Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Interdisciplinary Perspectives on Social Influence

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/grupa-papierki.jpg

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10 marca w Warszawie. Podczas tego wydarzenia o zjawisku wpływu społecznego z perspektywy prawnej, ekonomicznej i rynków finansowych będą dyskutowali światowej sławy naukowcy. Wśród prelegentów znajdują się m.in. profesor Robert Cialdini, profesor Jorgen Andersen czy dr Michał Kosiński.

Konferencja naukowa

INTERDISCIPLINARy PERSPECTIVES ON SOCIAL INFLUENCE

 

 

 

 

Organizatorzy: 

 

Uniwersytet SWPS i Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski

 

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10 marca w Warszawie. Podczas tego wydarzenia, o zjawisku wpływu społecznego z perspektywy prawnej, ekonomicznej i finansowej będą dyskutowali światowej sławy naukowcy. Wśród prelegentów znajdą się m.in. profesor Robert Cialdini, profesor Daniel Howard, profesor Jorgen Andersen czy dr Michał Kosiński.

Wymagana rejestracja »

O konferencji

Wpływ społeczny jest powszechny we współczesnym świecie. Prawdopodobnie to dzięki niemu kształtujemy opinie, zachowania i normy społeczne. To właśnie on sprawia, że ludzie dostosowują swoje indywidualne preferencje do grupy. Ma on również wpływ na formowanie wspólnej rzeczywistości na poziomie grupy i opinii publicznej na poziomie społeczeństwa.

Wpływ społeczny jest podstawowym pojęciem, które definiuje kierunki badań w wielu dyscyplinach naukowych takich jak psychologia społeczna, socjologia, antropologia, kulturoznawstwo, politologia i marketing. Nawet ekonomia, oparta na założeniu racjonalnego rozumowania, zdaje się stopniowo doceniać wagę wpływu społecznego.

Celem tej konferencji jest przedstawienie interdyscyplinarnego spojrzenia na procesy związane z wpływem społecznym oraz podjęcie próby określenia, jakie są ogólne zasady działania wpływu społecznego, biorąc pod uwagę wnioski z badań tego tematu w różnych dziedzinach.

Jest to również proces społeczny mający wiele praktycznych zastosowań - od perswazji i propagandy do działań marketingowych i doboru treści zamieszczanych w mediach społecznościowych. Konferencja również skupi się na zastosowaniu wpływu społecznego w marketingu, przywództwie, przedsiębiorczości społecznej, psychologii politycznej i podczas konfliktów.

Perspektywa zaproponowana przez psychologię społeczną będzie szczególnie interesująca dla uczestników. Niemniej jednak podczas konferencji zostanie zaprezentowane zjawisko wpływu społecznego w kontekście dziedzin takich jak ekonomia, marketing, fizyka, psychologia polityczna. Podczas konferencji naukowcy postaraja się odpowiedzieć na następujące pytania: jak wywrzeć wpływ społeczny? Jak się on rozprzestrzenia? Jak go opanować?

Program

8 marca 2018 r.

bufet powitalny

13.30 – lunch

14.00-14.05 – półoficjalne rozpoczęcie, Andrzej Nowak

14.05-14.45 – wykład głównego mówcy: Willam Crano, Cleremont University: Minority influence

14.45-15.55 –  sesja I - Social influence; the perspective of the target

 • Social influence from the perspective of the target
  – Andrzej Nowak, Uniwersytet Warszawski 
 • Trust and coherence
  – Magdalena Roszczyńska-Kurasińska, Uniwersytet Warszawski

15.55 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15 – 17.15 – wykłady

 • Dynamics and dimensions of trust judgments
  – Karolina Ziembowicz-Lisiecka, Marta Kacprzyk-Murawska, Uniwersytet Warszawski
 • Importance of the topic and the level of influence
  – Mikołaj Biesaga, Lan Bui Wrzosinska
 • Trust in regulation of group distributed information processing
  – Agnieszka Rychwalska, Uniwersytet Warszawski

18:30 – uroczysta kolacja

9 marca 2018 r. 

9.00-9.40 – wykład głównego mówcy: Presuation
– Robert Cialdini, University of Arizona

9.40-10.40 – sesja II - Psychology of social influence – compliance, obedience and attitude change

 • Social influence on the web: the pique technique
  – Valerie Fointiant, Christian Bastien, University of Lorraine
 • Obedience in Milgram paradigm – some more questions, some more answers
  – Dariusz Doliński i Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
 • Eyewitness testimony and social contagion of memory
  – Romuald Polczyk, Uniwersytet Jagielloński

11.00-12.40 – przerwa kawowa

 • The question-behaviour effect in intergroup attitudes research: mere asking about behavior as a social influence technique
  – Katarzyna Byrka, Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
 • Preference for consistency as a moderator in the door-in-the-face technique
  – Katarzyno Cantarero, Małgorzata Gamian-Wilk i Dariusz Dolinski Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
 • Mental effort, fear-then-relief and mindfulness
  – Sławomir Śpiewak, Uniwersytet Jagielloński
 • Nudging - a way into health, wealth and happiness?
  – Magdalena Kaczmarek, University Hospital, Friedrich-Schiller-University Jena

12.40-13.15 – lunch

13.15-14.35 – wykłady głównych mówców

 • Business and legal perspectives on social influence orocesses and outcomes
  – Daniel Howard, SMU University USA
 • Social influence: implications for economic theory and policy
  – Paul Ormerod, University College London and Volterra Partners LLP, Londyn

14.35-15.35 – sesja III - Economy, marketing i business

 • Narratives and sentiment in macroeconomics (big data approach)
  – Rickard Nyman, University College London
 • Social influence in consumer behavior
  – Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

15.35-16.00 – przerwa kawowa

16.00-17.30 – wykłady

 • Micro targeting in social influence
  – Michał Kosiński 
 • Interactional justice vs. the paradox of self-amendment and the iron law of oligarchy
  – Jeremy Pitt, Imperial College, Computer Science

10 marca 2018 r. 

9.00-9.40 – wykład głównego mówcy: Jorgen Andersen, CNRS, Centre d´Economie de la Sorbonne, Université Paris 1 Sorbone, Paris: Social influence and financial markets

9.40-10.40 – sesja IV - Culture, politics and new [not so new] technology

 • Mythic imagination and social influence: the perspective of cultural semiotics
  – Maciej Napiorkowski, Uniwersytet Warszawski
 • Social influence in radicalization
  – Katarzyna Jaśko, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Psychologii
 • Broadcasting structures and social influence in the transition from uncertainty of quantum world to objective reality
  – Jaroslaw Korbicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Warszawa:

10.40-11.20 – przerwa kawowa

11.10-12.10 – wykłady

 • The influence of social environment on an individual: the case of workplace bullying
  – Małgorzata Gamian-Wilk, Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
 • Compliance in virtual environments: psychophysiological correlates
  – Grzegorz Pochwatko, PAN
 • Is it just for humans? Compliance to requests of virtual agents and social robots?
  – Laura Osęka, Justyna Świdrak, Krzysztof Kukiełka, Monika Różańska-Walczuk, Jean-Christoph Giger i Grzegorz Pochwatko:

12.10-12.55 – panel dyskusyjny

12.55-13.00 – zakończenie konferencji

Główni mówcy

Willam Crano, Claremont University
Tytuł wykładu: Minority influence

Robert Cialdini, University of Arizona
Tytuł wykładu: Pre-suasion: it is what you do first

Daniel Howard, SMU University USA
Tytuł wykładu: Business and legal perspectives on social influence processes and outcomes: a brief overview of the American marketplace

Paul Ormerod, University College London and Volterra Partners LLP, London
Tytuł wykładu: Social influence: implications for economic theory and policy

Jorgen Andersen, CNRS - Centre d´Economie de la Sorbonne, Université Paris 1 Sorbone
Tytuł wykładu: Social influence and financial markets

Michal Kosinski, Stanford Graduate School of Business
Tytuł wykładu: Micro targeting in social influence

 

Organizatorzy

logotypy 331

Komitet Organizacyjny

 • Andrzej Nowak, Uniwersytet Warszawski i Dariusz Doliński, Uniwersytet SWPS

 

Data i miejsce wydarzenia

8-10 marca 2018 r.
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa
ul. Krakowskie Przedmieście 32