Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Lać czy nie lać? Prawne aspekty świąt Wielkiej Nocy

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wiadro.jpg

Czy w Śmigusa-Dyngusa można polewać sąsiadów wodą? Czy mogą oni pozwać nas w tym wypadku za zniszczenie ubrania? Czy regionalny zwyczaj „wywożenia młodych mężatek” wypełnia znamiona przestępstwa pozbawienia wolności? I czym jest kontratyp zwyczajowy w świetle prawa? O tym wszystkim porozmawiamy tuż przed świętami Wielkiej Nocy na spotkaniu z dr Piotrem Jóźwiakiem, prawnikiem i wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

26 marca
16.30 – 18.00
Poznań

Prawne aspekty świąt wielkiej nocy i niektóre zwyczaje wielkopolskie

Różne osoby różnie podchodzą do znaczenia zwyczajów dla kultury i życia narodowego. Jedni wskazują na zwyczaje jako ważny dziedzictwa kulturowego. Inni podkreślają ich wagę w życiu każdego narodu. Jeszcze inny mówią o ich ponadczasowym charakterze. Są jednak i tacy, którzy uznają je za przeżytek, mający jedynie walor historyczny – by nie powiedzieć, że folklorystyczny – nie odgrywający jakiejkolwiek roli w życiu współczesnego społeczeństwa. Pojawia się wręcz pytanie, czy warto poświęcać im w ogóle jakąkolwiek uwagę, a już tym bardziej, czy powinna się nimi zajmować nauka prawa. Odpowiedź twierdząca na powyższe pytanie nie powinna budzić większych wątpliwości. Nie bez przyczyny jedna z sentencji na kolumnach Sądu Najwyższego w Warszawie brzmi: „Optima est legum interpres consuetudo” (Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa).

W czasie wykładu zostaną poruszone nastepujące kwesie: 

  • Czy jeden z elementów obchodów Wielkiego Piątku, jakim jest od wieków zwyczaj smagania rózgami, zwany „Bożymi Ranami”, wypełnia znamiona przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej?
  • Czy w „Lany Poniedziałek” można polewać przechodniów i sąsiadów wiadrami z wodą?
  • Czym jest „Chodzenie po Dyngusie”?
  • Czy tradycja „Śmigusa-Dyngusa” legalizuje wystąpienie skutku w postaci zniszczenia ubrania osoby oblanej wodą?
  • Czy problematyka zwyczajów jest przedmiotem zainteresowania ze strony doktryny prawniczej, w tym także przedstawicieli prawa karnego?
  • Dlaczego na płaszczyźnie prawa karnego najczęściej mówi się o zwyczaju jako okoliczności wyłączającej bezprawność czynu zabronionego (tzw. kontratyp zwyczajowy)?
  • Co o kontratypach zwyczajowych wspomina zdecydowana większość podręczników prawa karnego?
  • Czy regionalny zwyczaj „wywożenia młodych mężatek” wypełnia znamiona przestępstwa pozbawienia wolności?

258 piotr jozwiak

Dr Piotr Jóźwiak

prawnik, radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa w poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz studia doktoranckie. 

Jest autorem, względnie współautorem 50 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa sportowego oraz prawa dyscyplinarnego opublikowanych w pracach zbiorowych oraz w renomowanych czasopismach prawniczych. Jest również współredaktorem dziewięciu prac zbiorowych. Jest członkiem redakcji „Kwartalnika Prawno - Kryminalistycznego”. Wygłosił także ok. 25 referatów na konferencjach naukowych w całym kraju.  

W poznańskim wydziale SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, prawa sportowego i postępowania w sprawach nieletnich.

Miejsce

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Anna Szulczewska
tel. 61 27 11 217
e-mail: [email protected]