Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wspomnienia o Profesorze Helmucie Skowronku

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/prof_skowronek_v2.jpg

Profesor Helmut Skowronek – wybitny psycholog, niekwestionowany autorytet w zakresie psychologii pedagogicznej, pionier interdyscyplinarnych badań łączących psychologię, socjologię i pedagogikę. Odszedł 26 lipca 2019 roku. Pozostał w sercach wielu Polaków. Tak wspomina swojego przyjaciela profesor Jan Strelau.

Doktora honoris causa

Senat Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS), biorąc pod uwagę wybitne osiągnięcia naukowe w szeroko rozumianej psychologii edukacyjnej uhonorował prof. Helmuta Skowronka godnością Doktora honoris causa. Uroczystość nadania tej godności odbyła się 18 marca 2011 roku.

Sentyment do Polski

Osiągnięcia naukowe Profesora, byłego Rektora Uniwersytetu w Bielefeld, są tutaj pominięte, aby skoncentrować się na Jego godnej podziwu działalności skierowanej do Polaków, dotyczy to głównie środowisk akademickich. Można zadać pytanie, skąd ta pasja Profesora skoncentrowana na Polakach? Urodzony w 1931 roku we Wrocławiu spędził dzieciństwo u swoich krewnych (przodków) mieszkających w Sycowie (Gross Wartenberg), które to miasto w połowie zamieszkiwali Polacy a w połowie Niemcy. Krewni prof. Skowronka byli rolnikami po stronie polskiej. Jak pisze Profesor, przebywając wśród nich „uchwycił melodię” języka polskiego i opanował go gruntownie. W Jego prywatnym gabinecie wisiała półka z polskimi książkami, które czytał biegle. Zadawał niekiedy zaskakujące pytania dotyczące Warszawy, jak np. „czy kolejka wąskotorowa z Dworca Południowego do Piaseczna jeszcze kursuje?”.

Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski

W 1983 roku Profesor został członkiem Koła Copernicus (Copernicus Circle), prywatnego stowarzyszenia protestanckiego, którego celem było wsparcie Polaków w okresie stanu wojennego. Z pomocą niemieckich studentów wysyłano do polskich parafii żywność, lekarstwa i inne niezbędne rzeczy. Za swoje wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Polaków Prezydent RP odznaczył Profesora Helmuta Skowronka Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. Na okres 10 lat Państwo Skowronkowie oddali bezpłatnie jeden pokój w swoim domu do dyspozycji stażystów lub studentów nauk społecznych, w tym psychologów, co wielu umożliwiło studia na Uniwersytecie w Bielefeld.

Współpraca z Uniwersytetem SWPS

Powstanie Zamiejscowego Wydziału SWPS we Wrocławiu było dla prof. Skowronka, który jak wspomniano urodził się w tym mieście, szczególnym wyzwaniem. Na prośbę dziekana Wydziału o współpracę Profesor zgodził się natychmiast. Współpraca ta przybierała różne formy, w tym materialne. Prof. Skowronek przekazał Wydziałowi wiele książek i kompletne zbiory czasopism, z funduszy prywatnych ufundował stypendia dla studentów. W tym celu przekazał 100 tysięcy Euro. Z odsetek z tej sumy corocznie są fundowane dwa stypendia dla studentów a niekiedy pracowników Wydziału.

Profesor Helmut Skowronek to w świecie nauki postać niezwykła. Jego zaangażowanie w pomoc i wsparcie, szczególnie w sytuacjach trudnych, w tym głównie środowisk akademickich, tłumaczy wielka przyjaźń, którą darzył Polskę i Polaków.

prof. dr hab. Jan Strelau