Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Poznaniu

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students-cap.jpg

Zbliża się ważny miesiąc w kalendarzu uroczystości akademickich. Już 10 października w murach poznańskiego wydziału Uniwersytetu SWPS odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2019/2010. Podczas wydarzenia zaszczycą nas swoją obecnością znakomici goście, osobowości środowiska akademickiego i samorządu oraz studenci, w tym przede wszystkim ci, którzy rozpoczynają edukację w naszej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Język pogardy. Jak mowa nienawiści zmienia nasze postawy i przekonania?” wygłosi psycholog społeczny dr hab. Michał Bilewicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

10 października
13.00
Poznań

Program uroczystości

Uroczystość, która rozpocznie się o godz. 13.00, poprowadzi dziekan poznańskiego wydziału – dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS. Po krótkim przemówieniu, z jego rąk nagrody odbiorą znakomici studenci oraz wyróżniający się pracownicy pionu dydaktycznego i biznesowo-organizacyjnego.

Po najważniejszym punkcie uroczystości – immatrykulacji – zapraszamy na wykład inauguracyjny. Wystąpienie pt. „Język pogardy. Jak mowa nienawiści zmienia nasze postawy i przekonania?” wygłosi dr hab. Michał Bilewicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

258 Michal Bilewicz

dr hab. Michał Bilewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – psycholog społeczny, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Jego badania koncentrują się na tematyce kontaktu międzygrupowego, teorii spiskowych, pamięci zbiorowej i społecznej psychologii języka. Wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i fundacji Forum Dialogu, zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim. Wielokrotnie analizował zachowania polityczne Polaków, badając głównie rolę autorytaryzmu i postaw w zachowaniach wyborczych. W ostatnich latach zajmuje się również wpływem historycznych krzywd i traumatyzacji na procesy polityczne (tzw. proces „rozłamu traumatycznego”). Jest współredaktorem książki „Psychology of Conspiracy” (2015).

Termin i miejsce

10 października 2019 r. godz. 13.00

Uniwersytet SWPS w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10