Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak motywować uczniów?

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/teacher2.jpg

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015 do lipca 2016 r. Wzięło w nim udział 1157 uczniów i 63 nauczycieli z 36 szkół. Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację rocznego pilotażu projektu. Wstęp wolny!

spotkanie

wrzesień15 2016

Warszawa

Na czym polegał projekt?

Interwencja polegała na wdrożeniu programu oddziałującego na motywację do nauki, poprzez realizację kilku działań. W pierwszym etapie trwania projektu odbyły się szkolenia dotyczące motywowania dla nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Drugą płaszczyzną interwencji było oddziaływanie na rozwój poznawczy uczniów poprzez udostępnienie skomputeryzowanego treningu wspierającego ich rozwój intelektualny. Uczniowie uczestniczyli w dwóch dwudziestodniowych treningach pamięci i uwagi (listopad-grudzień oraz marzec-kwiecień). W pozostałym czasie trwania projektu mogli trenować na wszystkich dwudziestu trzech grach dostępnych na portalu.

Ponadto w projekcie powstało narzędzie do pomiaru motywacji uczniów (Kwestionariusz siły woli i motywacji zewnętrznej), które udostępniono gimnazjom uczestniczącym w projekcie. Dzięki zastosowaniu niniejszego narzędzia nauczyciel może w każdej chwili ocenić aktualny poziom motywacji w klasie, sprawdzić którzy uczniowie odbiegają od pozostałych pod tym względem. Dodatkowo za pomocą kwestionariusza może także oceniać, na ile wprowadzane przez niego zmiany w sposobie motywowania uczniów znajdują odzwierciedlenie w kolejnych pomiarach.

Harmonogram

12.30-13.00  Rejestracja uczestników

13.00-13.10  Otwarcie konferencji

 • dr Ewa Jarczewska-Gerc – Uniwersytet SWPS
 • Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji Urzędu
  m.st. Warszawy
 • Olaf Furmanek - Neurogra

13.10-13.25  Prezentacja „Akcja Motywacja”

 • Krystyna Kozak – Naczelnik Wydziału Doskonalenia
  Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i
  Międzynarodowych w Biurze Edukacji

13.25-14.00  Wykład inaugurujący „Zrób to! O roli motywacji i siły

woli w osiąganiu sukcesu”

 • dr Ewa Jarczewska-Gerc – Uniwersytet SWPS

14.00-14.30  Prezentacja rezultatów projektu

 • Anna Wieczorek-Taraday – Neurogra
 • Maciej Taraday–Neurogra

14.30-15.00  Kwestionariusz Motywacji Zewnętrznej i Siły Woli – prezentacja

 • dr Ewa Jarczewska-Gerc – Uniwersytet SWPS

15.00  Zakończenie konferencji

logo motywator

Termin i lokalizacja

15 września 2016 r., godz. 13.00, aula im. Tomaszewskiego
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31

Udział w konferencji

Wstęp wolny. Zapraszamy do udziału w konferencji.