Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prawne i społeczne aspekty przysposobienia

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/adopcja2.jpg

Adopcja w swoich założeniach ma otwierać dziecku drogę do nowych, lepszych warunków rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Zanim jednak znajdzie się ono w nowej rodzinie, konieczne jest rozwiązanie szeregu dylematów, problemów prawnych i społecznych. O tym, jakie wyzwania wiążą się z zapewnieniem małemu człowiekowi startu w przyszłość i jak na nie odpowiedzieć, opowie pani Barbara Grenda, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu. Na spotkanie, skierowane do studentów prawa, zaprasza Koło Naukowe Sapere Aude, działające przy Instytucie Prawa WZ w Poznaniu.

21 marca
12.00 – 13.30
Poznań

Prawne i społeczne aspekty przysposobienia.
Wykład interaktywny dla studentów prawa

Celem przysposobienia ma być przyjęcie dziecka do rodziny i stworzenie mu warunków należytego rozwoju zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego rozwoju lepszego, niż miało ono w dotychczasowym środowisku, czyli u rodziców naturalnych lub u opiekunów. W praktyce realizacja tego celu wymaga podjęcia szeregu działań (napotyka na szereg problemów prawnych i społecznych).

Istotne jest np. określenie kręgu uczestników postępowania w sprawie o przysposobienie, w tym odpowiedz na pytanie czy rodzice przysposabianego, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej mogą uczestniczyć w takim postępowaniu?

Jak badane są kwalifikacje przysposabiającego - motywy decyzji o adopcji, jego sylwetka moralna, zdolności wychowawcze i atmosfera domu rodzinnego?

Jeżeli sprawa o przysposobienie wiąże się z osobą, która nie jest obywatelem polskim, jaki sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia sprawy oraz jakie prawo materialne jest prawem właściwym dla przysposobienia?

Czy dopuszczalna jest adopcja wspólna osób pozostających w związku, który nie jest małżeństwem?

Czy polskie prawo dopuszcza tzw. adopcję ze wskazaniem, czyli sytuację kiedy matka biologiczna sama znajduje dla dziecka rodziców?

Czy dziecko ma prawo wiedzieć, w jaki sposób znalazło się w nowej rodzinie, kiedy należy dziecku o tym powiedzieć?

Czy dziecko może/powinno mieć kontakty z biologicznymi członkami rodziny?

Podczas wykładu interaktywnego nasza prelegentka, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie adopcji, postara się odpowiedzieć na te pytania.

Wykład przeznaczony jest dla studentów prawa.

258 Barbara Grenda

Barbara Grenda

Pedagog. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej, ekonomii społecznej i posychologicznej pomocy rodzinie. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki, trenerskie i dla oświatowej kadry kierowniczej, metodyczne z systemowej terapii rodzin i doskonalące umiejętności terapeutyczne. Posiada 25-letnie pedagogiczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności w zakresie diagnozy i terapii. Od 1994 roku jest związana zawodowo z pilskim Ośrodkiem Adopcyjnym, a od 2012 roku pełni funkcję kierownika Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu. Uczestniczy bezpośrednio w procedurze adopcyjnej. Od 2000 roku jest trenerem i aktywnym szkoleniowcem w programie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, adopcyjne i naturalne („Pride”, „Szkoła dla Rodziców”, „Droga do Adopcji”, „Czas na rodzinę, rodzina na czas”, „Bliżej adopcji”). W latach 1996-2003 pełniła funkcję kuratora sądowego, od1999 roku jest stałym mediatorem sądowym wpisanym do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich i karnych oraz na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a w 2011 roku została powołana na listę biegłych sądowych z pedagogiki przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

sapere aude2

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Prywatnego Sapere Aude »
Koło organizuje seminaria naukowe, spotkania ze specjalistami, przedstawia referaty, uczestniczy w rozprawach, konferencjach i wyjeżdża do placówek państwowych.
Opiekunem koła jest dr Aleksandra Bagieńska-Masiota, a przewodniczącą Marta Sternal.

Miejsce

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Anna Szulczewska
tel. 61 27 11 217 
e-mail: [email protected]