Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prawne i społeczne aspekty przysposobienia

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/adopcja2.jpg

Adopcja w swoich założeniach ma otwierać dziecku drogę do nowych, lepszych warunków rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Zanim jednak znajdzie się ono w nowej rodzinie, konieczne jest rozwiązanie szeregu dylematów, problemów prawnych i społecznych. O tym, jakie wyzwania wiążą się z zapewnieniem małemu człowiekowi startu w przyszłość i jak na nie odpowiedzieć, opowie pani Barbara Grenda, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu. Na spotkanie, skierowane do studentów prawa, zaprasza Koło Naukowe Sapere Aude, działające przy Instytucie Prawa WZ w Poznaniu.

21 marca
12.00 – 13.30
Poznań

Prawne i społeczne aspekty przysposobienia.
Wykład interaktywny dla studentów prawa

Celem przysposobienia ma być przyjęcie dziecka do rodziny i stworzenie mu warunków należytego rozwoju zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego rozwoju lepszego, niż miało ono w dotychczasowym środowisku, czyli u rodziców naturalnych lub u opiekunów. W praktyce realizacja tego celu wymaga podjęcia szeregu działań (napotyka na szereg problemów prawnych i społecznych).

Istotne jest np. określenie kręgu uczestników postępowania w sprawie o przysposobienie, w tym odpowiedz na pytanie czy rodzice przysposabianego, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej mogą uczestniczyć w takim postępowaniu?

Jak badane są kwalifikacje przysposabiającego - motywy decyzji o adopcji, jego sylwetka moralna, zdolności wychowawcze i atmosfera domu rodzinnego?

Jeżeli sprawa o przysposobienie wiąże się z osobą, która nie jest obywatelem polskim, jaki sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia sprawy oraz jakie prawo materialne jest prawem właściwym dla przysposobienia?

Czy dopuszczalna jest adopcja wspólna osób pozostających w związku, który nie jest małżeństwem?

Czy polskie prawo dopuszcza tzw. adopcję ze wskazaniem, czyli sytuację kiedy matka biologiczna sama znajduje dla dziecka rodziców?

Czy dziecko ma prawo wiedzieć, w jaki sposób znalazło się w nowej rodzinie, kiedy należy dziecku o tym powiedzieć?

Czy dziecko może/powinno mieć kontakty z biologicznymi członkami rodziny?

Podczas wykładu interaktywnego nasza prelegentka, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie adopcji, postara się odpowiedzieć na te pytania.

Wykład przeznaczony jest dla studentów prawa.

258 Barbara Grenda

Barbara Grenda

Pedagog. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej, ekonomii społecznej i posychologicznej pomocy rodzinie. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki, trenerskie i dla oświatowej kadry kierowniczej, metodyczne z systemowej terapii rodzin i doskonalące umiejętności terapeutyczne. Posiada 25-letnie pedagogiczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności w zakresie diagnozy i terapii. Od 1994 roku jest związana zawodowo z pilskim Ośrodkiem Adopcyjnym, a od 2012 roku pełni funkcję kierownika Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu. Uczestniczy bezpośrednio w procedurze adopcyjnej. Od 2000 roku jest trenerem i aktywnym szkoleniowcem w programie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, adopcyjne i naturalne („Pride”, „Szkoła dla Rodziców”, „Droga do Adopcji”, „Czas na rodzinę, rodzina na czas”, „Bliżej adopcji”). W latach 1996-2003 pełniła funkcję kuratora sądowego, od1999 roku jest stałym mediatorem sądowym wpisanym do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich i karnych oraz na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a w 2011 roku została powołana na listę biegłych sądowych z pedagogiki przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

sapere aude2

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Prywatnego Sapere Aude »
Koło organizuje seminaria naukowe, spotkania ze specjalistami, przedstawia referaty, uczestniczy w rozprawach, konferencjach i wyjeżdża do placówek państwowych.
Opiekunem koła jest dr Aleksandra Bagieńska-Masiota, a przewodniczącą Marta Sternal.

Miejsce

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Anna Szulczewska
tel. 61 27 11 217 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.