Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Zapytanie ofertowe - dostawa wielokanałowego systemu EEG

float_intro: images-old/kerunek/twarze/eeg.jpg

Przedmiotem zamówienia jest 64 kanałowy system do rejestracji EEG do zastosowań badawczych z możliwością rozbudowy wraz z oprogramowaniem do rejestracji danych. Zapraszamy do składania ofert w terminie do 25 października 2018 r.

Zamawiający:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
NIP: 118-01-97-245, REGON: 011947981
Nr w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonym przez MNiSW: 95.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 64 kanałowy system do rejestracji EEG do zastosowań badawczych z możliwością rozbudowy wraz z oprogramowaniem do rejestracji danych.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i informacje oraz specyfikację techniczną niezbędną do przeprowadzenia oceny:

1. Informacja o łącznej wartości netto i brutto każdego z zamawianych elementów; ceny oferty mają obejmować:

 • 64 kanałowy wzmacniacz;
 • zewnętrzny akumulator zasilający wzmacniacz
 • zestaw z 64 elektrod EEG z minimum dwoma kompatybilnymi czepkami w rozmiarach określonych przez Zamawiajacego;
 • licencja oprogramowania do rejestracji sygnału EEG;
 • moduł wewnętrzny (wejście TTL) z akcesoriami umożliwiające równoczesną z EEG rejestrację znaczników bodźców i zdarzeń w formacie cyfrowym;
 • moduł wewnętrzny w postaci min. 8 kanałów AUX umożliwiające rejestrację dodatkowych sygnałów fizjologicznych w tym kanały bipolarne do rejestracji EMG, EKG i EOG;
 • instalacja i testy odbiorcze systemu;
 • szkolenie dla użytkowników (praktyczne aspekty obsługi wzmacniacza, czepków i elektrod, obsługa oprogramowania do rejestracji, eksport danych) dla grupy minimum 10 osób, minimum 5 godzin;
 • gwarancja na wzmacniacz minimum 36 miesięcy, na elektrody i czepki minimum 12 miesięcy, na akumulator minimum 6 miesięcy

2. Dokładną specyfikację techniczną uwzględniającą cechy wyszczególnione w pkt. 1.
3. Opis warunków gwarancji oraz standardów realizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przedstawienie wszystkich powyższych informacji oraz spełnienie poniższych minimalnych kryteriów technicznych:

 • możliwość rozbudowy systemu do 160 kanałów EEG w modułach 32-kanałowych instalowanych w jednostce bazowej wzmacniacza
 • zasilanie bateryjne wzmacniacza poprzez zewnętrzny akumulator
 • możliwość wyboru elektrody referencyjnej spośród dowolnej elektrody sygnałowej z czepka
 • elektrody ekranowane aktywnie z wbudowaną trójkolorową diodą LED umożliwiającą ocenę poziomu impedancji.
 • oporność wejściowa wzmacniacza minimum 10 MOhm;
 • pomiar i zapis oporności elektrod;
 • sprzętowe filtry LP i HP – Filtr HP ustawialny w trybie DC lub AC; w trybie DC - 0Hz; w trybie AC 0,016Hz lub 10Hz, Filtr LP ustawialny: do wyboru 250Hz lub 1000Hz
 • opcja włączania sprzętowego filtra „notch” 50 Hz;
 • częstość próbkowania dla każdego kanału min. 2000 Hz (przy filtrze LP maksymalnie 500 Hz);
 • dedykowane wejścia wzmacniacza umożliwiające wysyłanie znaczników i bodźców, min 8 bit,
 • wejście wzmacniacza umożliwiające zapis danych fizjologicznych EMG, EOG, EKG;
 • przetwornik A/D min. 24 bit dla kanałów EEG i AUX w konfiguracji jeden przetwornik na kanał
 • możliwość eksportu danych (sygnał EEG, znaczniki, oporności elekotrod i in. metadane) w formatach uniwersalnych lub formatach popularnych programów analitycznych (edf, matlab, BESA, inne);

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował wynikiem oceny oferty w oparciu o kryteria uwzględniające:

 • cena – maksymalnie 70 pkt. liczone wg wzoru:
  (najniższa oferowana cena/cena danego oferenta)*70;
 • zaproponowane warunki gwarancji i serwisu - maksymalnie 25 pkt.:
 • liczba lat gwarancji wzmacniacza (maksymalnie 20 pkt.):
  kryterium minimalne - 24 miesiące (0 pkt.);
  36 miesiące – 10 pkt.;
  48 miesięcy – 20 pkt.;
 • dostarczenie sprzętu zamiennego na wypadek naprawy wykonywanej w siedzibie producenta – 5 pkt.; brak sprzętu zamiennego – 0 pkt. (brak wymagań minimalnych);
 • zaproponowane warunki szkolenia dla użytkowników (praktyczne aspekty obsługi wzmacniacza, czepków i elektrod, obsługa oprogramowania do rejestracji, eksport danych); 4-godzinne szkolenie w siedzibie USWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu dla grupy minimum 10 osób – 5 pkt.; brak szkolenia – 0 pkt.;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta

Oferent nie znajduje się, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, ani nie podleganie innym wkluczeniom.
Oferent dołączy oświadczenie o tym że jego oferent nie znajduje się, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, ani nie podleganie innym wkluczeniom.

Źródła finansowania

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN pt. „Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji.” (2017/27/B/HS6/03065)

Termin składania ofert:

Do dnia 25.10.2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesłać elektronicznie na adres email: [email protected]
Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: System EEG - oferta
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jarosław Michałowski: Tel. +48 692981911; Email: [email protected]
Termin dostawy/ wykonania usługi: 31.12.2018