Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/prawo-hiszpanskie3.jpg

VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej

Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet SWPS, Universidad Jaume I de Castellon, Uniwersytet w Las Palmas

O konferencji

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony sądowej. Zamierzeniem organizatorów nie jest jednak ograniczenie rozważań do unijnej zasady efektywnej ochrony sądowej, ale skłonienie do analizy regulacji procesowych - od prawa rzymskiego po czasy współczesne - w zamierzeniu mających gwarantować realizację praw podmiotowych. Wszak rzymska konstrukcja procesu cywilnego twórczo zaadaptowana do potrzeb kolejnych pokoleń staje wobec wyzwań związanych z potrzebą zapewnienia realizacji prawa dostępu do sądu i prawa do efektywnego procesu cywilnego.

Konferencja będzie też okazją do podziękowania prof. Enrique Gomez Royo, emerytowanemu profesorowi z Uniwersytetu w Walencji, za znaczące przyczynienie się do rozwoju polsko-hiszpańskiej współpracy naukowej.

Organizatorzy

POLESP kof logotypy

 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie
 • Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon
 • Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria

Komitet naukowy

 • Prof. nadzw. Joanna Misztal-Konecka
  (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) – przewodnicząca
 • Prof. nadzw. Maciej Jońca
  (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Prof. Enrique Gómez Royo
  (emerytowany profesor Uniwersytetu w Walencji)
 • Prof. Bronisław Sitek
  (Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie)
 • Prof. Dr. Carmen Lázaro Guillamón
  (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)
 • Prof. Witold Wołodkiewicz
  (Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie)
 • Prof. Amparo Montañana Casani
  (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)
 • Prof. María Lidón Lara Ortiz
  (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)
 • Prof. Jose Luis Zamora Manzano
  (Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria)
 • Prof. Silvestre Bello Rodriguez
  (Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria)

Zgłoszenia i opłaty

Ważne terminy

 • 31 marca 2017 r. - termin zgłoszenia uczestników wygłaszających referaty
 • 2 kwietnia 2017 r. - powiadomienie o zaakceptowaniu wystąpień
 • 7 kwietnia 2017 r. - termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 15 czerwca 2017 r. - termin nadsyłania artykułów do publikacji

Zgłoszenie udziału biernego

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych oraz potwierdzeń przelewu opłaty konferencyjnej na adres mailowy: [email protected].

Opłata

Opłata konferencyjna wynosi 60 €/250 PLN, płatna do 15 marca 2017 roku na poniższe konta:Fundacji Rozwoju KUL
Al. Racławickie 14, 20–950 Lublindla wpłat złotówkowych: 0310 5019 5310 0000 9030 7980 87
dla wpłat w walutach obcych: PL 34 1050 1953 1000 0090 3079 8111(ING BANK ŚLĄSKI, SWIFT: INGBPLPW)tytuł przelewu: PolSpa2017 imię i nazwisko uczestnikaKwota opłaty konferencyjnej pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, posiłków w trakcie konferencji oraz wydania planowanej recenzowanej monografii. Organizatorzy zapraszają wszystkich prelegentów do wzięcia udziału w tej inicjatywie publikacyjnej. Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów zakwaterowania, które każdy uczestnik konferencji ponosi we własnym zakresie.

Referaty – zgłoszenie udziału czynnego

Propozycje referatów prosimy przesyłać w formie abstrktu wystąpienia (500 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy: [email protected].

Artykuły do publikacji

Tekst powinien obejmować wykaz bibliograficzny z podziałem na cytowane źródła, orzecznictwo, literaturę, a także notę o autorze zawierającą informacje dotyczące afiliacji i zainteresowań naukowych. W przypadku tekstu w języku polskim należy dołączyć tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zaś w przypadku tekstu w języku angielskim – tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim (zostaną przetłumaczone na język polski). Organizatorzy będą wdzięczni za stosowanie się do wskazówek dla autorów, które zostaną udostępnione w najbliższym czasie.

Termin i miejsce

2 czerwca 2017 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kontakt

W sprawach organizacyjnych:
Kinga Dróżdż [email protected]
W sprawach naukowych:
Joanna Misztal-Konecka [email protected]