Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prawo w psychologii i medycynie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/medical-law1.jpg

Jakie są prawa i obowiązki psychologów i psychoterapeutów? Jakie prawa przysługują pacjentom w gabinecie psychoterapeutycznym? Z jakimi problemami etycznymi mierzą się osoby wykonujące zawody psychologa, psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych? Zapraszmy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” organizowanej w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka prowadzenia psychoterapii zgodnie z prawem i etyką.

 

konferencja naukowa

 

Prawo w psychologii
i medycynie

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.

konferencja

maj
18 2017

Warszawa

 

Jakie są prawa i obowiązki psychologów i psychoterapeutów? Jakie prawa przysługują pacjentom w gabinecie psychoterapeutycznym? Z jakimi problemami etycznymi mierzą się osoby wykonujące zawody psychologa, psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych?

Zapraszmy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” organizowanej w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka prowadzenia psychoterapii zgodnie z prawem i etyką.

Limit miejsc na konferencję został wyczerpany!

Adresaci konferencji

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • psychologów,
 • psychoterapeutów,
 • lekarzy,
 • pielęgniarki
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • pedagogów,
 • pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • przedstawicieli środowisk akademickich,
 • przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji związanych z udzielaniem pomocy terapeutycznej.

Tematyka

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów w obszarach tematycznych, obejmujących takie zagadnienia jak:

 • prawa i obowiązki psychologa, psychoterapeuty
 • etyka w zawodach psychologa, psychoterapeuty
 • prawa pacjenta w gabinecie psychoterapeutycznym
 • zmiany w Prawie medycznym – tworzenie kategorii szpitali, ustawa o poz.

Zachęcamy do zgłaszania prezentacji o ww. tematyce.

 

 

Ramowy program

9.30−9.50 – rejestracja uczestników

10.00−10.30 – uroczyste otwarcie konferencji

 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Strelau Uniwersytetu SWPS

10.30−12.00 – I sesja plenarna – Zmiany w organizacji opieki zdrowotnej, moderator − prof. dr hab. SSN Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS

10.30-10.45 – dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich – Ewolucja w zakresie prawnej regulacji praw człowieka dotyczących pacjentów

10.45-11.00 – dr Anna Jacek, Uniwersytet Rzeszowski − Czy tzw. sieć szpitali zapewni pacjentom dostęp do świadczeń gwarantowanych w ramach lecznictwa szpitalnego?

11.00-11.15 – dr Ewa Kowalewska-Borys, Uniwersytet w Białymstoku – Wybrane problemy prawne w badaniach genetycznych w związku z projektowanymi zmianami

11.15-11.30 – dr Agnieszka Mikos-Sitek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Finansowe aspekty zmian w ochronie zdrowia

11.30-11.45 – dr Paweł Kowalski, Uniwersytetu SWPS – Sieć szpitali – nowa organizacja w opiece zdrowotnej

11.45-12.00 – mgr Katarzyna Maria Zoń, Uniwersytet Wrocławski − E-konsultacje czyli system ratownictwa medycznego wobec projektowanych zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

12.00−12.15 – dyskusja

12.15−12.30 – przerwa kawowa

12.30-12.45 – II sesja plenarna – Etyka w zawodach psychologia i psychoterapeuty, moderator dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS

12.45-13.00 – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – Relacje lekarz – pacjent, psycholog – pacjent/klient

13.00-13.15 – dr Dorota Bednarek, Uniwersytet SWPS – Prywatność i integralność klienta w praktyce psychologicznej

13.15-13.30 – dr Agnieszka Fiutak, Uniwersytet SWPS – Kontrakt terapeutyczny − co powinien zawierać

13.30-13.45 – Ola Kuśmirek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − Pojęcie tajemnicy zawodowej w kontekście kontraktu terapeutycznego

13.45-14.00 – dyskusja

14.00.−15.00 – obiad

15.00−16.30 – III sesja plenarna – Prawa i obowiązki psychologa i psychoterapeuty, moderator dr Dorota Bednarek, Uniwersytetu SWPS

15.00-15.15 –dr Katarzyna Mełgieś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie − Dokumentacja w gabinecie psychologa i psychoterapeuty – aspekty prawne

15.15-15.30 – dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS – Rola psychologa w postępowaniu karnym

15.30-15.45 – mgr Paulina Wilhelmina Konarska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Prawa i obowiązki psychologa na tle przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

15.45-16.00 – dr Joanna Paśkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski – Odpowiedzialność psychologa i psychoterapeuty za nienależyte wykonywanie zawodu

16.00-16.15 – dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki – Psycholog jako świadek lub biegły

16.15-16.30 – dyskusja

16.30−16.45 – przerwa kawowa

16.45−17.30 – IV sesja plenarna – Prawa pacjenta w gabinecie terapeutycznym, moderator Maja Filipiak, Dyrektor d.s. klinicznych w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS

16.45-17.00 – mgr Katarzyna Skrętowska, Naczelnik w Wydziale ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta

17.00-17.15 – dr Michał Boczek, Uniwersytet Jagielloński − Prawa do intymności zabezpieczone gwarancją tajemnicy lekarskiej?

17.15−17.30 – dyskusja

17.30−18.00 – podsumowanie konferencji i zakończenie obrad

Zgłoszenia

LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY!

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy do 15.4.2017 r. i dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna

Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 150 zł.

Podana kwota obejmuje:

 • udział w sesji naukowej,
 • certyfikat,
 • przerwy kawowe,
 • obiad.

Opłata konferencyjna dla studentów wynosi 40 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, certyfikat, bufet kawowy. Dla studentów Uniwersytetu SWPS udział w konferencji jest bezpłatny, tyko po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed datą wydarzenia, opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłaty

Numer rachunku bankowego dla wpłat w PLN:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
W tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika z dopiskiem „Prawo w psychologii”.

Czynny udział w konferencji

Planowane są 4 sesje plenarne. Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą drukowane w całości w publikacji pokonferencyjnej. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie streszczeń (max 1 strona A4) do dnia 01.03.2017 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji.

W zgłoszeniu pracy prosimy o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł,
 • afiliacja (pełna nazwa instytucji),
 • dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,

Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Lista prelegentów zostanie opublikowana po zamknięciu zgłoszeń – po 15.03.2017 r.

Zalecenia publikacyjne

Istnieje możliwość przesłania tekstu do publikacji, bez udziału w konferencji w charakterze prelegenta. Artykuły prosimy wysyłać do dr Agnieszki Fiutak na adres mailowy: [email protected].

Efektem konferencji będzie wydanie monografii dotyczącej problematyki prawa w psychologii i medycynie. Artykuły do publikacji należy przesłać do 01.05.2017 r.

Pobierz wymagania dotyczące tekstu »

Organizatorzy i partnerzy

prawo wpsychologii logotypy5

Organizatorzy

 • Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • Studia podyplomowe Prawa medycznego i Farmaceutycznego

Patron medialny

 • Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Patron Honorowy

 • Naczelna Izba Lekarska

Partnerzy

 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
  z siedzibą w Krakowie
 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  z siedzibą w Warszawie

Komitet naukowy

 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, Uniwersytet SWPS – przewodnicząca
 • prof. zw. dr hab. SSN Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. Jan Strelau, Uniwersytet SWPS
 • lek. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy

Komitet organizacyjny

 • dr Agnieszka Fiutak, Uniwersytet SWPS
 • dr Dorota Bednarek, Uniwersytet SWPS
 • dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS
 • lek. Karolina Pyziak-Kowalska, Wojewódzki Szpital Zakaźny oraz Przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego PTEiLChZ, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

Termin i lokalizacja

18 maja 2017 r.

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
Aula im. Tadeusza Tomaszewskiego, II piętro

Kontakt

dr Agnieszka Fiutak Wydział Prawa
e-mail: [email protected]