Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Współpraca naszego Uniwersytetu z Fundacją Between.Pomiędzy

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wspolpraca-z-fundacja-between.jpg

Miło nam poinformować, że nasza uczelnia nawiązała współpracę z Fundacją Between.Pomiędzy. Instytucja ta zajmuje się m.in. organizacją Festiwalu Between.Pomiędzy oraz wszystkich wydarzeń związanych z tym przedsięwzięciem. Swoimi działaniami Fundacja łączy potrzeby spotkania świata literackiego i teatralnego z krajowym i międzynarodowym środowiskiem akademickim. Celem zawartego porozumienia jest współpraca merytoryczna, wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinach działalności naszego Uniwersytetu oraz Fundacji.

Współpraca pełna korzyści

W ramach nawiązanej współpracy Fundacja Between.Pomiędzy będzie wspierać nasze wspólne działania prowadzone na styku szeroko rozumianej kultury oraz nauk humanistycznych, a także dążyć do podnoszenia jakości odbioru innowacyjnych i tradycyjnych form literackich i teatralnych, jak również wszechstronnego rozpoznania współcześnie wykorzystywanych konwencji artystycznych. Aktywność Fundacji współgra z ideą naszej uczelni, która w centrum zainteresowań badawczych stawia człowieka i koncentruje się na poznaniu jego potrzeb oraz zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania – jako jednostki, ale również jako grupy społecznej.

W czasach pandemii obcowanie z kulturą, a szczególnie praktyka czytania, nabierają nowych znaczeń. Jako Uniwersytet chcemy o tych znaczeniach – o tym, co jest ważne dla ludzi w literaturze – rozmawiać z szeroko pojętą publicznością. Będziemy te znaczenia wspólnie odkrywać podczas rozmów o poezji i poetyce. Przygotujemy też coś specjalnego dla nauczycieli i uczniów, których szczególnie chcemy wspierać.

prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prorektorka ds. nauki na Uniwersytecie SWPS

Nasze plany na wspólnie prowadzone działania obejmują m.in.:

  • współpracę ekspercką i naukową w ramach Festiwalu Between.Pomiędzy
  • współpracę naukową i badawczą w zakresie wdrażania strategii rozwoju badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych
  • promocję rezultatów naszej współpracy w środowisku kulturowym, społecznym i edukacyjnym w skali kraju i w wymiarze międzynarodowym
  • upowszechnianie prowadzonych przez Uniwersytet SWPS badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych oraz wykorzystanie potencjału społecznego, edukacyjnego i kulturotwórczego tych badań
  • współpracę w zakresie badań, edukacji i upowszechniania wiedzy poprzez wspólną organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, prezentacji, pokazów i wykładów
  • tworzenie i realizację nowych programów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych na podstawie wypracowanych wspólnie rozwiązań
  • udziału studentów i pracowników Uniwersytetu SWPS w wybranych działaniach prowadzonych przez Fundację
  • organizację praktyk studenckich i wolontariatu w Fundacji

Mamy pewność, że współpraca naszej uczelni z Fundacją Between.Pomiędzy pozytywnie wpłynie na poziom merytoryczny i naukowy wspólnie prowadzonych działań.

Więcej informacji o Fundacji i jej działaniach znajdziesz tutaj »