Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Festiwal Kryminału GRANDA 2016

float_intro: images-old/2015/detective_1316_2000.jpg

Wielkimi krokami zbliża się 2. edycja poznańskiego Festiwalu Kryminału GRANDA, którego partnerem jest Uniwersytet SWPS. Ma być intrygująco, sensacyjnie i ekscytująco, o czym miłośnicy kryminałów będą mogli przekonać się osobiście, biorąc udział w licznych wydarzeniach: wykładach prowadzonych przez specjalistów z naszej uczelni, którzy na co dzień zajmują się kryminalistyką czy psychologią sądową, dyskusjach panelowych, projekcjach filmów kryminalnych, spektaklach teatralnych, spotkaniach z pisarzami, grach i licznych warsztatach. A to tylko część atrakcji, które czekają na fanów opowieści z dreszczykiem! 

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe przygotowane przez Fundację GRANDA jest bezpłatny. Aby wziąć udział w wykładach przygotowanych przez Uniwersytet SWPS należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

festiwal

wrzesień
23-24 2016

Poznań

Uniwersytet SWPS podczas Festiwalu Kryminału GRANDA

Jaka jest rola zazdrości w związku i kiedy staje się ona destrukcyjna dla relacji? Czy zawsze działanie motywowane zazdrością będzie przez sąd ocenione jako naganne? Jakie procesy emocjonalne towarzyszą dokonywaniu zabójstw? W jaki sposób rozpoznać psychopatę? Czy chciwość zawsze jest zła? Na te i wiele innych pytań odpowiadać będą wykładowcy Uniwersytetu SWPS podczas drugiej edycji Festiwalu Kryminału GRANDA.

W tym roku przez wybrane motywy przewodnie: zazdrość, chciwość i zdradę prowadzić będą uczestników festiwalu m.in. pisarze, prawnicy i psychologowie. Już 23 września o zbrodniach, które miały pozostać niewykryte opowie dr Joanna Stojer.

Tego samego dnia dr Rafał Wierzchosławski poszuka odpowiedzi na pytanie, po co socjolog miłośnikowi kryminałów. Piątkowy wieczór zakończymy wykładem Michała Pozdała o seksie, zazdrości i zdradzie w miłosnych związkach. Z kolei 24 września wykład „Kiedy motywem jest zazdrość” wygłosi dr Katarzyna Witkowska-Rozpara. O tym, jak rozpoznać psychopatę mówić będzie prof. Szymon Draheim, a procesy emocjonalne towarzyszące dokonywaniu zabójstw przedstawi dr Bogdan Lach.

Harmonogram

24 września 2016 

10.00-11.00 – Kiedy motywem jest zazdrość… – dr Katarzyna Witkowska-Rozpara

11.30-13.00 Jak rozpoznać psychopatę? – dr hab. Szymon Draheim

19.30-21.00 Procesy emocjonalne towarzyszące dokonywaniu zabójstw – dr Bogdan Lach

Dokładny plan Festiwalu oraz mapa Stacji Sensacji są dostępne na stronie wydarzenia: www.festwial-granda.pl. Bieżące informacje można też znaleźć na profilu FB GRANDY:  www.facebook.com/festiwalgranda.

Program

Zbrodnie, które miały pozostać niewykryte, czyli zabójstwa z tzw. ciemnej liczby przestępstw

Wykład poświęcony będzie zabójstwom, które z różnych powodów przez wiele lat pozostawały nieujawnione lub niewykryte, a zabójca przebywał na wolności. Motywy działania sprawców tych zdarzeń były często bardzo prozaiczne: kłótnia, nienawiść, zdrada, portfel z 50 zł w środku. Sprawcy robili wszystko, aby ich czyn nie wyszedł na światło dzienne. Czasami jednak „przypadek” decydował o tym, że nawet najtrudniejsze sprawy udało się zakończyć skazaniem za zabójstwo.

Dr Joanna Stojer – psychokryminalistyk, specjalistka i wykładowca z zakresu kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Bada ciemną liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania”. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kryminalistycznych i kryminologicznych aspektów ciemnej liczby przestępstw i patologii społecznych.

Termin i miejsce

23 września, godz. 16.30-18.00, Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Na co socjolog wielbicielowi kryminałów?

Chciwość, zazdrość, zdrada mają wymiar moralny i psychologiczny oraz bywają motywem przestępstwa, które starają się ustalić śledczy, waży sędzia z prokuratorem i adwokatem. A co o nich może powiedzieć socjolog?

Podczas wykładu zostaną omówione teorie z pogranicza psychologii i socjologii moralności, pokazujące, jak pewne społeczne ramy, w których żyjemy, mogą kształtować strukturę naszych wartości. Przy czym to zewnętrzne otoczenie naszych działań bywa historycznie zmienne i różnicuje zajmowane przez nas miejsca w strukturze społecznej (bogactwo – bieda, prestiż – życie zwykłe).

Społeczny wymiar ethsów, w których funkcjonujemy może prowadzić do pewnych paradoksów aksjologicznych – prywatne wady, mogą przynosić pewne pożytki społeczne, jak to zauważają niektórzy: chciwość jest dobra, bo pozwala nie tyko osiągać cele chciwca, lecz także przynosi dobre owoce, bo daje innym np. zatrudnienie.

Innym paradoksem jest demokratyczny postulat równości w kontekście wspomnianego zróżnicowania społecznego w różnych obszarach życia, czy jest możliwe jego rozwiązanie?

Zatem, chciwości i zazdrość – jako reakcja na to, co pożądane, realizowane, a niekiedy i nieosiągalne (mechanizm resentymentu) to znakomita perspektywa w oglądzie i lepszym zrozumieniu motywów niejednej (krwawej) zbrodni doskonałej czy też przestępstwa dokonanego w białych rękawiczkach.

Dr Rafał Wierzchosławski – filozof i wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W latach 1990–2015 pracował na Wydziale Filozofii KUL. Zajmuje się filozofią nauk społecznych, współczesnymi teoriami socjologicznymi, ontologią społeczeństwa, filozofią polityczną oraz epistemologią społeczną. Finalizuje prace nad rozprawą habilitacyjną „Republika w czasach ekspertów. Meandry wolności republikańskiej jako braku dominacji. Studium metafilozoficzne”. Studia filozoficzne i z nauk społecznych uzupełniał na uniwersytetach w Bielefeld, Köln, Paryżu, Louvain-la-Neuve oraz Genewie i Neuchatel.

Termin i miejsce

23 września, godz. 18.00-19.00, Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Seks, zazdrość i zdrada. Dynamika związków miłosnych z perspektywy gabinetu seksuologicznego

Jaka jest rola zazdrości w związku i kiedy staje się ona destrukcyjna dla relacji? Jak i dlaczego zdradzamy? Czy zdrada kobiet różni się od męskiej? W jaki sposób pary radzą sobie ze niewiernością i co może ona dla nich oznaczać? Na te i wiele innych pytań dotyczących intymnych relacji w związku odpowie Michał Pozdał.

Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, był stypendystą na Wydziale Dramy Stosowanej Uniwersytetu Exeter; ukończył szkolenie z Poradnictwa i Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Manchester, cykl szkoleń z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu Terapii Seksuologicznej Par pod kierunkiem Esther Perel (USA). Prowadzi prywatną praktykę w Katowicach, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Termin i miejsce

23 września, godz. 19.30 – 20.30, Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1

Kiedy motywem jest zazdrość…

Zazdrość to uczucie, które towarzyszy człowiekowi od czasów niepamiętnych. Słownikowo definiowana jest jako „uczucie przykrości, żalu, spowodowane czyimś powodzeniem, szczęściem, stanem posiadania itp. i chęcią posiadania tego samego”, ale także jako „uczucie niepokoju co do wierności osoby kochanej, podejrzliwość i dążenie do wyłączności w tym zakresie, chęć przeciwdziałania ewentualnemu naruszeniu tej wyłączności” (m.in. za: W. Doroszewski (red.), Słownik Języka Polskiego, Tom X, Warszawa 1968).

Bywa i tak, że zazdrość jest głównym motywem zachowania wypełniającego znamiona czynu zabronionego. Czy jednak zawsze działanie motywowane zazdrością będzie przez sąd ocenione jako naganne? I czy tzw. chorobliwa zazdrość może sprawcę usprawiedliwić? O tym porozmawiamy podczas wykładu.

Dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2010 uzyskała stopień doktora nauk prawnych, specjalność: prawo karne i kryminologia. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW). Autorka oraz współautorka szeregu publikacji naukowych (w tym opublikowanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck monografii „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna”, Warszawa 2011). W latach 2006-2008 współpracownik „Gazety Prawnej”. Uczestniczka licznych konferencji oraz seminariów naukowych. Członek European Society of Criminology (ESC).

Termin i miejsce

24 września, godz. 10.00-11.00, Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Jak rozpoznać psychopatę?

dr hab. Szymon Draheim – prof. Uniwersytetu SWPS, psycholog, specjalność psychologia kliniczna. Specjalizuje się w badaniach nad osobowością i emocjami oraz wiarygodnością zeznań świadków. Zastosował po raz pierwszy w Polsce zaawansowaną metodę analizy zachowań mimicznych – System Kodowania Ruchów Twarzy (FACS). Łowca mimicznych ekspresji emocji. Pracował jako wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

Termin i miejsce

24 września, godz. 11.30-13.00, Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Procesy emocjonalne towarzyszące dokonywaniu zabójstw

Dr Bogdan Lach – radca Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Biegły sądowy z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. W latach 1994-1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach.

Od 2005 roku radca w Wydziale Kryminalnym. W swojej dotychczasowej karierze stworzył ponad 300 profili psychologicznych i kryminalistycznych n/n sprawców różnych kategorii przestępstw. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant.

Pierwszy profiler policyjny rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor dwóch książek z zakresu psychologii śledczej i kryminalistyki oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Termin i miejsce

24 września, godz. 19.30-21.00, Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1

Ale GRANDA! – o festiwalu

W programie GRANDY nie zabraknie aktywności przygotowanych zarówno dla dorosłych (niektóre wydarzenia skierowane są tylko do odbiorców powyżej 18 roku życia), jak i dla dzieci.

Tym razem to znana poznaniakom Nowa Gazownia stanie się miejscem spotkań z 25 pisarzami (m.in. Elżbietą Cherezińską, Markiem Krajewskim, Vincentem Severskim, Cezarym Harasimowiczem, Katarzyną Bondą, Marcinem Wrońskim czy Remigiuszem Mrozem) oraz z profesjonalistami na co dzień podążającymi śladami zagadek. Na jej terenie będą się odbywały burzliwe dyskusje, będzie można z bliska (i bez konsekwencji) przyjrzeć się policyjnemu sprzętowi czy podejrzeć techniki używane do fałszowania dzieł sztuki.

Na najmłodszych czekać będą warsztaty, animacje oraz pokaz kolejnej części filmu detektywistycznego o przygodach Lassego i Mai. Miłośnicy faktów w ramach GRANDY wyruszą na spacer po mieście w poszukiwaniu nagiej prawdy o jego (kryminalnej) historii, a zainteresowani odkrywaniem sekretów ludzkiej natury będą zgłębiać jej tajniki podczas wykładów przygotowanych przez Uniwersytet SWPS.

Wydarzenie jest także okazją do zapoznania się z najnowszą kryminalną ofertą wydawniczą oraz wrześniowymi premierami książkowymi. W całym mieście działać będą Stacje Sensacje, prowadzone przez partnerów Festiwalu punkty spotkań, zabaw, gier i warsztatów. Wśród nich znalazły się instytucje-przyjaciele GRANDY, m.in.: Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet SWPS czy Teatr MplusM.

plakat b1 2

Organizator

Fundacja Granda

Współorganizator

Miasto Poznań

Partnerzy

Uniwersytet SWPS

Nowa Gazownia

Patroni honorowi

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Biblioteka Raczyńskich

Instytut Zachodni

Patroni medialni

Gazeta Wyborcza
Telewizja WTK
Radio RMF Maxxx
Zbrodnia w bibliotece
LubimyCzytać.pl
Magazyn Detektyw

Termin i miejsce

23-24 września 2016 r.

Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1

Poznań