Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Autyzm a praktyka oparta na dowodach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/autyzm3.jpg

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie na wiarygodności danych, uzyskanych dzięki systematycznej analizie badań. Obie te perspektywy łączy praktyka oparta na dowodach (Evidence Based Practice; EBP). Celem sympozjum jest przedstawienie współczesnego przeglądu oddziaływań dla dzieci i młodzieży z autyzmem łączących sferę kliniczną i badawczą. Sympozjum skierowane jest do osób zajmujących się oddziaływaniami wobec dzieci i młodzieży z autyzmem – psychologów, lekarzy, pedagogów, dyrektorów placówek – a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin osób z ASD.

Międzynarodowe sympozjum

Autyzm a praktyka
oparta na dowodach

interwencje i interakcje

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami sympozjum są Centrum Terapii Autyzmu SOTIS oraz Uniwersytet SWPS

konferencja

marzec
16 2018

Warszawa

 

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie na wiarygodności danych, uzyskanych dzięki systematycznej analizie badań. Obie te perspektywy łączy praktyka oparta na dowodach (Evidence Based Practice; EBP).

Aby zapisać się na sympozjum prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy »

sotis logo1

swps logo1

O konferencji

Stosowanie oddziaływań potwierdzonych badaniami (analogicznie do medycyny opartej na dowodach) oznacza uwzględnienie dobrych praktyk klinicznych, unikalnych wartości i potrzeb podopiecznego z autyzmem i jego rodziny oraz wybór technik terapii i edukacji o zweryfikowanej badawczo skuteczności. Takie podejście zapewnia najwyższy możliwy standard i efektywność interwencji.

Tematem obu części sympozjum są kluczowe elementy oddziaływań opartych na dowodach:

  • rozwój dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych wobec osób z autyzmem
  • określenie technik terapii i oceny ryzyka ASD o wiarygodności potwierdzonej badaniami
  • uwzględnienie perspektywy różnych osób z otoczenia osoby z autyzmem w celu optymalnego określenia potrzeb i priorytetów dziecka i rodziny.

Pierwsza część sympozjum (Interwencje) skupia się na aspekcie wdrożenia potwierdzonych naukowo interwencji terapeutycznych z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Polski. Jak na bieżąco aktualizować wiedzę zespołów terapeutycznych? Jak zapewnić wysokiej jakości oddziaływania dzieciom z ASD niezależnie od filozofii terapii przyjętej przez placówkę? Jak w różnych sferach oddziaływań wobec dziecka (rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych) oprzeć się na technikach potwierdzonych badawczo? Odpowiedzi na te pytania stanowią oś pierwszej części spotkania.

Tematem drugiej części (Interakcje) będą interakcje specjalistów zajmujących się autyzmem i osób z bezpośredniego otoczenia dzieci – oraz to, jak wspierać te relacje dzięki rozwijającej się wiedzy i nowym technologiom. Kiedy stosować współczesne techniki badań i komunikacji w planowaniu ścieżki pomocy? Jak korzystać z doświadczeń i badań nt. kontaktu z rodzicami i wychowawcami? Uwzględnienie nowych rozwiązań w interakcji z rodzinami i osobami pracującymi z dziećmi z autyzmem to główny wątek drugiego bloku sympozjum.

Program

Cześć I - Interwencje

Wykłady prowadzone po angielsku będą tłumaczone na język polski

9.00-9.30 – Droga w kierunku dobrych praktyk w terapii autyzmu w Polsce – rys historyczny, Prof. Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet SWPS)

9.30-10.20 – Identification of Evidence-Based Practices for children and youth with autism - the National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder/NPDC systematic review, Prof. Samuel Odom (University of North Carolina)

10.20-11.10 – Promoting teachers’ use of Evidence-Based Practices for children with autism in the United States through the implementation of the NPDC Model, Prof. Samuel Odom (University of North Carolina)

11.10-11.40 – przerwa

11.40-12.30 – Translating research to practice in preschool settings through a competency based model: Insights and perspectives from Sweden, Prof. Lise Roll-Pettersson (University of Stockholm)

12.30-13.00 – Pilotażowe wdrożenie modelu NPDC w Polsce – doświadczenia Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Dr Anna Waligórska (Uniwersytet SWPS, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS)

13.00-13.30 – ABC trudności związanych z karmieniem u dzieci o zaburzonym rozwoju, Dr Monika Suchowierska-Stephany (Uniwersytet SWPS, Fundacja KROK PO KROKU)

13.30-13.45 – pytania do prelegentów

13.45-14.45 – przerwa

Cześć II - Interakcje

14.45-15.15 – Nietypowy rozwój mózgu społecznego: badania neuroobrazowe u niemowląt z ryzykiem autyzmu, Dr hab. Przemysław Tomalski (Uniwersytet Warszawski)

15.15-15.45 – Narzędzie BOSCC do pomiaru efektywności terapii i leczenia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, Dr n. med. Izabela Chojnicka (Uniwersytet Warszawski)

15.45-16.15 – Wpływ osoby respondenta na wyniki badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu lub innych zaburzeń komunikacji i zachowań społecznych, Dr n. med. Anna Rozetti (Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

16.15-16.45 – Interakcja z rodzicami i specjalistami w doświadczeniach ogólnopolskiego programu badań przesiewowych Fundacji SYNAPSIS „Badabada”, Lek. med. Michał Wroniszewski (Fundacja SYNAPSIS) -

16.45-17.00 – pytania do prelegentów oraz podsumowanie sympozjum.

POBIERZ PROGRAM Z ABSTRAKTAMI W WERSJI PDF

Sympozjum skierowane jest do osób zajmujących się oddziaływaniami wobec dzieci i młodzieży z autyzmem – psychologów, lekarzy, pedagogów, dyrektorów placówek – a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin osób z ASD.

Prelegenci

258 tadeuszgalkowski

Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Kierownik Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Autor publikacji książkowych i artykułów dotyczących psychologii rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Kierował programami badawczymi dotyczącymi wspomagania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin. Konsultant ds. tej problematyki w resortach Edukacji, Zdrowia oraz w organizacjach pozarządowych. Współpracował w tej dziedzinie z placówkami badawczymi USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. W latach 1982-91 był członkiem Europejskiej Rady Regionalnej Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Jest współautorem Karty Praw Osób z Autyzmem, z inicjatywy dr Pata Matthewsa, Prezesa Światowej Organizacji Autyzmu, opublikowanej w 2012 r.

258 odom

Prof. Samuel Odom

Senior Research Scientist we Frank Porter Graham Child Graham Child Development Institute na University of north Carolina w Chapel Hill. Jest autorem lub współautorem ponad 150 artykułów naukowych i rozdziałów, w tym systematycznych przeglądów nt. oddziaływań wobec osób z ASD. Jest redaktorem 10 książek nt. wczesnej interwencji oraz zaburzeń rozwojowych. Jego obecne badania dotyczą skuteczności interwencji wobec dzieci i młodzieży z ASD w młodszym i starszym wieku szkolnym. W 2013 r. otrzymał nagrodę Arnolda Luciusa Gesella za całokształt badań nad włączeniem społecznym i rozwojem dziecka, przyznawaną przez Theodor Hellbrugge Foundation w Monachium. Od 2016 r. profesor wizytujący na Stockholm University, gdzie we wrześniu 2016 r. otrzymał doktorat honoris causa.

258 rolf peterson

Prof. Lise Roll-Pettersson

Profesor pedagogiki specjalnej na Stockholm University. Jej zainteresowania akademickie i zawodowe obejmują stosowaną analizę zachowania (zastosowania teorii uczenia się) oraz metody nauczania w odniesieniu do edukacji i rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie kierownik czteroletniego projektu w ramach grantu Swedish Research Council, obejmującego tłumaczenie i adaptację kulturową skali APERS-PE (narzędzia oceny jakości oddziaływań opracowanego przez zespół NPDC) do celów szwedzkiego systemu wsparcia, oraz oceny, czy zastosowany model kompetencji poprawi jakość oddziaływań dla dzieci z autyzmem w przedszkolach. Wspólnie z Wydziałem Psychologii Stockholm University zainicjowała pierwszy w Szwecji program studiów z zakresu analizy behawioralnej w odniesieniu do autyzmu, którego treść została zatwierdzona przez Behaviour Analyst Certification Board jako zgodna z międzynarodowymi wymaganiami certyfikacyjnymi. Jej pozostałe zainteresowania badawcze obejmują oddziaływanie aspektów kulturowych na zakres wsparcia i usług dla dzieci z autyzmem oraz na potrzeby i odczucia ich rodziców i członków rodzin.

258 anna waligorska v2

Dr Anna Waligórska

Adiunkt Uniwersytetu SWPS, diagnostka i psycholog w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, członek Komisji ds. Autyzmu PTP, członek Autism-Europe. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu; ostatnie działania to m.in. uczestnictwo w polskiej walidacji ADOS-2, współwprowadzenie do Polski testu STAT i modelu NPDC. Certyfikowana diagnostka ADOS-2 i STAT, certyfikowana trenerka APERS (model NPDC). Współtworzy w oparciu o badania naukowe i doświadczenie kliniczne rozwojowo-behawioralny program terapii w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Specjalizuje się w terapeutycznych i komunikacyjnych funkcjach przekazu wizualnego (szczególnie związanych z narracją), współtwórczyni treningu rozwijającego myślenie narracyjne dla osób z Zespołem Aspergera. Autorka publikacji nt. oddziaływań terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu.

258 mss

Dr Monika Suchowierska-Stephany

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, dyrektor Centrum Wczesnej Interwencji KROK PO KROKU, pierwszy w Polsce Certyfikowany Analityk Zachowania. Absolwentka Uniwersytetu w Kansas, od 23 lat pracuje klinicznie z dziećmi z autyzmem. Kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania. Laureatka Stypendium Fulbrighta (na California State University Stanislaus). Na Uniwersytecie SWPS w latach 2007-2013 pełniła funkcję dyrektora Psychologii w języku angielskim oraz w latach 2010-2013 Prodziekana Wydziału Psychologii. W latach 2006-2009 Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, a w 2011-2017 Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Od roku 2013 dr Suchowierska uczestniczy w pracach Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego; terapeuta i superwizor behawioralnym w ramach PLTB. Współtwórczyni przedszkola i szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem (Niepubliczna Szkoła Specjalna „Krok po Kroku” im. bł. E. Bojanowskiego). Autorka wielu publikacji nt. stosowanej analizy zachowania oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.

258 tomalski

Dr hab. Przemysław Tomalski

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje BabylabUW – laboratorium badania rozwoju mózgu i poznawczego niemowląt (www.psychologia.pl/babylab). W 2009 r. uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Londyńskiego (Wielka Brytania) w zakresie neurokognitywistyki rozwojowej, a w kolejnych latach badał wczesny wpływ doświadczenia ubóstwa na rozwój neuropoznawczy niemowląt na Uniwersytecie Wschodniego Londynu (Wielka Brytania). Publikuje w obszarze badań czynników ryzyka rozwoju neuropoznawczego z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania mózgu (EEG, NIRS). Od 2013 roku w ramach europejskich konsorcjów Eurosibs/EU-AIMS poszukuje wczesnych predyktorów autyzmu u niemowląt z rodzinnym ryzykiem tych zaburzeń.

258 izabela chojnicka

Dr n.med. Izabela Chojnicka

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie realizowała w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w zespole Poradni Zaburzeń Komunikowania w Światowym Centrum Słuchu. Obecnie pracuje w zespole diagnostycznym Centrum Adesse. Współautorka wraz z Profesor Ewą Pisulą polskich adaptacji narzędzi ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition), ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised) oraz SSP-2 (Short Sensory Profile, Second Edition). Certyfikowany, międzynarodowy szkoleniowiec z zastosowania narzędzia ADOS-2. Certyfikowana do badań naukowych narzędzia BOSCC.

258 rozetti

Dr n. med. Anna Rozetti

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany diagnosta ADOS-2 z dodatkowym wykształceniem w zakresie neuroterapii, logopedii i psychopedagogiki wieku dziecięcego oraz wieloletnią praktyką diagnostyczo- terapeutyczną. Od 2000 roku – założycielka i dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA w Łodzi. Prezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Polsce. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka książek: „Wątki w osnowie autyzmu”, „Zaburzenia ze spektrum autyzmu - mózg, plastyczność, stymulacja”. Współredaktor takich pozycji jak: „Spektrum autyzmu. Neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące” oraz „Spektrum autyzmu. Jak pozyskiwać wiarygodne informacje, formułować wskazania oraz oceniać skuteczność stosowanych oddziaływań terapeutycznych”. Autorka wielu artykułów i rozdziałów dotyczących ASD w różnych publikacjach zwartych.

258 wroniszewski

Lek. med. Michał Wroniszewski

Lekarz med. (dyplom AM w Warszawie 1974 r.), specjalista psychiatra (1981), rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizor psychoterapii, trener i superwizor treningów grupowych oraz terapeuta rodzinny, prowadził liczne szkolenia w tym zakresie. Autor, współautor i redaktor szeregu publikacji profesjonalnych i popularyzatorskich. Współzałożyciel Fundacji SYNAPSIS, od 1990 r. wiceprezes a od 1995 prezes zarządu, dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem SYNAPSIS w Warszawie. Od czerwca 1995 roku członek i stypendysta międzynarodowej organizacji innowatorów społecznych ASHOKA.

someone

Zofia Borska-Mądrzycka

Dyrektor ds Wdrożeń, psycholog dziecięcy i diagnostka w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i w przesiewach rozwojowych niemowląt. Uczestniczyła w polskiej walidacji ADOS-2. Certyfikowana diagnostka ADOS-2, STAT i SACS, certyfikowana trenerka APERS (model NPDC), terapeuta wczesnej interwencji. Prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju ze studentami Warsaw International Studies in Psychology na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

258 Karolina Kalisz

Karolina Kalisz, BA, MSc, MBPsS

Od 18 lat nauczyciel z doświadczeniem w dwóch różnych krajach i systemach edukacji. Od 14 lat tłumacz medyczny pisemny i konferencyjny. Medical writer. Jako świeżo upieczony psycholog stawiająca pierwsze kroki w praktyce klinicznej, w trakcie szkolenia certyfikacyjnego z terapii poznawczo-behawioralnej. Na stałe mieszka i praktykuje w NHS w Wielkiej Brytanii. Autystyczna żona męża z ADHD i matka dwóch autystycznych córek.

 

Termin i lokalizacja

16 marca 2018 r., godz. 9.00-17.00, aula N310
Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.