Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Roboty KUKA pomagają w projektowaniu studentom School of Form

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/KUKA_bckgr.jpg

Studenci warszawskiej School of Form Uniwersytetu SWPS uczą się na kierunku Wzornictwo z użyciem robotów przemysłowych KUKA. Roboty to narzędzia, które w nieocenionym stopniu wzbogacają warsztat projektanta. Praca z nimi ma również wymiar metaforyczny: to przekraczanie barier i szukanie nici porozumienia między maszyną a człowiekiem.

 

Stare rzemiosło i najnowsze technologie

School of Form kształci przyszłych projektantów, ucząc ich łączenia wiedzy i umiejętności praktycznych z pierwiastkiem humanistycznym. Kwintesencją tego nieszablonowego podejścia do nauki jest specjalność Industrial Design ukierunkowana na procesy i technologie wykorzystywane w produkcji przemysłowej (z jednoczesnym zachowaniem analogowego, rzemieślniczego charakteru wytworzonych przedmiotów).

Roboty KUKA współpracują ze studentami tej specjalności przy wykonywaniu niezliczonych zadań i projektów – od prostego rysowania i kaligrafowania aż po plecenie koszy, wytwarzanie ceramiki czy formowanie arkuszy blachy. Jedną z głównych cech robotów przemysłowych jest wysoka precyzja ruchów. Dzięki współpracy człowiek-maszyna robot może wykonać obiekt o walorach porównywalnych do wyrobu rzemieślniczego, opartego na latach doświadczeń mistrza danego cechu. Wiele procesów stwarza również przestrzeń pójścia krok dalej - rozwoju nowego rzemiosła. Istotą nowej ścieżki jest działanie poza granicami ludzkich możliwości, czego przykładem jest stworzenie naczyń o ściankach zbyt kruchych dla ludzki dłoni.

– Przyszłość należy nie do tych projektantów, którzy będą umieli pleść koszyki, chociaż mam nadzieję, że ta umiejętność nigdy nie zaginie, ale do tych, którzy będą umieli przetłumaczyć unikatowe procesy na procesy technologiczne w taki sposób, że one nie przestaną być unikatowe. Współpraca z takim narzędziem jak KUKA daje projektantowi bardzo uniwersalne wykształcenie, ponieważ uczy myślenia procesem, a nie konkretnym narzędziem – mówi dr Agnieszka Jacobson-Cielecka, dyrektor programowa School of Form.

 

Jak to działa?

Sterowanie robotami KUKA odbywa się przy użyciu kodu komputerowego generowanego w programie Grasshopper. Program ten na podstawie interpretacji matematycznej przekształca ruch człowieka w algorytm, który następnie przekazuje polecenie maszynie.

– Dotychczasowe projekty, które powstały w School of Form, najczęściej są z obszaru rzemiosła – mówi Sara Boś, kierowniczka warsztatu KUKA i warsztatu maszyn numerycznych. – Najczęściej rzeczywistość pokazuje nam, że nie jest to przełożenie jeden do jeden. Ergonomia i anatomia robota są zupełnie inne niż człowieka. Staramy się tworzyć trajektorie proste dla robota, a jednocześnie niewykonalne lub trudne do wykonania dla człowieka. Bardzo dobrym przykładem takiej czynności jest narysowanie idealnie prostej linii.

KUKA roboty SOF

Najnowsze prace studentów Industrial Design to projekty związane z wyrabianiem glinianych misek, a także tłoczeniem blachy (te ostatnie zostały zaprezentowane m.in. w programie dla warszawskich ogródków działkowych – Projekt Działka).

Pracę na projektem Miska studenci rozpoczęli w pracowni ceramicznej. Później obserwacje właściwości materiału i zdobytą za pomocą dłoni wiedzę zaaplikowali do przestrzeni wytwarzania przemysłowego za pomocą ramienia robotycznego. Formę miski uzyskali dzięki zastosowaniu balonów. Robot maczał je w glinie, a po zastygnięciu materiału powietrze z balonów zostało spuszczone. W ten sposób zespół złożony z ludzi i robotów wyprodukował wyjątkowe naczynia o niezwykle cienkich ściankach. Uformowanie dłońmi lub odlanie z formy ceramicznej misek o takich parametrach pozostaje poza granicami możliwości człowieka. Dzięki wykorzystaniu parametrycznego kodu naczynia mogą być reprezentacją produkcji seryjnej, której esencją są jednorodność i powtarzalność. Natomiast niewielka zmiana algorytmu pozwala na przekształcenie procesu produkcji, którego efektem jest zbiór unikalnych obiektów.

Więcej o robotach KUKA przeczytasz tutaj

 

School of Form – studia dla kreatywnych

School of Form Uniwersytetu SWPS kształci projektantów zdolnych zrozumieć ludzi i odkrywać ich marzenia. Twórcy modelu nauczania SoF pragną umożliwić każdej osobie pielęgnowanie własnej indywidualności i doskonalenie pracy zespołowej, a także zapewnić infrastrukturę i otoczenie, w którym będzie możliwy nieskrępowany i swobodny przepływ informacji, w tym wymiana oryginalnych koncepcji i transfer rozwiązań do biznesu. Program wzornictwa School of Form został nagrodzony przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów. 

 

 

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – dyrektor prorgamowa School of Form, współautorka jej programu nauczania. W swojej pracy łączy wiele obszarów. Jako kurator tworzy i organizuje wystawy oraz programy. Jako dziennikarz i krytyk pisze o designie, komentuje zjawiska i śledzi trendy. Jest jedną z najważniejszych promotorek młodych projektantów z Polski i świata. Interesuje się designem jako dziedziną na pograniczu kultury i gospodarki. Zasiada w radach programowych oraz jury polskich i zagranicznych festiwali tj. Gdynia Design Days, Designblok oraz ciałach doradczych Instytutu Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Sara Bos

Sara Boś – kierowniczka warsztatu KUKA i maszyn cyfrowych. Absolwentka School of Form specjalności Industrial Design. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracowni Oskara Zięty. Jej prace były pokazywane na festiwalach Dutch Design Week, Łódź Design Festival, Gdynia Design Days. W School of Form jest kierownikiem pracowni Robotycznej i Digital oraz wykładowcą na specjalności Industrial Design