Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Katowicach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/inauguracja_katowice.jpg

12 października – tego dnia sale i korytarze Wydziału Zamiejscowego w Katowicach na powrót zapełnią się kadrą i studentami. W uroczystej inauguracji roku akademickiego wezmą udział znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego. Nie zabraknie tych, którym to święto jest poświęcone – studentów rozpoczynających w październiku edukację w katowickim wydziale naszej uczelni. Wykład inauguracyjny „Myśl rozumna i gorączkowe dreszcze. Obywatelskie obowiązki człowieka myślącego” wygłosi prof. Tadeusz Sławek, poeta, tłumacz, literaturoznawca.

12 października
12.00
Katowice

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi prof. Katarzyna Popiołek, dziekan katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości oraz wystąpi z krótkim przemówieniem. Z jej rąk odbiorą nagrody i wyróżnienia pracownicy i studenci zasłużeni za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Po wystąpieniach gości oraz centralnym punkcie programu, czyli uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, głos zabierze prof. Tadeusz Sławek, który wygłosi wykład pt. „Myśl rozumna i gorączkowe dreszcze. Obywatelskie obowiązki człowieka myślącego”.

Uroczystość uświetni występ Łukasza Franta, wiolonczelisty z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, oraz występ chóru Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu pod dyrekcją mgr Jolanty Sznajder.

258 Tadeusz Slawek

prof. Tadeusz Sławek – poeta, tłumacz, eseista, literaturoznawca. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej UŚ. Były rektor Uniwersytetu Śląskiego (1996-2002). W latach 1989 –1 990 wykładał w San Diego (USA). W latach 90. prowadził także wykłady (visiting professor) na uczelniach wyższych w Neapolu i Stanford. Specjalizuje się w historii literatury angielskiej i amerykańskiej oraz teorii literatury. Jest także tłumaczem z języka angielskiego. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Członek Prezydium Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” PAN, Członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

kato inauguracja 1

kato inauguracja 2

Termin i miejsce

12 października 2018 r. (piątek), godz. 12.00

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9