Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sytuacja w jednostkach penitencjarnych w czasie pandemii – webinar

float_intro: images-old/aktualnosci/webinar-sytuacja-s-jednostkach-penitencjarnych.jpg

Pandemia koronawirusa zamknęła nas w domach, uniemożliwiła podróżowanie i ograniczyła kontakty międzyludzkie. Czy wpłynęła też na życie osób osadzonych i pracujących w jednostkach penitencjarnych w Polsce? Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Uniwersytetu SWPS serdecznie zaprasza na webinar poświęcony funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych w czasie pandemii. Podczas spotkania porozmawiamy m.in. o dostępie osadzonych do pomocy prawnej i medycznej, bezpieczeństwie funkcjonariuszy i administracji więziennej oraz środkach zapobiegawczych stosowanych w jednostkach penitencjarnych.

Transmisja webinaru dostępna będzie na stronie Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego na Facebooku. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

14 maja
18.00
online

Dlaczego warto

Przedmiotem webinaru będą rozważania na temat sytuacji w polskich jednostkach penitencjarnych w czasie pandemii koronawirusa. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu goście, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z osadzonymi, funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz administracją więzienną, podzielą się z uczestnikami szeroką wiedzą oraz doświadczeniem w tym temacie. Opierając się na statystykach i własnych obserwacjach, opowiedzą o dostępie osadzonych do pomocy prawnej oraz medycznej, bezpieczeństwie funkcjonariuszy i administracji więziennej, częstotliwości zakażeń oraz środkach zapobiegawczych stosowanych w jednostkach penitencjarnych, a także o statystykach i harmonogramie szczepień osadzonych oraz pracowników aresztów i więzień. Poruszony zostanie także temat najbardziej uciążliwych ograniczeń, które spotkały więźniów w czasie pandemii. Podczas webinaru odbędzie się również debata odnosząca się do ewentualnych pozytywnych dla polskich jednostek penitencjarnych efektów tego okresu.

Prowadzącą webinar będzie Ewelina Dmochowska – członkini Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego.

Poruszane tematy

  • wpływ pandemii na funkcjonowanie zakładów karnych i aresztów śledczych,
  • ograniczenia wprowadzane w jednostkach penitencjarnych, które były najbardziej uciążliwe dla skazanych i tymczasowo osadzonych,
  • możliwe pozytywne skutki pandemii wpływające na funkcjonowanie tego rodzaju miejsc izolacji,
  • wpływ pandemii na funkcjonowanie więziennej służby zdrowia,
  • trudności, jakich doświadczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, adwokaci i radcowie prawni,
  • sprawy zgłaszane przez osoby pozbawione wolności oraz ich rodziny do instytucji praw człowieka.

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne

Działalność Koła koncentruje się na rozwoju naukowym i społecznym członków oraz edukacji w zakresie praw człowieka w dziedzinie prawa karnego wykonawczego i naukach około prawnokarnych. Opiekunem naukowym jest dr Ewa Dawidziuk. Przewodniczącą Koła jest Daisy Miriam Skrzypek.

Paneliści

dr Ewa Dawidziuk Uniwersytet SWPS

dr Ewa Dawidziuk – Prawnik. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się prawem karnym wykonawczym, funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności (placówki dla nieletnich, KOZZD, oddziały psychiatrii sądowej, jednostki penitencjarne). Od 2007 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym od 2015 r. dyrektor Zespołu do spraw wykonywania kar. W latach 2016–2020 koordynator i członek Zespołu ekspertów do spraw alimentów. Biogram »

mec. Michał Sykała

mec. Michał Sykała – Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2016 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Przewodniczy Komisji Praw Człowieka i Legislacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2020 r. został wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Koordynator obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Izbie Adwokackiej w Białymstoku, bierze udział w „Tygodniu Konstytucyjnym” W ramach wykonywanego zawodu świadczy przede wszystkim obronę i reprezentuje w postępowaniach karnych, w tym skarbowych, na etapie postępowań przygotowawczych, rozpoznawczych i kasacyjnych, a także karnych wykonawczych.

mec. Piotr Kubaszewski

mec. Piotr Kubaszewski – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka; od 2015 r. koordynator Programu Interwencji Prawnej HFPC. Ekspert w zakresie prawa karnego, postępowań dyscyplinarnych, mechanizmów przeciwdziałania torturom oraz interwencji prawnej w obszarze praw człowieka.

mec. Katarzyna Dąbrowska

mec. Katarzyna Dąbrowska – Adwokat, partner w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp.j. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawem karnym z elementem transgranicznym, reprezentując zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. W swojej praktyce łączy szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego ze zdobytą w pierwszych latach aktywności zawodowej wiedzą z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz rozwiązywania sporów, w tym ADR. Wspiera klientów w dostosowywaniu się do zmieniających się uwarunkowań prawnych w świetle ryzyk związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, proponując rozwiązania mające na celu zmaksymalizowanie ochrony interesów prawnie chronionych przedsiębiorstwa w sytuacjach styku z organami państwa.

kpt. Piotr Patrzykowski

kpt. Piotr Patrzykowski – Funkcjonariusz Służby Więziennej, zastępca kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

st. szer. Daria Szukalska-Boduszek

st. szer. Daria Szukalska-Boduszek – Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła również psychokryminalistykę na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Funkcjonariusz Służby Więziennej, pracuje jako psycholog w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Jej zainteresowania to psychologia śledcza i profilowanie nieznanych sprawców przestępstw.

Termin i miejsce 

14 maja 2021 r. (piątek), godz. 18.00
online