Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego (1936–2020)

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/galkowski2.jpg

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Profesora Tadeusza Gałkowskiego, pioniera psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Odszedł wybitny naukowiec, nauczyciel i mentor wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, człowiek zaangażowany w pracę na rzecz potrzebujących. Rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego

29 lipca 2020 roku nad ranem zmarł Profesor Tadeusz Gałkowski. Odszedł pionier psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Założyciel i prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Współautor opublikowanej w 2012 roku (z inicjatywy Światowej Organizacji Autyzmu) Karty Praw Osób z Autyzmem. Patron naukowy i przewodniczący Polskiego Komitetu Audiofonologii. Wybitny znawca sytuacji osób głuchych i niestrudzony inicjator działań służących wspomaganiu ich aktywności. Autor wielu publikacji z zakresu psychologicznej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinami.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1957. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitował się w roku 1974 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 1983 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Utrzymywał ożywione kontakty z badaczami z różnych krajów. W latach 1982–1991 był członkiem Europejskiej Rady Regionalnej Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Współpracował przez wiele lat z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) we Francji oraz z Ośrodkiem Badań Głuchych w Wielkiej Brytanii. W kraju prowadził wykłady i seminaria oraz kierował projektami naukowymi na wielu uczelniach. Przez ponad trzydzieści lat (do czasu przejścia na emeryturę) pracował na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005–2008 był prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przez ostatnie lata związany z Uniwersytetem SWPS. W naszej uczelni na Wydziale Psychologii kierował Katedrą Psychologii Rozwoju i Edukacji. Był gorącym orędownikiem i patronem powstającej specjalizacji psychologii edukacyjnej.

Trudno uwierzyć, że nie ma wśród nas wybitnego Uczonego i Nauczyciela, Mentora dla wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, Człowieka zawsze zabieganego, zaangażowanego w prace na rzecz potrzebujących pomocy. Programy badawcze, którymi kierował, miały na celu wspomaganie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i niesienie pomocy dorosłym z różnymi niepełnosprawnościami. Był konsultantem w zakresie tej problematyki w resortach Edukacji, Zdrowia oraz w organizacjach pozarządowych.

prof. dr hab. Barbara Bokus

W Uniwersytecie SWPS na seminariach magisterskich i seminariach dla doktorantów powstawały pod Jego kierunkiem unikalne projekty terapeutyczne dla osób z autyzmem czy dla osób głuchych i niedosłyszących. Jakże trudno będzie znaleźć teraz opiekunów prac, które jeszcze nie zostały ukończone. Profesor łączył bowiem w szczególny sposób pasję badawczą, doświadczenie praktyczne oraz postawę zaangażowanego społecznika. Profesor Tadeusz Gałkowski zabiegał o pomoc dla studentów i doktorantów, których trudności życiowe w czasie zajęć poznawał. Wiemy, że fundował im prywatne stypendia. Był Człowiekiem niezwykle oddanym swoim uczniom i współpracownikom. Był wsparciem dla wielu z nas. Ktoś w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji (obecnie: Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji) powiedział, że Profesor „składa się z samej dobroci i życzliwości”. I takiego właśnie Profesora zapamiętamy.

prof. dr hab. Barbara Bokus