Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prawo w psychologii i medycynie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/medical-law1.jpg

Jakie są prawa i obowiązki psychologów i psychoterapeutów? Jakie prawa przysługują pacjentom w gabinecie psychoterapeutycznym? Z jakimi problemami etycznymi mierzą się osoby wykonujące zawody psychologa, psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych? Zapraszmy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” organizowanej w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka prowadzenia psychoterapii zgodnie z prawem i etyką.

 

konferencja naukowa

 

Prawo w psychologii
i medycynie

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.

konferencja

maj
18 2017

Warszawa

 

Jakie są prawa i obowiązki psychologów i psychoterapeutów? Jakie prawa przysługują pacjentom w gabinecie psychoterapeutycznym? Z jakimi problemami etycznymi mierzą się osoby wykonujące zawody psychologa, psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych?

Zapraszmy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” organizowanej w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka prowadzenia psychoterapii zgodnie z prawem i etyką.

Limit miejsc na konferencję został wyczerpany!

Adresaci konferencji

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • psychologów,
 • psychoterapeutów,
 • lekarzy,
 • pielęgniarki
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • pedagogów,
 • pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • przedstawicieli środowisk akademickich,
 • przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji związanych z udzielaniem pomocy terapeutycznej.

Tematyka

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów w obszarach tematycznych, obejmujących takie zagadnienia jak:

 • prawa i obowiązki psychologa, psychoterapeuty
 • etyka w zawodach psychologa, psychoterapeuty
 • prawa pacjenta w gabinecie psychoterapeutycznym
 • zmiany w Prawie medycznym – tworzenie kategorii szpitali, ustawa o poz.

Zachęcamy do zgłaszania prezentacji o ww. tematyce.

 

 

Ramowy program

9.30−9.50 – rejestracja uczestników

10.00−10.30 – uroczyste otwarcie konferencji

 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Strelau Uniwersytetu SWPS

10.30−12.00 – I sesja plenarna – Zmiany w organizacji opieki zdrowotnej, moderator − prof. dr hab. SSN Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS

10.30-10.45 – dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich – Ewolucja w zakresie prawnej regulacji praw człowieka dotyczących pacjentów

10.45-11.00 – dr Anna Jacek, Uniwersytet Rzeszowski − Czy tzw. sieć szpitali zapewni pacjentom dostęp do świadczeń gwarantowanych w ramach lecznictwa szpitalnego?

11.00-11.15 – dr Ewa Kowalewska-Borys, Uniwersytet w Białymstoku – Wybrane problemy prawne w badaniach genetycznych w związku z projektowanymi zmianami

11.15-11.30 – dr Agnieszka Mikos-Sitek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Finansowe aspekty zmian w ochronie zdrowia

11.30-11.45 – dr Paweł Kowalski, Uniwersytetu SWPS – Sieć szpitali – nowa organizacja w opiece zdrowotnej

11.45-12.00 – mgr Katarzyna Maria Zoń, Uniwersytet Wrocławski − E-konsultacje czyli system ratownictwa medycznego wobec projektowanych zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

12.00−12.15 – dyskusja

12.15−12.30 – przerwa kawowa

12.30-12.45 – II sesja plenarna – Etyka w zawodach psychologia i psychoterapeuty, moderator dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS

12.45-13.00 – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – Relacje lekarz – pacjent, psycholog – pacjent/klient

13.00-13.15 – dr Dorota Bednarek, Uniwersytet SWPS – Prywatność i integralność klienta w praktyce psychologicznej

13.15-13.30 – dr Agnieszka Fiutak, Uniwersytet SWPS – Kontrakt terapeutyczny − co powinien zawierać

13.30-13.45 – Ola Kuśmirek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − Pojęcie tajemnicy zawodowej w kontekście kontraktu terapeutycznego

13.45-14.00 – dyskusja

14.00.−15.00 – obiad

15.00−16.30 – III sesja plenarna – Prawa i obowiązki psychologa i psychoterapeuty, moderator dr Dorota Bednarek, Uniwersytetu SWPS

15.00-15.15 –dr Katarzyna Mełgieś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie − Dokumentacja w gabinecie psychologa i psychoterapeuty – aspekty prawne

15.15-15.30 – dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS – Rola psychologa w postępowaniu karnym

15.30-15.45 – mgr Paulina Wilhelmina Konarska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Prawa i obowiązki psychologa na tle przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

15.45-16.00 – dr Joanna Paśkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski – Odpowiedzialność psychologa i psychoterapeuty za nienależyte wykonywanie zawodu

16.00-16.15 – dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki – Psycholog jako świadek lub biegły

16.15-16.30 – dyskusja

16.30−16.45 – przerwa kawowa

16.45−17.30 – IV sesja plenarna – Prawa pacjenta w gabinecie terapeutycznym, moderator Maja Filipiak, Dyrektor d.s. klinicznych w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS

16.45-17.00 – mgr Katarzyna Skrętowska, Naczelnik w Wydziale ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta

17.00-17.15 – dr Michał Boczek, Uniwersytet Jagielloński − Prawa do intymności zabezpieczone gwarancją tajemnicy lekarskiej?

17.15−17.30 – dyskusja

17.30−18.00 – podsumowanie konferencji i zakończenie obrad

Zgłoszenia

LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY!

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy do 15.4.2017 r. i dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna

Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 150 zł.

Podana kwota obejmuje:

 • udział w sesji naukowej,
 • certyfikat,
 • przerwy kawowe,
 • obiad.

Opłata konferencyjna dla studentów wynosi 40 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, certyfikat, bufet kawowy. Dla studentów Uniwersytetu SWPS udział w konferencji jest bezpłatny, tyko po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed datą wydarzenia, opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłaty

Numer rachunku bankowego dla wpłat w PLN:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
W tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika z dopiskiem „Prawo w psychologii”.

Czynny udział w konferencji

Planowane są 4 sesje plenarne. Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą drukowane w całości w publikacji pokonferencyjnej. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie streszczeń (max 1 strona A4) do dnia 01.03.2017 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji.

W zgłoszeniu pracy prosimy o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł,
 • afiliacja (pełna nazwa instytucji),
 • dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,

Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Lista prelegentów zostanie opublikowana po zamknięciu zgłoszeń – po 15.03.2017 r.

Zalecenia publikacyjne

Istnieje możliwość przesłania tekstu do publikacji, bez udziału w konferencji w charakterze prelegenta. Artykuły prosimy wysyłać do dr Agnieszki Fiutak na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Efektem konferencji będzie wydanie monografii dotyczącej problematyki prawa w psychologii i medycynie. Artykuły do publikacji należy przesłać do 01.05.2017 r.

Pobierz wymagania dotyczące tekstu »

Organizatorzy i partnerzy

prawo wpsychologii logotypy5

Organizatorzy

 • Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • Studia podyplomowe Prawa medycznego i Farmaceutycznego

Patron medialny

 • Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Patron Honorowy

 • Naczelna Izba Lekarska

Partnerzy

 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
  z siedzibą w Krakowie
 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  z siedzibą w Warszawie

Komitet naukowy

 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, Uniwersytet SWPS – przewodnicząca
 • prof. zw. dr hab. SSN Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. Jan Strelau, Uniwersytet SWPS
 • lek. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy

Komitet organizacyjny

 • dr Agnieszka Fiutak, Uniwersytet SWPS
 • dr Dorota Bednarek, Uniwersytet SWPS
 • dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS
 • lek. Karolina Pyziak-Kowalska, Wojewódzki Szpital Zakaźny oraz Przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego PTEiLChZ, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

Termin i lokalizacja

18 maja 2017 r.

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
Aula im. Tadeusza Tomaszewskiego, II piętro

Kontakt

dr Agnieszka Fiutak Wydział Prawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.