Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zapytanie ofertowe - dostawa wielokanałowego systemu EEG

float_intro: images-old/kerunek/twarze/eeg.jpg

Przedmiotem zamówienia jest 64 kanałowy system do rejestracji EEG do zastosowań badawczych z możliwością rozbudowy wraz z oprogramowaniem do rejestracji danych. Zapraszamy do składania ofert w terminie do 25 października 2018 r.

Zamawiający:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
NIP: 118-01-97-245, REGON: 011947981
Nr w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonym przez MNiSW: 95.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 64 kanałowy system do rejestracji EEG do zastosowań badawczych z możliwością rozbudowy wraz z oprogramowaniem do rejestracji danych.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i informacje oraz specyfikację techniczną niezbędną do przeprowadzenia oceny:

1. Informacja o łącznej wartości netto i brutto każdego z zamawianych elementów; ceny oferty mają obejmować:

 • 64 kanałowy wzmacniacz;
 • zewnętrzny akumulator zasilający wzmacniacz
 • zestaw z 64 elektrod EEG z minimum dwoma kompatybilnymi czepkami w rozmiarach określonych przez Zamawiajacego;
 • licencja oprogramowania do rejestracji sygnału EEG;
 • moduł wewnętrzny (wejście TTL) z akcesoriami umożliwiające równoczesną z EEG rejestrację znaczników bodźców i zdarzeń w formacie cyfrowym;
 • moduł wewnętrzny w postaci min. 8 kanałów AUX umożliwiające rejestrację dodatkowych sygnałów fizjologicznych w tym kanały bipolarne do rejestracji EMG, EKG i EOG;
 • instalacja i testy odbiorcze systemu;
 • szkolenie dla użytkowników (praktyczne aspekty obsługi wzmacniacza, czepków i elektrod, obsługa oprogramowania do rejestracji, eksport danych) dla grupy minimum 10 osób, minimum 5 godzin;
 • gwarancja na wzmacniacz minimum 36 miesięcy, na elektrody i czepki minimum 12 miesięcy, na akumulator minimum 6 miesięcy

2. Dokładną specyfikację techniczną uwzględniającą cechy wyszczególnione w pkt. 1.
3. Opis warunków gwarancji oraz standardów realizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przedstawienie wszystkich powyższych informacji oraz spełnienie poniższych minimalnych kryteriów technicznych:

 • możliwość rozbudowy systemu do 160 kanałów EEG w modułach 32-kanałowych instalowanych w jednostce bazowej wzmacniacza
 • zasilanie bateryjne wzmacniacza poprzez zewnętrzny akumulator
 • możliwość wyboru elektrody referencyjnej spośród dowolnej elektrody sygnałowej z czepka
 • elektrody ekranowane aktywnie z wbudowaną trójkolorową diodą LED umożliwiającą ocenę poziomu impedancji.
 • oporność wejściowa wzmacniacza minimum 10 MOhm;
 • pomiar i zapis oporności elektrod;
 • sprzętowe filtry LP i HP – Filtr HP ustawialny w trybie DC lub AC; w trybie DC - 0Hz; w trybie AC 0,016Hz lub 10Hz, Filtr LP ustawialny: do wyboru 250Hz lub 1000Hz
 • opcja włączania sprzętowego filtra „notch” 50 Hz;
 • częstość próbkowania dla każdego kanału min. 2000 Hz (przy filtrze LP maksymalnie 500 Hz);
 • dedykowane wejścia wzmacniacza umożliwiające wysyłanie znaczników i bodźców, min 8 bit,
 • wejście wzmacniacza umożliwiające zapis danych fizjologicznych EMG, EOG, EKG;
 • przetwornik A/D min. 24 bit dla kanałów EEG i AUX w konfiguracji jeden przetwornik na kanał
 • możliwość eksportu danych (sygnał EEG, znaczniki, oporności elekotrod i in. metadane) w formatach uniwersalnych lub formatach popularnych programów analitycznych (edf, matlab, BESA, inne);

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował wynikiem oceny oferty w oparciu o kryteria uwzględniające:

 • cena – maksymalnie 70 pkt. liczone wg wzoru:
  (najniższa oferowana cena/cena danego oferenta)*70;
 • zaproponowane warunki gwarancji i serwisu - maksymalnie 25 pkt.:
 • liczba lat gwarancji wzmacniacza (maksymalnie 20 pkt.):
  kryterium minimalne - 24 miesiące (0 pkt.);
  36 miesiące – 10 pkt.;
  48 miesięcy – 20 pkt.;
 • dostarczenie sprzętu zamiennego na wypadek naprawy wykonywanej w siedzibie producenta – 5 pkt.; brak sprzętu zamiennego – 0 pkt. (brak wymagań minimalnych);
 • zaproponowane warunki szkolenia dla użytkowników (praktyczne aspekty obsługi wzmacniacza, czepków i elektrod, obsługa oprogramowania do rejestracji, eksport danych); 4-godzinne szkolenie w siedzibie USWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu dla grupy minimum 10 osób – 5 pkt.; brak szkolenia – 0 pkt.;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta

Oferent nie znajduje się, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, ani nie podleganie innym wkluczeniom.
Oferent dołączy oświadczenie o tym że jego oferent nie znajduje się, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, ani nie podleganie innym wkluczeniom.

Źródła finansowania

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN pt. „Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji.” (2017/27/B/HS6/03065)

Termin składania ofert:

Do dnia 25.10.2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesłać elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: System EEG - oferta
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jarosław Michałowski: Tel. +48 692981911; Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin dostawy/ wykonania usługi: 31.12.2018