Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Tylkowskiego

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduation3.jpg

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 17 maja 2019 r. o godz. 12.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Tylkowskiego pt.: „Gu Hongming (1856-1928) prekursorem idei fuzji cywilizacji: koncepcja konfucjanizmu jako ratunku dla Zachodu i świata”. Serdecznie zapraszamy.

17 maja
12.00
obrona doktorska
Wstęp wolny!

Promotor

  • prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

 

Recenzenci

  • dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW

  • dr hab. Józef Pawłowski, UW

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszczone są na  stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 4 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo i prawo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

17 maja 2019 r., godz. 12.00, sala 107

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala konferencyjna na I piętrze