Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/ageing.jpg

Konferencja naukowa w języku angielskim

Ageing,

Generational

Change

and Social Solidarity

Managing Diversity in Ageing Societies

 

 

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawiają, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie powoduje, że światowa populacja starzeje się. Szacuje się, że do 2020 roku liczba osób mających więcej niż 65 lat będzie większa niż liczba dzieci mających mniej niż 5 lat, a do 2050 liczba osób po 65 roku życia ulegnie podwojeniu. Wyzwania wynikające ze starzenia się społeczeństw będą tematem dyskusji podczas konferencji Ageing, Generational Change and Social Solidarity: Managing Diversity in Ageing Societies [Starzenie się, zmiana pokoleniowa i solidarność społeczna: radzenie sobie z różnorodnością w starzejących się społeczeństwach].

Konferencja naukowa w języku angielskim.

W ramach konferencji zapraszamy na otwarte wykłady oraz warsztaty dla seniorów.

9-10 lipca
10.00
Wrocław

O konferencji

Dwudniowa konferencja będzie poświęcona wyzwaniom wynikającym z faktu, że społeczeństwa się starzeją. Podczas tego wydarzenia zostaną poruszone kwestie m.in. radzenia sobie z różnorodnością w społeczeństwach starzejących się, edukacji ustawicznej czy solidarności społecznej.

W ramach konferencji odbędą się wykłady plenarne, wystąpienia uczestników, podczas których zaprezentowane zostaną referaty oraz raporty z badań, a także sesja posterowa. Ważną częścią konferencji będzie dyskusja dotycząca prezentowanych tematów. Przewidzianych jest również wiele atrakcji integrujących uczestników. Konferencja będzie sprzyjać wymianie poglądów i wzmocnieniu współpracy między badaczami tematu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorami: dr Agnieszka Bielewska | e-mail: [email protected]

Zapraszamy do udziału w otwartych wykładach oraz warsztatach, które skierowane są do szerokiej publiczności zainteresowanej poruszaną tematyką. Na wykłady oraz warsztaty obowiązują zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

Program 

9 lipca

Konferencja dotyczy ważnej społecznie problematyki starzenia się społeczeństwa i solidarności społecznej pokonującej podziały wiekowe, a w szczególności różnorodności w doświadczeniu starości zarówno na poziomie indywidualnym, jak i całych społeczeństw. Połączenie rosnącej długości życia z niską dzietnością prowadzi do zmiany profilu demograficznego światowej populacji. Konferencja ma stymulować dyskusję na temat wyzwań społecznych, ekonomicznych, demograficznych i politycznych niesionych przez starzenie się społeczeństw.

dr Agnieszka Bielewska, organizatorka wydarzenia

Opisy wykładów i warsztatów

Pochodzenie etniczne, rasa i starszy wiek: nowe program badań

Wykład w języku angielskim

Sandra Torres jest jednym z wiodących gerontologów społecznych w Europie. Posiada tytuł profesora socjologii i jest kierownikiem katedry gerontologi na Uniwersytecie w Uppsali. Otrzymała stypendium European Research Area on Aging Network´s (ERA-AGE) FLARE. Jest jednym z ekspertów badających jakość życia starszych obywateli w celu sformułowania nowej polityki dotyczącej trzeciego wieku w Szwecji.

Jej wykład zatytułowany "Pochodzenie etniczne, rasa i starszy wiek: nowe program badań" i będzie dotyczył wpływu pochodzenia etnicznego na podejście do starości. Sandra Torres opowie o swojej najnowszej książce, która wkrótce ukaże się w wydawnictwie Policy Press "Ethnicity & Old Age: Expanding our Imagination" i która pokazuje, że wciąż nie wiemy, jak rasa i pochodzenie etniczne wpływają na rozumienie dobrej starości. Zdefiniowanie związku między tymi pojęciami jest szczególnie ważne dla zrozumienia starszych migrantów.

Siwy to nowa czerń?: Seksowny trzeci wiek

Wykład w języku angielskim

Paul Reynolds jest współzałożycielem i dyrektorem Cultural Difference and Social Solidarity Network, a także współprzewodniczący International Network for Sexual Ethics and Politics (Miedzynarodowej Sieci dla Etyki Seksualnej i Polityki). Jego zainteresowania badawcze i publikacje koncentrują się na etyce seksualnej i polityce. Jest wykładowcą socjologi i społecznej filozofii na Uniwersytecie Edge Hill. Wykłada również na Uniwersytecie w Gent. Jego wykład jest zatytułowany "Siwy to nowa czerń?: Seksowny trzeci wiek". Szereg czynników doprowadził do coraz większej świadomości, że ludzie po 50 - i w zasadzie emeryci - są seksualni. W swoim wystąpieniu Paul Reynolds stworzy manifest seksualności w trzecim wieku (po pięćdziesiątce), który poruszy temat seksualnych patologii i uprzedzeń, wpływu deseksualizacji, opresyjnych dla starszych osób stereotypów seksualnych, relacji międzypokoleniowych, wdrukowanej hetero - patrialchalnej i hetero - normatywnej kultury i możliwości oferowanych przez różnice seksualne. Będzie czerpał z feministycznej, anarchistycznej i radykalnej krytyki etyki seksualnej trzeciego wieku.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych

Osoby starsze mają prawo do pomocy ze strony państwa. Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowską prof. USWPS opowie o tym, jakie świadczenia przysługują Seniorom, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu, a także w jaki sposób i gdzie można się starać o pomoc.

Limit miejsc: 20 osób

Senior w mediach

Media społecznościowe są współczesnym oknem na świat, miejscem rozrywki, kontaktu z drugim człowiekiem. Zapraszamy na warsztaty, z Martą Kacprzak i Alicją , które zapoznają Państwa z działaniem i obsługą najpopularniejszych darmowych mediów, tj. Facebook, youtube i WhatsApp. Przystępnie objaśnią podstawowe funkcje i nauczą bezpiecznego korzystania z tych mediów. Wyruszą Państwo w podróż po wirtualnym świecie relacji między ludzkich.

Limit miejsc: 20 osób

Organizatorzy

  • Cultural Difference and Social Solidarity Network
  • Zespół badawczy „Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

Data i Miejsce

9-10 lipca 2018 r.
Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, Wrocław
Wykłady: sala 107 | Warsztaty: sala 12

Kontakt

Dr Agnieszka Bielewska
tel. 721 473 644
e-mail: [email protected]