Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/ageing.jpg

Konferencja naukowa w języku angielskim

Ageing,

Generational

Change

and Social Solidarity

Managing Diversity in Ageing Societies

 

 

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawiają, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie powoduje, że światowa populacja starzeje się. Szacuje się, że do 2020 roku liczba osób mających więcej niż 65 lat będzie większa niż liczba dzieci mających mniej niż 5 lat, a do 2050 liczba osób po 65 roku życia ulegnie podwojeniu. Wyzwania wynikające ze starzenia się społeczeństw będą tematem dyskusji podczas konferencji Ageing, Generational Change and Social Solidarity: Managing Diversity in Ageing Societies [Starzenie się, zmiana pokoleniowa i solidarność społeczna: radzenie sobie z różnorodnością w starzejących się społeczeństwach].

Konferencja naukowa w języku angielskim.

W ramach konferencji zapraszamy na otwarte wykłady oraz warsztaty dla seniorów.

9-10 lipca
10.00
Wrocław

O konferencji

Dwudniowa konferencja będzie poświęcona wyzwaniom wynikającym z faktu, że społeczeństwa się starzeją. Podczas tego wydarzenia zostaną poruszone kwestie m.in. radzenia sobie z różnorodnością w społeczeństwach starzejących się, edukacji ustawicznej czy solidarności społecznej.

W ramach konferencji odbędą się wykłady plenarne, wystąpienia uczestników, podczas których zaprezentowane zostaną referaty oraz raporty z badań, a także sesja posterowa. Ważną częścią konferencji będzie dyskusja dotycząca prezentowanych tematów. Przewidzianych jest również wiele atrakcji integrujących uczestników. Konferencja będzie sprzyjać wymianie poglądów i wzmocnieniu współpracy między badaczami tematu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorami: dr Agnieszka Bielewska | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w otwartych wykładach oraz warsztatach, które skierowane są do szerokiej publiczności zainteresowanej poruszaną tematyką. Na wykłady oraz warsztaty obowiązują zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

Program 

9 lipca

Konferencja dotyczy ważnej społecznie problematyki starzenia się społeczeństwa i solidarności społecznej pokonującej podziały wiekowe, a w szczególności różnorodności w doświadczeniu starości zarówno na poziomie indywidualnym, jak i całych społeczeństw. Połączenie rosnącej długości życia z niską dzietnością prowadzi do zmiany profilu demograficznego światowej populacji. Konferencja ma stymulować dyskusję na temat wyzwań społecznych, ekonomicznych, demograficznych i politycznych niesionych przez starzenie się społeczeństw.

dr Agnieszka Bielewska, organizatorka wydarzenia

Opisy wykładów i warsztatów

Pochodzenie etniczne, rasa i starszy wiek: nowe program badań

Wykład w języku angielskim

Sandra Torres jest jednym z wiodących gerontologów społecznych w Europie. Posiada tytuł profesora socjologii i jest kierownikiem katedry gerontologi na Uniwersytecie w Uppsali. Otrzymała stypendium European Research Area on Aging Network´s (ERA-AGE) FLARE. Jest jednym z ekspertów badających jakość życia starszych obywateli w celu sformułowania nowej polityki dotyczącej trzeciego wieku w Szwecji.

Jej wykład zatytułowany "Pochodzenie etniczne, rasa i starszy wiek: nowe program badań" i będzie dotyczył wpływu pochodzenia etnicznego na podejście do starości. Sandra Torres opowie o swojej najnowszej książce, która wkrótce ukaże się w wydawnictwie Policy Press "Ethnicity & Old Age: Expanding our Imagination" i która pokazuje, że wciąż nie wiemy, jak rasa i pochodzenie etniczne wpływają na rozumienie dobrej starości. Zdefiniowanie związku między tymi pojęciami jest szczególnie ważne dla zrozumienia starszych migrantów.

Siwy to nowa czerń?: Seksowny trzeci wiek

Wykład w języku angielskim

Paul Reynolds jest współzałożycielem i dyrektorem Cultural Difference and Social Solidarity Network, a także współprzewodniczący International Network for Sexual Ethics and Politics (Miedzynarodowej Sieci dla Etyki Seksualnej i Polityki). Jego zainteresowania badawcze i publikacje koncentrują się na etyce seksualnej i polityce. Jest wykładowcą socjologi i społecznej filozofii na Uniwersytecie Edge Hill. Wykłada również na Uniwersytecie w Gent. Jego wykład jest zatytułowany "Siwy to nowa czerń?: Seksowny trzeci wiek". Szereg czynników doprowadził do coraz większej świadomości, że ludzie po 50 - i w zasadzie emeryci - są seksualni. W swoim wystąpieniu Paul Reynolds stworzy manifest seksualności w trzecim wieku (po pięćdziesiątce), który poruszy temat seksualnych patologii i uprzedzeń, wpływu deseksualizacji, opresyjnych dla starszych osób stereotypów seksualnych, relacji międzypokoleniowych, wdrukowanej hetero - patrialchalnej i hetero - normatywnej kultury i możliwości oferowanych przez różnice seksualne. Będzie czerpał z feministycznej, anarchistycznej i radykalnej krytyki etyki seksualnej trzeciego wieku.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych

Osoby starsze mają prawo do pomocy ze strony państwa. Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowską prof. USWPS opowie o tym, jakie świadczenia przysługują Seniorom, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu, a także w jaki sposób i gdzie można się starać o pomoc.

Limit miejsc: 20 osób

Senior w mediach

Media społecznościowe są współczesnym oknem na świat, miejscem rozrywki, kontaktu z drugim człowiekiem. Zapraszamy na warsztaty, z Martą Kacprzak i Alicją , które zapoznają Państwa z działaniem i obsługą najpopularniejszych darmowych mediów, tj. Facebook, youtube i WhatsApp. Przystępnie objaśnią podstawowe funkcje i nauczą bezpiecznego korzystania z tych mediów. Wyruszą Państwo w podróż po wirtualnym świecie relacji między ludzkich.

Limit miejsc: 20 osób

Organizatorzy

  • Cultural Difference and Social Solidarity Network
  • Zespół badawczy „Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

  • dr Agnieszka Bielewska, Uniwersytet SWPS
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Paul Reynolds, Edge Hill University, Wielka Brytania
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data i Miejsce

9-10 lipca 2018 r.
Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, Wrocław
Wykłady: sala 107 | Warsztaty: sala 12

Kontakt

Dr Agnieszka Bielewska
tel. 721 473 644
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.