Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Z okazji Święta Uniwersytetu SWPS zapraszamy na

Uroczyste
posiedzenie
Senatu


8 lipca 2022
13.30
Online

W tym roku po raz pierwszy 8 lipca obchodzimy Święto Uniwersytetu SWPS. Chcemy w ten sposób upamiętnić powstanie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, to jest datę 8 lipca 1996 roku, kiedy to Minister Edukacji Narodowej udzielił zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie.

„Święto Uniwersytetu SWPS – 8 lipca – to dzień, w którym będziemy organizować integrujące nas wydarzenia, np. wręczać dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Przede wszystkim będzie to jednak sposobność, aby spotkać się ze sobą i cieszyć swoją obecnością. Wspólnoty potrzebują takich świąt. My także”.

prof. dr hab. Roman Cieślak

rektor prof. Roman Cieślak

Program
uroczystości

 1. 8 lipca Świętem Uniwersytetu SWPS
  - wystąpienie prof. Romana Cieślaka, rektora Uniwersytetu SWPS
 2. Nadanie auli S305 imienia prof. Jana Strelaua
  - przemówienie prof. Dariusza Dolińskiego, przewodniczącego Konwentu Godności Honorowych
  - przemówienie prof. Andrzeja Eliasza, rektora Uniwersytetu SWPS w latach 1996–2016
  - odsłonięcie tablicy pamiątkowej
  - wystąpienie przedstawiciela rodziny prof. Strelaua
 3. Wręczenie dyplomów habilitacyjnych i promocja doktorów
 4. Wręczenie dyplomu powierzenia stanowiska profesora uczelni na ścieżce dydaktycznej
prof popiel
`

Nadanie auli S305 imienia prof. Jana Strelaua

W dniu Święta Uniwersytetu SWPS chcielibyśmy uhonorować dorobek Pana Profesora nadaniem jego imienia auli S305. W uroczystości weźmie udział rodzina Profesora oraz nasza społeczność akademicka.

Profesor Jan Strelau zmarł w 2020 roku. Był światowej klasy specjalistą w dziedzinie psychologii, pionierem badań nad temperamentem, twórcą regulacyjnej teorii temperamentu. Wniósł trwały wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki. Prowadzone przez niego badania w istotny sposób przyczyniły się do zrozumienia roli różnic indywidualnych w funkcjonowaniu człowieka i należą do światowego kanonu publikacji naukowych z zakresu psychologii.

Pozostawił po sobie prawie 300 prac naukowych, w tym 44 książki, których był autorem, współautorem lub redaktorem naukowym. Z podręczników akademickich pod jego redakcją naukową korzystają studenci psychologii w całym kraju.

Trudno przecenić zasługi profesora Jana Strelaua dla Uniwersytetu SWPS. Po okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął na naszej uczelni nowy rozdział pracy akademickiej i związał się z nią na prawie 20 lat. Był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, przez wiele lat pełnił funkcję prorektora ds. nauki, później przewodniczącego Rady Powierniczej oraz Konwentu Godności Honorowych. Znacząco wpłynął na osiągnięcia i kulturę akademicką naszej uczelni. Od początku aktywnie wspierał środowisko naukowe naszej uczelni (wówczas jeszcze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) w dążeniu do uzyskania statusu uniwersytetu przymiotnikowego. Miał nieoceniony wpływ na jej obecny kształt.

Jak wspomina profesor Dariusz Doliński, profesor Strelau był nie tylko jednym z najwybitniejszych polskich badaczy w obszarze nauk społecznych, lecz także dobrym duchem najróżniejszych przedsięwzięć naukowych.

Wręczenie dyplomów habilitacyjnych i promocja doktorów

Święto Uniwersytetu SWPS to doskonała okazja, by uhonorować również osoby, które w ostatnich czterech latach uzyskały awanse naukowe. Od 25 marca 2019 r. do 10 maja 2022 r. wypromowaliśmy 30 doktorów habilitowanych i 107 doktorów. Udział w uroczystości potwierdziły 62 osoby. Serdecznie gratulujemy.

Doktorzy habilitowani

 • dr hab. Wojciech Białaszek (psychologia)
 • dr hab. Mariusz Bidziński (prawo)
 • dr hab. Tomasz Chłopecki (nauki prawne)
 • dr hab. Agata Dębowska (psychologia)
 • dr hab. Robert Dobrowolski (nauki o kulturze i religii)
 • dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk (psychologia)
 • dr hab. Bożena Gierek (kulturoznawstwo)
 • dr hab. Maciej Hanczakowski (psychologia)
 • dr hab. Piotr Herbowski (nauki prawne)
 • dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda (psychologia)
 • dr hab. Dorota Koczanowicz (nauki o kulturze i religii)
 • dr hab. Aleksandra Kroemeke (psychologia)
 • dr hab. Magdalena Król (psychologia)
 • dr hab. Piotr Majewski (nauki o kulturze i religii
 • dr hab. Sławomir Meyer (nauki o kulturze i religii)
 • dr hab. Jędrzej Morawiecki (nauki o kulturze i religii)
 • dr hab. Dariusz Mucha (nauki prawne)
 • dr hab. Michał Olszanowski (psychologia)
 • dr hab. Igor Pietkiewicz (psychologia)
 • dr hab. Agnieszka Popiel (psychologia)
 • dr hab. Piotr Próchniak (psychologia)
 • dr hab. Krystyna Rymarczyk (psychologia)
 • dr hab. Agnieszka Sorokowska (psychologia)
 • dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska (psychologia)
 • dr hab. Agata Świerzowska (nauki o kulturze i religii)
 • dr hab. Jakub Traczyk (psychologia)
 • dr hab. Karolina Zarychta-Zajączkowska (psychologia)
 • dr hab. Katarzyna Zawadzka (psychologia)
 • dr hab. Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała (psychologia)
 • dr hab. Jolanta Życińska (psychologia)

Doktorzy

 • dr Maria Baran (psychologia)
 • dr Magdalena Baran-Wojtachnio (socjologia)
 • dr Katarzyna Bąbik (psychologia)
 • dr Monika Boberska (psychologia)
 • dr Joanna Bocianowska (nauki prawne)
 • dr Artur Bogucki (nauki prawne)
 • dr Tomasz Budrewicz (nauki prawne)
 • dr Jędrzej Burszta (kulturoznawstwo)
 • dr Martyna Karolina Bojko (nauki prawne)
 • dr Edyta Bonk (psychologia)
 • dr Marta Buler (nauki socjologiczne)
 • dr Katarzyna Burzyńska (nauki o kulturze i religii)
 • dr Michał Chlebowski (nauki o kulturze i religii)
 • dr Rafał Chmiel (nauki prawne)
 • dr Leon Ciechanowski (psychologia)
 • dr Anna Cwojdzińska (psychologia)
 • dr Agnieszka Czajka (psychologia)
 • dr Katarzyna Czekierda (psychologia)
 • dr Piotr Dobrowolski (nauki prawne)
 • dr Anna Duszyk-Bogorodzka (psychologia)
 • dr Kamil Fuławka (psychologia)
 • dr Zuzanna Gazdowska (psychologia)
 • dr Halina Gąsiorowska (nauki o kulturze i religii)
 • dr Lech Gniady (nauki prawne)
 • dr Anna Gorgolewska (psychologia)
 • dr Milena Grabska (nauki prawne)
 • dr Aleksandra Gradowska (psychologia)
 • dr Agnieszka Gruszczyńska (prawo)
 • dr Izabella Haertlé (psychologia)
 • dr Kamil Hałambiec (nauki o kulturze i religii)
 • dr Marcin Imszenik (nauki prawne)
 • dr Magdalena Jabłońska (psychologia)
 • dr Mariusz Jakubik (nauki prawne)
 • dr Marek Jannasz (nauki o kulturze i religii)
 • dr Anna Jarczewska (nauki prawne)
 • dr Marcin Juwa (nauki prawne)
 • dr Martyna Kaczmarczyk (nauki prawne)
 • dr Robert Kaczmarczyk (nauki prawne)
 • dr Anna Kalinowska (nauki o kulturze i religii)
 • dr Kamila Kalista (nauki o kulturze i religii)
 • dr Sylwia Kawalec (nauki prawne)
 • dr Marzena Keating (nauki o kulturze i religii)
 • dr Piotr Kępski (nauki socjologiczne)
 • dr Łukasz Kmiotek (psychologia)
 • dr Aleksandra Kołodziej (psychologia)
 • dr Ewelina Kowalewska (psychologia)
 • dr Jarosław Kowalski (nauki socjologiczne)
 • dr Jerzy Kowalski (nauki o kulturze i religii)
 • dr Agata Kozłowska (psychologia)
 • dr Marzena Kraszewska (literaturoznawstwo)
 • dr Klara Królewiak (psychologia)
 • dr Magdalena Kruk (psychologia)
 • dr Paulina Krzywicka (psychologia)
 • dr Marcin Kulesza (nauki prawne)
 • dr Agnieszka Kurniewicz (nauki prawne)
 • dr Alina Landowska (nauki o kulturze i religii)
 • dr Katarzyna Laprus-Grudzień (nauki o kulturze i religii)
 • dr Andrzej Lemański (nauki socjologiczne)
 • dr Krzysztof Leoniak (psychologia)
 • dr Magdalena Leśnierowska (psychologia)
 • dr Małgorzata Lewandowska (psychologia)
 • dr Anna Lewicka-Rychlewska (nauki prawne)
 • dr Patryk Łakuta (psychologia)
 • dr Agnieszka Łąpieś-Rosińska (nauki prawne)
 • dr Katarzyna Łoboz (nauki prawne)
 • dr Mikołaj Magnuski (psychologia)
 • dr Andrzej Malicki (nauki prawne)
 • dr Cezary August Małozięć (nauki prawne)
 • dr Przemysław Marcowski (psychologia)
 • dr Daniel Melerowicz (psychologia)
 • dr Zuzanna Miazga (nauki prawne)
 • dr Agnieszka Młyniec (psychologia)
 • dr Piotr Modzelewski (psychologia)
 • dr Rafał Nakonieczny (nauki prawne)
 • dr Aleksandra Rajmunda Napierała-Batygolska (nauki prawne)
 • dr Liliana Naumnik (psychologia)
 • dr Michał Nowak (nauki prawne)
 • dr Artur Patrzylas (nauki o kulturze i religii)
 • dr Kuba Piwowar (nauki o kulturze i religii)
 • dr Justyna Poliszak (nauki prawne)
 • dr Magdalena Przedniczek (psychologia)
 • dr Piotr Pyc (nauki prawne)
 • dr Monika Rupińska (psychologia)
 • dr Kamila Salamonik (psychologia)
 • dr Anna Diana Siemińska (nauki prawne)
 • dr Dorota Sieniawska-Michalska (nauki prawne)
 • dr Anna Sikora (nauki socjologiczne)
 • dr Paulina Maria Smaszcz (nauki socjologiczne)
 • dr Małgorzata Sobczak (nauki prawne)
 • dr Andrzej Springer (prawo)
 • dr Marta Stanisławska (nauki prawne)
 • dr Ryszarda Stasiak (nauki prawne)
 • dr Bartosz Stróżewski (nauki prawne)
 • dr Dawid Subocz (psychologia)
 • dr Maria Szczepaniak (psychologia)
 • dr Aleksandra Tatko (socjologia)
 • dr Magdalena Tokaj (nauki socjologiczne)
 • dr Paulina Tomaszewska (nauki prawne)
 • dr Marek Tylkowski (nauki o kulturze i religii)
 • dr Sylwia Wełyczko (nauki prawne)
 • dr Monika Weychert (nauki o kulturze i religii)
 • dr Katarzyna Wierzbicka (nauki prawne)
 • dr Magdalena Witkowska-Krzymowska (nauki prawne)
 • dr Dominika Zajusz-Gawędzka (psychologia)
 • dr Paweł Zgrzebnicki (nauki o kulturze i religii)

Do dzisiaj Uczelnia nadała łącznie 96 osobom stopień doktora habilitowanego i 393 osobom stopień doktora. Przeprowadzono także 11 postępowań, które zakończyły się nadaniem tytułu profesora.Pierwsza profesor uczelni na ścieżce dydaktycznej
dr Anna Ziółowska

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera przepisy, które pozwalają, by profesorem uczelni został doktor. Resort nauki wyjaśnił, iż decydującym kryterium wyboru najlepszego kandydata na omawiane stanowisko powinno być doświadczenie i dorobek naukowy, dydaktyczny lub artystyczny, dzięki którym pracownik przyczyni się do zapewnienia przez uczelnię możliwie najwyższej jakości kształcenia, co jest jej podstawowym zadaniem i obowiązkiem.

W myśl wyżej wspomnianego zapisu na naszej uczelni po raz pierwszy został ogłoszony konkurs na stanowisko profesora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zatrudnianego w grupie pracowników dydaktycznych. Do konkursu przystąpili kandydaci z pięciu wydziałów psychologii, w sumie zgłosiło swą kandydaturę 12 osób. Po wnikliwej analizie komisji konkursowych stanowisko profesora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego otrzymała dr Anna Ziółkowska z Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.

Anna Ziółkowska

Dołącz online