach studenci zostaną wprowadzeni w filozofię pracy i specyfikę ACT. Porozmawiają o jego roli w rozwoju osobistym i podnoszeniu jakości życia. Dowiedzą się, czy trening jest skuteczny w przypadku stresu, lęku, wypalenia zawodowego, uzależnień czy problemów somatycznych. Na warsztaty zaprasza Koło Naukowe Tu i Teraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

warsztaty

marzec
14 2018

Poznań

Studenckie warsztaty terapii akceptacji i zaangażowania ACT

Uczestnicy poznańskich warsztatów pogłębią swoją wiedzę i umiejętności z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania oraz nauk kontekstualnych. Zapoznają się z zagadnieniami teorii ram relacyjnych oraz założeniami funkcjonalnego kontekstualizmu, na których bazuje terapia akceptacji i zaangażowania. Warsztaty umożliwią wspólną wymianę doświadczeń i zainteresowań, poznanie sposobów i metod wykorzystania wiedzy w praktyce oraz integrację wokół tematyki ACT.

Stanowią one również doskonałe przygotowanie do udziału w XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Przed udziałem w warsztatach osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z podstawami terapii ACT w wymienionych pozycjach:

Program

Warsztaty odbywające się równolegle:

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zapisów. Na każdą pulę warsztatów obowiązuje limit 40 miejsc. 

Osoby obecne na wszystkich trzech warsztatach otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

Otwarty styl reagowania w ACT – defuzja i akceptacja

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest cykl unikania doświadczenia oraz jego negatywne konsekwencje. Sprawdzą, co pozwala uwolnić się od nieprzyjemnych, niepożądanych zdarzeń i doświadczeń osobistych oraz postrzegać je bez osądzania, jako zwykłe przejawy nieprzerwanej czynności umysłu. Będą mieli okazję poznać i przećwiczyć techniki zwiększające akceptację oraz umiejętność defuzji poznawczej.

Skupiony styl reagowania w ACT – kontakt z chwilą obecną i „ja” jako kontekst

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest i jak działa mindfulness, oraz dlaczego kontakt z chwilą obecną jest tak ważny i potrzebny. Poznają trzy stany „ja” z punktu widzenia ACT oraz wezmą udział w ćwiczeniach wspomagających procesy związane z chwilą obecną i postrzegania siebie jako kontekstu dla zdarzeń psychicznych. Po warsztacie będą potrafili zastosować umiejętności zmieniania perspektywy przy pomocą teorii ram relacyjnych.

Zaangażowany styl reagowania w ACT – wartości i zaangażowane działanie

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, w jaki sposób terapeuta ACT rozumie pełnię życia, do której dąży w pracy z klientem, a także czym różnią się wybory od decyzji oraz wartości od celów. Poznają metody i sposoby określania wartości. Dowiedzą się też, w jaki sposób wzmacniać angażowanie się w wyznaczone wartości.

Prowadzący

Kamil Wieteska | Uniwersytet SWPS

Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Tu i Teraz, współorganizator II Poznańskiej Konferencji ACT, uczestnik w konferencjach naukowych oraz szkoleń z zakresu psychoterapii. Reprezentant studentów ACBS Polska. Uczestnik warsztatów ACT with Compassion w Londynie w 2017 r. oraz certyfikowanego szkolenia z terapii ACT w 2018 r. Prowadził trening relaksacyjny z elementami akceptacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Owińskach w 2017 r.

Wiktoria Zielińska | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowego Tu i Teraz. Prowadzi warsztaty psychologiczne z młodzieżą w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytet SWPS. Reprezentuje uczelnię podczas targów edukacyjnych oraz Dni z Nauką Uniwersytetu SWPS.

Joanna Roman | Uniwersytet SWPS

Członkini badawczego Koła Naukowego. Prowadziła treningi relaksacyjne na Oddziale Kardiologicznym w Szpitalu Puszczykowie. Odbyła praktykę na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Poznaniu. Posiada doświadczenia w wystąpieniach konferencyjnych oraz prowadzeniu warsztatów na temat terapii ACT (Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Karolina Fidrych | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowego Psychoterapii i Treningu. Absolwentka i sekretarz Koła Naukowego Psychologii Sądowej. Aktualnie praktykantka w Pracowni Motywacji i Zmian w Poznaniu. Wolontariuszka w ramach programu studenckiego Projektor, Akademii Aktywnego Animatora, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i in.

 

Elwira Wawrzyniak | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Działaczka w Fabryce Młodych Profesjonalistów, zajmującej się organizacją szkoleń dotyczących tematyki związanej z dziedziną psychologii. Odbyła praktykę w klinice psychiatrii w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu i liczne staże, m.in. w Poradni Terapii Uzależnień WILDA, na oddziale dziennym oraz całodobowym w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, w Spring Professional Poland, w Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania. Przebyła intensywny kurs terapii ACT. Posiada doświadczenie we współprowadzeniu grup wsparcia, terapii i warsztatów relaksacyjnych.

Maciej Jankowski | Uniwersytet SWPS

Przewodniczący Koła Naukowego Tu i Teraz zajmującego się tematyką uważności na Uniwersytecie SWPS. Pracownik Strefy Młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Odbył staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży. Zrealizował ponad 200 godzin warsztatów o różnej tematyce (w tym związanych z terapią ACT i uważnością) w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS. Prowadził warsztaty ACT na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w rozmowach z osobami znajdującymi się w sytuacji zagrożenia życia w Centrum Powiadamiania Alarmowego. Prowadzi warsztaty i indywidualne spotkania w Domu Seniora w Kobylnikach.

Anna Wadelska | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowo-Badawczego. Autorka artykułów skierowanych do ozdrowieńców i uczestniczka spotkań z psychologami opiekującymi się osobami chorymi onkologicznie. Prowadziła warsztaty „Oswój stres, czyli jak przemienić wroga w przyjaciela” podczas Dnia z Psychologią i Prawem. Odbyła staż w Stowarzyszeniu Psyche-soma-polis.

tu i teraz logo

Organizatorem warsztatów ACT jest Koło Naukowe Tu i Teraz, które zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z praktyką uważności w róznych aspektach. Przewodniczącym koła jest Maciej Jankowski, opiekunem naukowym – dr Mateusz Zatorski. 

Termin i miejsce 

14 marca 2018 r. (środa), godz. 15.00-20.00

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Joanna Szumowska

tel. 61 27 11 21
e-mail: [email protected]