Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nowa ekonomika czy ekonomia kultury?

float_intro: images-old/zdjecia/seminarium_2000_1316.jpg

 

Seminarium „Nowa ekonomika czy ekonomia kultury? W poszukiwaniu pytań i odpowiedzi” to projekt badawczy Katedry Zarządzania na Uniwersytecie SWPS. Celem projektu jest podjęcie problematyki dylematów stojących przed ekonomiką kultury i związanymi z nią obszarami. W seminarium wezmą udział badacze z ośrodków naukowych z całej Polski oraz praktycy z sektora kultury i przemysłu kreatywnego.

seminarium

maj

23 2016

Warszawa

O seminarium

Ekonomikę kultury rozumiemy jako dyscyplinę naukową, ale również jako nowy sposób myślenia o kulturze. Roboczy charakter i formuła think tanku pozwolą na szukanie odpowiedzi na pytania, co jest ważne w ekonomice kultury, jakich bronić wartości z nią związanych oraz jak ekonomiczny sposób myślenia przenika poza tradycyjną sferę gospodarki.

Uczestnicy spotkania zastanowią się wspólnie, czy warto wierzyć w nowy paradygmat kreatywności i jednocześnie zawierzyć instynktom prosumenckiego „pokolenia Y”. Wreszcie, czy ekonomika kultury, a także bliskie jej dziedziny, jak zarządzanie w kulturze czy polityka kulturalna, są w stanie dostarczyć odpowiedzi na te pytania.

Cele seminarium

Celem seminarium jest stworzenie sieci zainteresowań i współpracy, obejmującej ekonomikę kultury lub ekonomię kultury, a także wyłonienie formuły i ustalenie tematów oraz kalendarium przyszłych spotkań. Temu ma służyć otwarty charakter seminarium, w czasie którego badacze reprezentujący różne ośrodki naukowe będą mieć możliwość przedstawienia obszarów swoich badań oraz wszczęcia dyskusji z badaczami i praktykami z obszaru kultury i przemysłów kreatywnych.

Prelegenci

Udział w seminarium wezmą naukowcy oraz doktoranci reprezentujący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W ramach przygotowań do seminarium „Nowa ekonomika czy ekonomia kultury” zrealizowany został krytyczny przegląd literatury polskiej i zagranicznej.

Program

10.00-10.30 – przywitanie gości, wprowadzenie do spotkania, informacja o przeglądzie literatury z obszaru kultury i ekonomii 2010-2015 (prof. Dorota Ilczuk)

10.30-11.45 – prezentacja uczestników seminarium na temat aktualnie prowadzonych badań

11.45-12.00 przerwa

12.00-13.15 – dyskusja dotycząca dalszych planów badawczych i formuły współpracy

13.15-13.30 – podsumowanie spotkania (prof. Dorota Ilczuk)

14.00-15.30 – lunch

Termin

23 maja 2016 r., godz. 10.00-15.30

Miejsce

Uniwersytet SWPS, Warszawa, ul. Chodakowska 19/31