Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/fireman_2000_1316.jpg

II Międzynarodowa Konferencja

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

<

Organizatorem konferencji jest katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz firma GPE Psychotronics.


konferencja

czerwiec1-2 2017

Katowice

 

O konferencji

Konferencja, która odbędzie sie 1-2 czerwca 2017 r., podtrzymuje interdyscyplinarny charakter, wzbogacony w aktualnej edycji o aspekt prawny, skupiając problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa a także orzecznictwa w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Dotyczy to tych sfer działalności człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych. Jest to znakomite forum do określenia wzajemnych zasad współpracy określonej przepisami prawa w naszym kraju.

Konferencja adresowana jest m.in. do:

 • lekarzy, psychologów i prawników, zajmujących się medycyną i psychologią pracy, w tym specjalistów z zakresu psychologii i medycyny transportu,

 • specjalistów z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,

 • pracowników specjalistycznych poradni lekarskich i psychologicznych (zarówno cywilnych jak i wojskowych),

 • pracowników uczelni i instytutów naukowych zajmujących się problematyką sprawności psychofizjologicznej oraz wszystkich zainteresowanych zajmujących się tą dyscypliną nauki,

 • osób zainteresowanych czynnikami ryzyka zawodowego w zawodach szczególnie niebezpiecznych, w tym specjalistów z zakresu ergonomii, prawa, etyki i gerontologii.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

 • Specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspekt medyczny, psychologiczny i prawny.

 • Problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów, lekarzy oraz prawników.

 • Przejściowe oraz trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych, w tym medyczne i psychologiczne ograniczenia i bariery aktywności zawodowej – krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy.

 • Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa pracy.

 • Zagadnienia etyczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

 • Współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego.

W ramach konferencji proponujemy wykład plenarny, wystąpienia uczestników w formie przedstawiania referatów i raportów z badań w sesjach tematycznych, sesję plakatową oraz spotkania w kuluarach. Planujemy też wiele atrakcji integrujących uczestników konferencji.

Program

1 czerwca 2017 r. (czwartek)

8.00-9.00 – rejestracja uczestników konferencji

9.00-9.15 – uroczyste otwarcie konferencji przez komitet honorowy i naukowy konferencji

9.15-10.00 – wykład inauguracyjny: prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – Medyczne aspekty stresu i emocji

10.00-10.30 – wykład: dyrektor regionalny Prudential Tomasz Bartuzel –Niezwykłe dzieje ryzyka w historii ubezpieczeń

10.30-12.30 – I sesja plenarna: stres zawodowy i jakość życia w zawodach trudnych i niebezpiecznych, część I 

 • Urszula Brzezińska – Wypalenie zawodowe – wykorzystywanie testów psychologicznych jako metody wspomagającej rozpoznanie syndromu u przedstawicieli zawodów misyjnych.
 • Karolina Król, Ewa Zbrojkiewicz, Alina Mroczek, Katarzyna Lar, Beata Dobosz, Renata Złotkowska – Ocena ryzyka stresu zawodowego pracowników biurowych dwóch wybranych urzędów administracji publicznej na terenie województwa śląskiego.
 • Anna Daniel-Sielańczyk, dr Jolanta Życińska – Wypalenie zawodowe a style radzenia sobie ze stresem i współczucie wobec siebie
 • Maciej Rokus – Ratowanie życia w labiryncie śmierci - zawód na pograniczu
 • Agnieszka Foltyn, Czesław Marcisz, Ewelina Bąk, Lucyna Graf, Mariola Śleziona – Subiektywne odczuwanie stresu i zadowolenia z pracy zawodowej a poczucie satysfakcji z życia pielęgniarek zatrudnionych w stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych.
 • Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski – Lekarski obowiązek poszanowania godności i intymności pacjenta. Analiza problemu w świetle sytuacji granicznych.

12.30-12.40 – przerwa kawowa

12.40-14.10 – II sesja plenarna: ból w zawodach trudnych i niebezpiecznych

 • Ewelina Bąk, Czesław Marcisz, Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz-Cedro, Magdalena Telecka, Agnieszka Foltyn - Zależna od bólu niesprawność kręgosłupa pielęgniarek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Józefa Dąbek, Joanna Piotrkowicz, Halina Kulik, Katarzyna Potyka, Marek Potyka – Ergonomia pracy i występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u lekarzy i pielęgniarek. Wyniki wstępne.
 • Ewelina Grabska, Anna Brzęk, Andrzej Knapik, Anna Famuła, Katarzyna Gwizdek, Czesław Marcisz – Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u funkcjonariuszy policji.
 • Anna Brzęk, Andrzej Knapik, Weronika Gallert-Kopytko, Czesław Marcisz – Dolegliwości bólowe kręgosłupa u osób pracujących w górnictwie.

14.10-14.40 – obiad

14.40-16.00 – III sesja, stres zawodowy i jakość życia w zawodach trudnych i niebezpiecznych, część II

 • Aneta Trzcińska, Halina Kulik, Czesław Marcisz –Zaburzenia psychozdrowotne wśród osób pracujących w trybie zmianowym.
 • Szymon Szemik, Małgorzata Kowalska, Halina Kulik – Jak praca oraz bezrobocie wpływają na jakość życia młodych mieszkańców woj. śląskiego.
 • Józefa Dąbek, Joanna Piotrkowicz, Halina Kulik, Paweł Skorus, Martyna Smelczysz, Dawid Wojtyczka - Jak wygląda aktywność fizyczna lekarzy i pielęgniarek? Wyniki wstępne
 • Andrzej Knapik, Anna Brzęk, Weronika Gallert-Kopytko, Czesław Marcisz - Samoocena zdrowia pielęgniarek – powiązania z wykształceniem, chorobami przewlekłymi, paleniem i aktywnością fizyczną.

16.00-16.20 – przerwa kawowa 

16.20-17.40 – IV sesja plenarna: kobiety w zawodach trudnych i niebezpiecznych

 • Halina Kulik, Józefa Dąbek, Czesław Marcisz – Od kobiety szamanki-czarownicy do kobiety naukowca.
 • Halina Kulik, Józefa Dąbek, Czesław Marcisz – Feminizacja zawodu lekarza.
 • Halina Kulik, Józefa Dąbek, Czesław Marcisz, Lucyna Gieniusz-Wojczyk, Aneta Trzcińska, Szymon Szemik – Kobiety w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
 • Patrycja Paczyńska-Jasińska – Kobiety wykonujące zawody trudne i niebezpieczne. Na tropach kobiecości w polskiej kinematografii.

17.40-18.00 – dyskusja

18.00 – uroczysta kolacja 

19.00 – koncert muzyczny „Klasyka jazzu” Kosma Kalamarz i Przyjaciele

2 czerwca 2017 r. (piątek)

9.00-9.40 – rejestracja uczestników konferencji

9.40-10.20 – wykład inauguracyjny: Płk. Daniel Kucharek – Bezpieczeństwo a dowodzenie w warunkach skażeń.

10.20-12.40 – V sesja plenarna: czynniki ryzyka w zawodach trudnych i niebezpiecznych

 • Krzysztof Kiełkiewicz – Trauma. Zjawisko, ryzyko i wpływ na efektywność pracy zawodowej.
 • Krzysztof Horoszkiewicz, Aleksander Korchut – Inteligencja płynna a typy zachowań i przeżyć w pracy w grupie kierowców.
 • Marta Stasiła-Sieradzka, Małgorzata Dobrowolska – Stres i strategie radzenia sobie ze stresem w grupie ratowników górniczych.
 • Józefa Dąbek, Joanna Piotrkowicz, Halina Kulik, Lucyna Geniusz-Wojczyk – Rozpowszechnianie czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród „białego personelu” medycznego i ich wiedza w tym zakresie. Wyniki wstępne.
 • Aidyn Salmanov, Olga Verner – Prevalence of methicillin resistant strains of Staphylococcus aureus in surgical departments in Ukraine.
 • Martyna Gruszka, Agata Gołba, Agata Grzyb, Monika Dzierzawa – Fizjoterapeuta – zawód trudny i niebezpieczny?
 • Zofia Prażak, doc. Małgorzata Kowalska – Profilaktyka bezpieczeństwa pracy pielęgniarki/pielęgniarza.

12.40-14.40 – VI sesja plenarna: podstawy prawne i orzecznictwo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

 • Szymon Koehler – Rola psychologa w procesie karnym i cywilnym - postępowanie dowodowe, ocena dowodów, formułowanie tez dowodowych.
 • Lech J. Żukowski – Prawny status psychologa medycyny pracy a ochrona zdrowia w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
 • Iwona Wrześniewska-Wal – Staranność lekarza przy wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników na przykładzie wybranych orzeczeń sądu lekarskiego.
 • Beata Dąbkowska - Medyczna kwalifikacja pracowników do pracy w mikroklimacie gorącym.
 • Renata Złotkowska, Alina Mroczek, Ewa Zbrojkiewicz, Karolina Król, Katarzyna Lar, Beata Dobosz – Rola badań psychologicznych w orzecznictwie lekarskim.
 • Paweł Koehler – Swoboda sądu w ocenie dowodów czy wiadomości specjalne psychologów jako gwarancja sprawiedliwego orzekania (nagranie wideo).

14.40-15.20 – obiad

15.20-17.20 – VII sesja plenarna: od ryzyka minimalnego do ekstremalnego w wybranych grupach zawodowych

 • Małgorzata Kowalska – Czy zawód nauczyciela akademickiego jest zawodem trudnym?
 • Ewa Kułagowska, Izabela Karolak – Warunki pracy personelu pielęgniarskiego w zakładach opieki długoterminowej.
 • Anna Krysztofowicz, Izabella Polak – Wybrane czynniki psychospołeczne a samoocena motocyklistów zawodowych i rekreacyjnych.
 • Agnieszka Szydełko – Kaskader filmowy w świetle psychologicznych i prawnych jupiterów.
 • Alicja Dobrowolska – Psychologia vs analiza wiarygodności zeznań.
 • Joanna Stojer-Polańska – Kryminalistyk – zawód interdyscyplinarny. Cienie i blaski pracy.

17.20-17.45 – podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

Komitet naukowy 

 • Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz – SUM, Przewodniczący
 • Dr hab. n. hum. prof. Uniwersytetu SWPS Zofia Dołęga – Uniwersytet SWPS
 • Prof. dr hab. n. hum. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS
 • Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojską – SUM
 • Dr hab. n. hum. prof. Uniwersytetu SWPS Ryszard Studenski – Uniwersytet SWPS
 • Doc. Sylva Bártlová – Uniwersytet Bohemia (Czechy)
 • Dr n. hum. Ryszard Cibor – GPE Psychotronics
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska – SUM
 • Dr hab. n.med. Józefa Dąbek – SUM
 • Dr hab. n. hum. Danuta Rode – Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. n. hum. Lesław Niebrój – SUM
 • Dr hab. n. hum. Marek Leśniak – Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. n. med. Renata Złotkowska – SUM
 • Dr hab. n. med. Jacek Durmała – SUM
 • Dr n. hum. Halina Kulik – SUM
 • Dr n. med. Anna Brzęk – SUM
 • Dr inż. Anna Romańska-Zapała – Politechnika Krakowska
 • Dr n. o k. fiz. Andrzej Knapik – SUM

Komitet organizacyjny

 • Mgr Agnieszka Szydełko – Przewodnicząca komitetu
 • Mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska – Uniwersytet SWPS
 • Mgr Aleksander Korchut – GPE Psychotronics
 • Mgr Monika Bazan – Uniwersytet SWPS
 • Mgr Aneta Trzcińska – SUM
 • Mgr Anna Gruca – Uniwersytet SWPS
 • Mgr Łukasz Dąbrowski – Uniwersytet SWPS
 • Zofia Kania – GPE Psychotronics

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym i biernym w konferencji prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego »

Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 480 zł (uczestnictwo czynne i bierne)

W ramach tej kwoty uczestnik ma zapewniony:

 • udział w obradach,
 • komplet materiałów zawierający między innymi publikację w formie monografii, wydawnictwa naukowe i reklamowe.

Podana kwota obejmuje:

 • przygotowanie sal wykładowych,
 • obsługę techniczną konferencji,
 • dwie przerwy kawowe,
 • dwa obiady,
 • koncert muzyczny,
 • uroczystą kolację.

Opłata dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów Uniwersytetu SWPS i ŚUM wynosi 240 zł i nie obejmuje materiałów konferencyjnych oraz udziału w uroczystej kolacji.

Poniżej podajemy nr konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:

 • dla wpłat w PLN: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
 • dla wpłat w EUR: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji: Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularz zgłoszeniowym

Zgłoszenia udziału w konferencji będą przyjmowane do dnia 15 maja 2017 r. 

Referaty – wymogi formalne

Planowane są 4 sesje plenarne i dodatkowo sesje tematyczne. Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą drukowane w całości w punktowanych publikatorach naukowych, w tym w czasopiśmie zamieszczonym na liście MNiSW. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego, a następnie Zespół Recenzentów.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie streszczeń lub pełnych prac przeznaczonych do druku do dnia 30 kwietnia 2017 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji.

Opłata za recenzję zgłoszonej konferencji wynosi 100 zł.

W zgłoszeniu pracy prosimy o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł,
 • afiliacja (pełna nazwa instytucji),
 • dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,
 • streszczenie (do 300 wyrazów).

Wymogi edytorskie pełnych prac:

 • objętość tekstu (w tym tabel), co najmniej ½ arkusza wydawniczego (tj. 20 000 znaków ze spacjami),
 • format tekstu: Microsoft Word dla Windows lub RTF,
 • układ strony: format A4, margines górny – 7,5 cm, dolny – 6,5 cm, wewnętrzny (lewy) – 5,5 cm, zewnętrzny (prawy) – 5,0 cm; czcionka: Arial 12.

Organizatorzy

logotyp konferencja kato

 • Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu
 • GPE Psychotronics

Patroni

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy
  • Komisja Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
  • Izba Adwokacka w Katowicach
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Partnerzy

 • Fundacja „Dziękuję Ci za Służbę”
 • wpsychologii.pl 

Współpraca

Podczas konferencji przy specjalnie zaaranżowanym stoisku będzie można spotkać się z przedstawicielami firmy PRUDENTIAL.

LOGO COLOR

Termin i lokalizacja

1-2 czerwca 2017 r. 

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9
tel.: 32 750 60 84
e-mail: [email protected]

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

Noclegi

Rezerwacji miejsc noclegowych uczestnicy dokonują we własnym zakresie. Poniżej lista hoteli współpracujących z organizatorami konferencji, które deklarują rabat dla uczestników. Wskazana rezerwacja do 14 dni przed planowanym terminem.

 • Hotel Katowice – 40-951 Katowice, Al. Korfantego 9 | tel. +48 32/258 82 81
 • MAKARA pokoje gościnne – 40-313 Katowice, ul. Pod Młynem 20 | tel. +48 32/256 66 66
 • BEST WESTERN PREMIER HOTEL FORUM – 40-147 Katowice, ul. Bytkowska 1 | tel. +48 32/721 11 11
 • Hotel Kinga – 40-318 Katowice, ul. Zimowa 37 | tel. +48 32 209 96 69

Kontakt

Monika Bazan

tel. 32 750 60 84
e-mail: [email protected]