Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Salvatore Babones z wykładem otwartym na Uniwersytecie SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/flaga_usa_2000_1316.jpg

Salvatore Babones, profesor socjologii i polityki społecznej na University of Sydney, wygłosi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie wykład pt. „American Tianxia: The Political Economy of the Millennial World-System”. Spotkanie będzie poświęcone analizie globalnego systemu społeczno-politycznego, w którym dominującą rolę odgrywają Stany Zjednoczone. W tym systemie inne kraje pozostają z USA w określonych zależnościach, które profesor porównuje do imperialnego, chińskiego systemu „tianxia”. Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

wykład

czerwiec
17 2016

Warszawa

Dominacja USA

W teorii stosunków międzynarodowych suwerenność jest zazwyczaj definiowana jako absolutny i jednostkowy stan.  Każde państwo jest (teoretycznie) ostatecznym, konstytucyjno-politycznym zwierzchnikiem określonego terytorium. Ten system, określany jako westfalski, ulega obecnie rozpadowi. Co najmniej od 1945 roku główne mocarstwa milcząco przyzwalały sobie nawzajem na rozstrzyganie spraw międzynarodowych z państwami, które były ich „klientami”. W praktyce od 1991 r. jedynym mocarstwem, które decyduje o globalnym porządku, są Stany Zjednoczone.

Tianxia a nowy porządek polityczny

Ten postwestfalski system jest łudząco podobny do imperialnego chińskiego systemu „tianxia”, co oznacza „wszystko pod słońcem”. W tak interpretowanym systemie tianxia większość zależności międzypaństwowych polega na: związkach ze Stanami Zjednoczonymi, sytuowaniu się w bezpośredniej opozycji do Stanów Zjednoczonych, pozostawaniu kontrolowanym przez Stany Zjednoczone. 

W tym nowym, globalnym systemie najważniejszym czynnikiem realnej władzy jest możliwość wywierania wpływu na imperatorskie centrum.  Dlatego obywatel postmodernistycznego świata, chcąc nie chcąc, dąży do stania się, metaforycznie lub (z coraz większą częstotliwością) faktycznie, obywatelem Stanów Zjednoczonych.

Powyższa prezentacja powstała w oparciu o książkę „American Tianxia: China, the United States, and the End of History” [Chiny, USA i koniec historii], która ukaże się niebawem. Krótki, roboczy artykuł, przedstawiający tezy omawiane w książce jest dostępny w sieci pod adresem: http://www.irows.ucr.edu/papers/irows102/irows102.htm.

salvatore babones

Prof. Salvatore Babones – zajmuje się socjologią i polityką społeczną na University of Sydney, specjalizuje się także w teorii systemów-światów. Autor lub redaktor dziesięciu książek oraz prawie 30 artykułów akademickich. Członek grupy eksperckiej ds. Chin amerykańskiego dwumiesięcznika „Foreign Affairs”. Jeden z niewielu analityków, którzy przewidzieli obecne spowolnienie gospodarcze w Chinach. Wkrótce ukaże się jego nowa książka „American Tianxia: China, the United States, and the End of History”.

American Tianxia: The Political Economy of the Millennial World-System

Standard treatments of sovereignty in international relations theory conceptualize sovereignty as an absolute, unitary condition. Each state is (notionally) the ultimate constitutional political authority within a given territory. But this Westphalian system of state sovereignty

has broken down. At least since 1945 major powers have mutually acquiesced in each others settling of the internal affairs of their respective client states, and since 1991 the United States has effectively been the only major power. This post-Westphalian system closely resembles the imperial Chinese system of tianxia: all under heaven. In the new American tianxia the United States is the central state of an interstate system in which the vast preponderance of interstate relationships are (1) associations with the United States, (2) in direct opposition to

the United States, or (3) modulated by the United States. In this new, post-modern world-system the most important lever of power is influence at the imperial center. Thus the post-modern citizen of the world inexorably seeks to become, either metaphorically or (increasingly) literally, a citizen of the United States. The emerging liberal, universal, homogeneous state is not the United States per se, but the American tianxia writ large to cover the entire world.

This presentation is a based on a forthcoming book, American Tianxia: China, the United States, and the End of History; a short working paper version of the argument can be read online at: http://www.irows.ucr.edu/papers/irows102/irows102.htm.

Termin

17 czerwca, godz. 15.00-17.00

Miejsce

Uniwersytet SWPS, Warszawa, ul. Chodakowska 19/31, sala N117

Wstęp wolny!

{mosmap address='Chodakowska 19/31, Warszawa, Polska'|width='100%'|height='450px'|marker='0'|text='Uniwersytet SWPS;ul. Chodakowska 19/31'|zoom='15'|styledmap='[{"featureType":"landscape","stylers":[{"saturation":-100},{"lightness":65},{"visibility":"on"}]},{"featureType":"poi","stylers":[{"saturation":-100},{"lightness":51},{"visibility":"simplified"}]},{"featureType":"road.highway","stylers":[{"saturation":-100},{"visibility":"simplified"}]},{"featureType":"road.arterial","stylers":[{"saturation":-100},{"lightness":30},{"visibility":"on"}]},{"featureType":"road.local","stylers":[{"saturation":-100},{"lightness":40},{"visibility":"on"}]},{"featureType":"transit","stylers":[{"saturation":-100},{"visibility":"simplified"}]},{"featureType":"administrative.province","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"water","elementType":"labels","stylers":[{"visibility":"on"},{"lightness":-25},{"saturation":-100}]},{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"hue":"#ffff00"},{"lightness":-25},{"saturation":-97}]}]'|zoomWheel='0'|zoomnew=1

}