Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Katowicach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/inauguracja_katowice.jpg

Poniedziałek 14 października – tego dnia sale i korytarze Uniwersytetu SWPS w Katowicach na powrót zapełnią się kadrą i studentami. W uroczystej inauguracji roku akademickiego wezmą udział znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego. Nie zabraknie tych, którym to święto jest poświęcone – studentów rozpoczynających na katowickim wydziale naszej uczelni. Wykład inauguracyjny „Pytanie o śląską Psyche – literatura i kulinaria” wygłosi dr hab. Aleksander Nawarecki, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

14 października
12.00
Katowice

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi prof. Katarzyna Popiołek, dziekan katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości, wystąpi z krótkim przemówieniem i wręczy studentom i pracownikom nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Po wystąpieniach gości nastapi centralny punkt programu, czyli uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku. Następnie głos zabierze prof. Aleksander Nawarecki, który wygłosi wykład pt. „Pytanie o śląską Psyche – literatura i kulinaria”.

258 Tadeusz Slawek

dr hab. Aleksander Nawarecki, prof. Uniwersytetu Śląskiego – polski historyk i teoretyk literatury. Prekursor mikrologicznych badań nad literaturą. Pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Teorii Literatury). jest autorem wielu książek i podręczników (m.in. Przeszłość to dziś – podręcznik języka polskiego do klasy II liceum i technikum; cz. II – Romantyzm; wraz z Dorotą Siwicką).

Termin i miejsce

14 października 2019 r. godz. 12.00

Uniwersytet SWPS w Katowicach
ul. Techników 9