Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania [fotorelacja]

float_intro: images-old/2015/psychokryminalistyka_konferencja.jpg

I Psychokryminalistyczna Konferencja

Ciemna liczba przestępstw


Stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: Wydzial Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Patronat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz Komenda Główna Policji. 


Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona może być kilkukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Zapraszamy na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję poświęconą ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat i wiele innych zagadnień, które przybliżą eksperci: kryminalistycy, prawnicy, genetycy sądowi, specjaliści medycyny sądowej, biegli z zakresu nauk sądowych.

Konferencja jest odpłatna. Uwaga, przyjmowanie zapisów na konferencję zostało zakończone.

konferencja

listopad19 2018

Katowice

Zakres tematyczny konferencji

Konferencja jest poświęcona kwestiom ujawniania oraz wykrywania przestępstw i ich sprawców. Prelegenci omówią przede wszystkim zdarzenia kryminalne trudne do ujawnienia, takie jak:

 • zaginięcia, w których mogło dojść do zabójstwa osoby zaginionej i ukrycia ciała;
 • przemoc psychiczna w rodzinie, domu, pracy, czy internecie, gdzie brak będzie materialnych śladów działania sprawcy;
 • przemoc fizyczna w sytuacji, kiedy ofiara chroni sprawcę;
 • przestępstwa seksualne, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby;
 • inne zdarzenia, które pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami także społecznym.

Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania. Analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje jednak, że nawet po latach da się zagadki kryminalne rozwiązać. Można osądzić sprawcę, a ofierze i jej rodzinie przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Takie sprawy są czasami niemalże gotowym scenariuszem na wciągający film kryminalny – choć tylko te, w których tajemnicę udaje się rozwiązać. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Co zwiększa szanse na sukces wykrywczy? Co dają nowe możliwości badawcze w laboratoriach kryminalistycznych? Co może zaoferować rozwój technologii? Co dają osiągnięcia współczesnej psychologii? Podczas konferencji poruszymy kwestie związane zarówno z kryminalistycznymi metodami i środkami wykrywania ciemnej liczby przestępstw, jak i kryminologicznymi związanymi z badaniem relacji sprawca-ofiara. Będziemy dyskutować o społecznych przyczynach niepowiadamiania o przestępstwie oraz regulacjach prawnych, które sprzyjają zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. 

Adresaci konferencji

 • Studenci psychokryminalistyki, psychologii, prawa, resocjalizacji,
 • Funkcjonariusze służb mundurowy (Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych),
 • Psychologowie, pracownicy socjalni, kryminalistycy, kryminolodzy, specjaliści z ośrodków opiekuńczych i wychowawczych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Program 

8:15-8:45 – Rejestracja uczestników

8:45-9:00 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Komitet Naukowy

Panel I – Przestępstwa  przeciwko życiu

9:00-9:20Ciemna liczba zabójstw – podinsp. Bogdan Michalec, Wydział Kryminalny KWP w Krakowie

9:20-9:40Sposoby ukrywania zwłok ofiar zabójstw – dr hab. Tomasz Konopka, Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

9:40-10:00Poszukiwania osób zaginionych w przypadku podejrzenia zabójstwa – Marek Lisowicz, Wydział Poszukiwań Specjalnych w Warszawie

10:00-10:20Dziennikarstwo śledcze w sprawach osób zaginionych – red. Łukasz Kowalski „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”

10:20-10:40Przesłanki świadczące o możliwości popełnienia zabójstwa osoby zaginionej – kom. Michał Górecki, Wydział Kryminalny KWP we Wrocławiu

10:40-11:00 – Przerwa kawowa

Panel II – Możliwości współczesnej kryminalistyki

11:00-11:20Ślad biologiczny źródłem informacji śledczych o nieznanym sprawcy przestępstwa – dr Danuta Piniewska-Róg, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Wojciech Branicki, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ oraz Zakład Biologii CLKP w Warszawie

11:20-11:40Oględziny miejsca zdarzenia, a budowanie wersji śledczych – dr Filip Bolechała, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:40-12:00Ogień i woda. (Nie)skuteczne zacieranie śladów przestępstw – mgr Artur Luzar, Szkoła Aspirantów PSP

12:00-12:20Drony w poszukiwaniu i ratownictwie – Michał Wojas, prezes zarządu FlyTech UAV Sp. z o.o. w Krakowie

12:20-12:40Działania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji – mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda, podinsp. Mirosław Kaczmarek – eksperci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

12:40-13:00Dziennikarz – zło konieczne czy sprzymierzeniec? Jak współdziałać dla dobra śledztwa, informowania opinii publicznej i zapobiegania przestępstwom – mgr Renata Kijowska

13.00-13.20Dane na mapie – przykłady analiz trendów, zależności przestrzennych zdarzeń i ich wizualizacja 3D – mgr Robert Jędrzejczak

13:20-13:40Pozaprocesowe sposoby rozwiązywania trudnych przypadków kryminalnych  – mł. asp. Rafał Tracz

13.40-14.00 – Przerwa obiadowa

Panel III – Przestepstwa przeciwko wolności seksualnej

14:00-14:20Przestępczość seksualna – problemy wykrywcze, dowodowe oraz kwestia przedawnienia – dr Olga Kocaj, prokurator

14:20-14:40Przypadki wieloznacznych zgonów jako przedmiot analizy psychologicznej – mgr Jan Gołębiowski, Centrum Psychologii Kryminalnej

14:40-15:00Psychoterapeuta i seksuolog – ciemna liczba przestępstw w Polsce – mgr Aleksandra Żyłkowska, Uniwersytet SWPS

15:00-15:20Przemoc i przestępstwa seksualne w instytucjach zamkniętych – bezkarność oprawców – mgr Justyna Kopińska, socjolog i reporter „Dużego Formatu” – magazynu reporterów „Gazety Wyborczej”

Panel IV – Przestępstwa z użyciem przemocy

15:20-15:40Ciemna liczba przestępstw z perspektywy rzecznika prasowego – mł. insp. dr Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji w Warszawie

15:40-16:00Sprawcy stalkingu i ich ofiary – mgr Ewa Wach, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

16:00-16:20Ciemna liczba przestępstw przeciwko zwierzętom – dr Paulina Wiśniewska, Wydawnictwo Silva Rerum

16:20-16:40Kiedy milczenie nie jest złotem… problem przemocy domowej – dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

16:40-17:00Przemoc rówieśnicza wobec dzieci autystycznych – mgr Monika Szubrycht

17:00-17:30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Uniwersytet SWPS zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

To pierwsza w Polsce konferencja poświęcona ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się wystąpienie funkcjonariusza z krakowskiego Archiwum X, biegłego z zakresu poszukiwań zwłok, genetyka zajmującego się wykorzystaniem badań DNA w identyfikacji zwłok. Konferencja stanowi interdyscyplinarne forum, którego uczestnicy będą mogli uzupełnić, poszerzyć i zaktualizować wiedzę z zakresu wykrywania i zwalczania przestępczości nieujawnionej. Pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat!

dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS w Katowicach

Opisy wystąpień

Ciemna liczba zabójstw

Czym jest ciemna liczba zabójstw? Jak badać zginięcia? Wykład poświęcony zostanie analizie procesu wykrywczego przy zaginięciach kryminalnych, a także przedstawione zostaną przypadki z praktyki krakowskiego Archiwum X.

someone

podinsp. Bogdan Michalec – Wydział Kryminalny KWP w Krakowie

Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Współtwórca krakowskiego „Archiwum X”, którego celem jest wykrywanie zabójstw z tzw. ciemnej liczby. Filozof procesu wykrywczego. Autor publikacji naukowych z zakresu procesu wykrywczego zabójstw sprzed lat.

Ciemna liczba przestępstw z perspektywy rzecznika prasowego

Rzecznik prasowy wypowiada się w kwestii przestępności ujawnionej, objętej statystykami przestępczości, w głośnych sprawach kryminalnych, gdzie jest duże zainteresowanie medialne. Co można powiedzieć o przestępczości z ciemnej liczby przestępstw? Jak próbować zbadać czy określić jej zasięg? Jak mówić o przestępstwach, gdzie jeszcze postępowanie karne się nie toczy?

258 ciarka

mł. insp. dr Mariusz Ciarka – Komenda Główna Policji w Warszawie

Doktor nauk prawnych i polski oficer Policji. W latach 2012 – 2016 roku był rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od 2016 roku jest rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji.

Ślad biologiczny źródłem informacji śledczych o nieznanym sprawcy przestępstwa

Dowód z badania DNA jest jednym z najskuteczniejszych dowodów, z których korzysta współczesny wymiar sprawiedliwości. Możliwość identyfikacji człowieka poprzez analizę markerów genetycznych jest wykorzystywana zarówno w sprawach kryminalnych, jak i w badaniach dotyczących pokrewieństwa.

Oznaczony dowodowy profil DNA jest jednak bezużyteczny jako narzędzie identyfikacyjne w sytuacji, gdy nie był wcześniej zarejestrowany w policyjnych bazach danych DNA i/lub nie ma możliwości jego weryfikacji poprzez analizę materiału porównawczego.

Od niedawna ślad DNA zabezpieczony na miejscu przestępstwa może jednak służyć do zdobycia cennych informacji śledczych pozwalających na opis osoby będącej jego źródłem. Poprzez analizę DNA możliwe jest dziś nie tylko określanie płci, ale również pochodzenia ancestralnego, niektórych cech wyglądu oraz wieku. Predykcyjna analiza DNA pozwala na uzyskanie informacji, których dawniej mógł dostarczyć świadek zdarzenia kryminalnego.

Badania predykcyjne pozwalają na wypracowywanie nowych hipotez śledczych w sprawach, które pozostają nierozwiązane, a także na coraz skuteczniejsze zawężanie kręgu podejrzanych. W efekcie śledczy mogą działać bardziej precyzyjnie i szybciej identyfikować sprawcę lub ofiarę przestępstwa. Rosnąca wiedza na temat ludzkiego genomu i rozwój nowych technologii badawczych zwiększają możliwości wykrywcze współczesnej kryminalistyki.

258 piniewska rog

dr Danuta Piniewska-Róg – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biegły z zakresu genetyki sądowej, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. badanie genetycznych predyspozycji u ofiar samobójstw dokonanych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz nauczyciel akademicki prowadzący działalność dydaktyczną na Wydziale Lekarskim i Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

258 wojciech branicki

prof. dr hab. Wojciech Branicki – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ekspert w dziedzinie genetyki sądowej. Od wielu lat łączy pracę biegłego sądowego z pracą naukową, której celem jest poszerzenie możliwości wykorzystania analizy genomu człowieka w kryminalistyce. Jego badania przyczyniły się do opracowania systemów predykcyjnych, które umożliwiają przewidywanie cech pigmentacyjnych, kształtu włosa, skłonności do łysienia, a także wieku człowieka poprzez analizę DNA. Obecnie prace badawcze prowadzi w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest również pracownikiem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie.

Sposoby ukrywania zwłok ofiar zabójstw

W praktyce sądowo-lekarskiej spotykamy się z bardzo różnymi sposobami usuwania zwłok ofiary po dokonaniu zabójstwa, które najogólniej można podzielić na ukrywanie i niszczenie. Spośród metod ukrywania zwłok, najprostszą z punktu widzenia sprawcy i najczęstszą, jest porzucenie ciała w niedostępnym miejscu, dalej kolejno zatopienie w zbiorniku wodnym i zakopanie. Z rzadziej spotykanych sposobów należy wymienić zamurowanie w budynku.

Z kolei niszczenie zwłok najczęściej jest realizowane przez ich spalenie, dużo rzadziej przez rozkawałkowanie. Bardzo rzadko spotykanymi metodami jest rozpuszczenie w żrącej substancji lub zniszczenie przy użyciu urządzeń mechanicznych. We wszystkich tych metodach, w razie znalezienia zwłok lub ich szczątków, istnieje możliwość identyfikacji, a często także ustalenia przyczyny zgonu.

someone

dr hab. Tomasz Konopka – Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz, specjalista medycyny sądowej, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum w Krakowie.

Oględziny miejsca zdarzenia a budowanie wersji śledczych

Praktycy mówią, że idealne oględziny przeprowadzone są tylko w podręczniku do kryminalistyki… albo w serialu kryminalnym. Są czynnością wymagającą połączenia zarówno wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej oraz prawnej. Szczególnie dużą uwagę należy przykładać do oględzin miejsca zabójstwa. Na podstawie ujawnionych śladów oraz przeprowadzonych badań medyczno-sądowych buduje się wersje śledcze.

Podczas wykładu przedstawione zostaną ciekawe, a zarazem trudne przypadki w medycynie sądowej i kryminalistyce, przy których powstało kilka możliwych wersji śledczych.

someone

dr Filip Bolechała – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor nauk medycznych, specjalista medycyny sądowej, adiunkt w  Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum. Biegły sądowy, wykładowca, autor licznych publikacji naukowych poświęconych aspektom sądowo-lekarskim, a w szczególności przypadkom zabójstw, zastępca redaktora naczelnego „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej dla woj. świętokrzyskiego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Przestępczość seksualna – problemy wykrywcze, dowodowe oraz kwestia przedawnienia

W wystąpieniu poruszona zostanie problematyka związana z trudnościami wykrywczo-dowodowymi dotyczącymi przestępstw seksualnych. Charakterystyka tego typu przestępstw – rodzaj dobra prawnego, które jest naruszane przez sprawcę, a które dotyczy najbardziej intymnych sfer życia człowieka, wtórna wiktymizacja towarzysząca ofiarom tego typu przestępstw, które muszą wziąć udział w wielu, często powtarzalnych czynnościach postępowania, jak też deficyt źródeł dowodowych (często poza pokrzywdzonym brak jest innych świadków oraz innych dowodów przestępstwa) – sprawia, że ciemna liczba jest bardzo wysoka.

Prelegentka postara się odpowiedzieć na pytania: Kiedy ofiara przestępstwa decyduje się na udział w postępowaniu? W jaki sposób organy ścigania dowiadują się o fakcie popełnienia przestępstwa seksualnego? Dlaczego czasem informacja taka jest uzyskiwana po latach? Jak długo można ścigać sprawcę takiego czynu? W jaki sposób ustawodawca wyciągnął rękę do ofiar przestępstw seksualnych?

258 olga kocaj

dr Olga Kocaj – Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Doktor nauk prawnych, prawnik w specjalności prawo karne materialne, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in. odpowiedzialność za przestępstwa wojenne oraz zagadnienie winy w prawie karnym.

Ogień i woda. (Nie)skuteczne zacieranie śladów przestępstw

Niektórzy mordercy twierdzą, że podpalenie miejsca, w którym doszło do popełnienia zbrodni doskonale ją zatuszuje i pomoże uniknąć kary. Inni z kolei wrzucają zwłoki ofiar do kanałów, rzek czy stawów. Czy żywioły sprzyjają kryminalistom? Na to pytanie – z perspektywy strażaka – postara się odpowiedzieć prelegent w swoim referacie.

258 artur luzar

mgr Artur Luzar – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Strażak, ratownik medyczny, pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Działania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

W swojej prezentacji prelegenci wyjdą od krótkiej charakterystyki zjawiska zaginięć osób w Polsce na bazie policyjnych danych statystycznych, żeby odzwierciedlić skalę problemu. Następnie omówią podstawy prawne prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych, wreszcie przejdą do do scharakteryzowania działalności CPOZ KGP – przybliżą powstanie Centrum, jego zadania i rolę w systemie poszukiwań w Polsce (w tym o Systemie Child Alert), współpracę z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, realizowane projekty i działalność szkoleniową.

someone

mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda  – funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Policjantka o 25-letnim stażu w formacji, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w realizacji unijnego projektu „Przygotowanie systemu Child Alert w Polsce”  – specjalnego narzędzia dedykowanego poszukiwaniom zaginionych dzieci. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych przy organizacji Amber Alert Europe. Autorka lub współautorka artykułów bądź publikacji poświęconych zjawisku zaginięć osób.

 

someone

podinsp. Mirosław Kaczmarek – policjant z 26-letnim stażem w formacji, od 2013 roku funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – magister administracji. W latach 2008 – 2013 oficer łącznikowy Policji przy Europolu. Współtwórca systemu „Child Alert w Polsce”. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych przy organizacji Amber Alert Europe. Nauczyciel stowarzyszony Szkoły Policji w Pile – jako wykładowca i instruktor prowadzi szkolenia dla policjantów i ratowników z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych oraz zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik i koordynator licznych akcji poszukiwawczych w terenie.

Poszukiwania osób zaginionych w przypadku podejrzenia zabójstwa

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania georadaru i psa specjalistycznego do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich w przypadku podejrzenia zabójstwa i ukrycia ciała.

Pokazana zostanie metodyka pracy biegłego przy działaniach poszukiwawczych.

 

258 marek lisowicz 1

Marek Lisowicz – Wydział Poszukiwań Specjalnych w Warszawie

Biegły w zakresie „weryfikacji wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych”, absolwent kursu przewodników psów do wyszukiwania i lokalizacji zapachu zwłok ludzkich w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Bratysławie (Policja Słowacka) oraz eksternistycznego kursu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach CSP Legionowo. Kierownik prac podwodnych, nurek zawodowy, operator systemów nurkowych, ratownik WOPR, GOPR, operator urządzeń geofizycznych wykorzystywanych podczas czynności poszukiwawczych zakończonych wielokrotnie ujawnieniem zwłok ludzkich. Przewodnik dwóch psów specjalistycznych („zwłokowych”) posiadających potwierdzone odnalezienia. Twórca innowacyjnych metod poszukiwania ukrytych zwłok ludzkich, współautor artykułów naukowych dotyczących samobójstw, zaginięć i zabójstw w aspekcie poszukiwania zwłok.

Dane na mapie – przykłady analiz trendów, zależności przestrzennych zdarzeń i ich wizualizacja 3D

Analizy przestrzenne są powszechnie stosowane przez analityków kryminalnych. Każde dokonane przestępstwo wydarzyło się w określonym czasie i miejscu. Analiza na mapie pozwala lepiej zrozumieć ich kontekst przestrzenny oraz trend określający, czy zdarzenia te miały charakter sporadyczny, czy powtarzalny.
Dla analityka ważne jest także właściwe i szybkie rozpoznawanie tego, co widzi na mapie.

Na przykładzie analizy zdjęć lotniczych i radarowych prelegent zademonstruje identyfikowanie obiektów o podobnych parametrach. Taka funkcjonalność pozwala typować potencjalne lokalizacje np. jam grobowych lub plantacji upraw określonych roślin.

W trakcie wykładu pokazane zostanie także budowanie modeli trójwymiarowych na podstawie zdjęć wykonanych przez dron. Zwykły, który po prostu robi zdjęcia i ma odbiornik GPS. Możliwość utworzenia realistycznego modelu 3D z zachowaniem rzeczywistych wymiarów i kolorów staje się cennym narzędziem do udokumentowania lub rozpoznania określonego obszaru lub obiektu.

Pozaprocesowe sposoby rozwiązywania trudnych przypadków kryminalnych

Prelegent przeanalizuje możliwości wykorzystania pozaprocesowych metod pracy policji, w rozwiązaniu niewykrytego dotąd zaginięcia osoby z 2005 roku, i omówi poszczególne sposoby realizowania czynności. Z uwagi na to, że przed 2006 rokiem praca operacyjna wykonywana była na podstawie innych niż obecnie przepisów, pokaże, w jaki sposób zmiany te usprawniły proces wykrywczy. Opowie również o konieczności zaangażowania resortu edukacji, mediów itp. w kształtowaniu społecznego zrozumienia, że współpraca z policją leży w interesie każdego obywatela RP.

someone

Rafał Tracz – funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa w zarządzaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Doktorant w Akademii Ignatianum. Jego zainteresowania obejmują: korelacje bezpieczeństwa i interesu społecznego z wykrywalnością ciemnej liczby zabójstw, zaginięcia wymuszone na świecie, zaginięcia pozorne, praca operacyjna w działaniach służb, profilaktyka przestępczości.

 

 

258 robert jedrzejczak

mgr Robert Jędrzejczak – analityk przestrzenny, ekspert GIS w sektorze Bezpieczeństwa w Esri Polska

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zaangażowany w projekty pilotażowe systemów i aplikacji mapowych dla służb Policji, Straży Pożarnej i szeroko pojętego sektora zarządzania kryzysowego.

Dziennikarz – zło konieczne czy sprzymierzeniec?

Nie możemy bez siebie żyć i dobrze pracować, ale wzajemny brak zaufania sprawia, że ciężko przekonać się do owocniejszej współpracy. Policjanci „opędzają” się od dziennikarzy jak od wścibskich plotkarzy, dziennikarze mają za złe, że policjanci nie rozumieją specyfiki pracy w mediach: informują zbyt skąpo,  zbyt późno, albo wcale. Jakie korzyści mogą wypłynąć z informowania dziennikarzy o prowadzonym śledztwie? Co można a nawet trzeba przekazywać? Jak to robić, by nie zaszkodzić, np. ofierze? Jak się wypowiadać do prasy, radia, telewizji, by wypaść dobrze?

Czym można sobie zrazić dziennikarzy i co to oznacza dla śledztwa i wizerunku policji? Dziennikarze to także sprzymierzeńcy prewencji. Nagłaśniając problem, alarmując społeczeństwo – wyczulają i namawiają do reagowania, na przykład na przemoc. 

Nie byłoby tak wielu interwencji policji, gdyby w rodzinie działo się dobrze. Problemy z dziećmi często zamiatane są pod dywan. Żaden dorosły nie chce przyznać się do porażki rodzicielskiej. Małe dziecko nie wie, jak reagować wobec swoich opiekunów. Duże – ucieka z domu. Czy dziennikarstwo może mieć wymiar edukacyjny?

258 renata kijowska

mgr Renata Kijowska – dziennikarka Faktów TVN (wcześniej Radio Plus, Telewizja Puls, współpraca z prasą). Często przygotowuje materiały o działaniach policji i prokuratury. Absolwentka Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przemoc rówieśnicza wobec dzieci autystycznych

Przemoc wśród dzieci pojawia się w wielu wymiarach – od agresji psychicznej, werbalnej, przez celowe upokarzanie innych i czerpanie przyjemności z cierpienia drugiego człowieka, po agresję fizyczną. Wśród nieletnich doświadczających przemocy jest jedna grupa bardziej narażona na dręczenie ze strony rówieśników, a są to dzieci ze spektrum autyzmu. Dlaczego tak się dzieje? Czy dzieci o profilu autystycznym to urodzone ofiary? Czy prowokują swoim zachowaniem? Jaki wpływ na ich przyszłe życie na przemoc rówieśnicza?

258 monika szubrycht

mgr Monika Szubrycht – z wykształcenia polonista, dziennikarka, neurologopedka, wykładowczyni Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Prowadzi w Interii serwis „Mam Dziecko”. Laureatka Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategorii: dziennikarz specjalistyczny.

Przypadki wieloznacznych zgonów jako przedmiot analizy psychologicznej

Prelegent przedstawi praktyczne możliwości wykorzystania analizy psychologicznej i sporządzonej na jej podstawie opinii biegłego w wyjaśnianiu niejednoznacznych zgonów. Analiza psychologiczna może mieć istotną rolę w określeniu okoliczności zgonu, gdy nie jest jasne, czy mamy do czynienia z zabójstwem, samobójstwem, czy nieszczęśliwym wypadkiem.

Psycholog jest w stanie ocenić skłonności samobójcze denata, ocenić ryzyko wiktymologiczne lub występowanie specyficznych charakterystyk, które mogą mieć związek z nagłym zgonem, np. podejmowanie autoerotycznych praktyk polegających na podduszaniu się.

258 jan golebiewski

mgr Jan Gołębiowski – Centrum Psychologii Kryminalnej w Warszawie

Psycholog kryminalny. Biegły z listy Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie psychologii. W latach 2005-2008 pracował jako psycholog w Sekcji Psychologów Komendy Stołecznej Policji. Brał udział w licznych kursach specjalistycznych obejmujących psychologię zaburzeń, patologię społeczną i metodykę profilowania sprawców przestępstw agresywnych (USA, Węgry, Polska). Autor książki „Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw” (2008). Założył Centrum Psychologii Kryminalnej. Członek warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez dwie kadencje był członkiem zarządu, koordynował Zespołu Psychologii Śledczej. Należy także do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Jako reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii uczestniczył w pracach nad Ustawą o Zawodzie i Samorządzie Zawodowym Psychologów. Pracuje na Oddziale Psychiatrii Sądowej Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

 

Ciemna liczba przestępstw przeciwko zwierzętom

Przestępstwa wobec zwierząt ujawniają ciemna stronę ludzkiej natury. Zwierzęta nie są w odpowiedni sposób chronione ani przez zapisy prawne, ani w praktyce. Złe, a nawet okrutne traktowanie zwierząt nie napotyka na właściwy sprzeciw społeczny, współczynnik tolerancji wobec cierpienia zwierząt jest wysoki.

Dopiero od niedawna działają fundacje zajmujące się ochroną praw zwierząt, ale do ilu z nich są w stanie dotrzeć i ilu są w stanie udzielić pomocy? Tym bardziej, że w zderzeniu z systemem, często przegrywają. Powoduje to nie tylko zbyt łagodne dla oprawców zwierząt prawo, ale też niewłaściwe lub niemal żadne szkolenie przedmiotowe funkcjonariuszy publicznych – policjantów, urzędników, prokuratorów, sędziów.

someone

dr Paulina Wiśniewska – Wydawnictwo Silva Rerum w Poznaniu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), magister filologii polskiej i germańskiej (UAM), dziennikarka prasowa (Dziennik Poznański, Express Poznański, Murator, Wprost, Echo Miasta, My50+, epoznan.pl, Winogrady.org) i telewizyjna (TVP Poznań), nauczycielka, lektorka, wykładowca, autorka licznych publikacji prasowych (artykułów, reportaży, felietonów) i tłumaczeń oraz książek „Hacker mózgu” (2000) i „Polski polityk a polityczny etos” (2010), „Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku” (2013). Wolontaryjnie współpracuje z Fundacją MONDO CANE, Inspektorat w Poznaniu.

 

Psychoterapeuta i seksuolog – ciemna liczba przestępstw w Polsce

Przestępstwa seksualne to takie typy zachowań ludzkich (wraz z ich skutkami) powiązane z życiem seksualnym człowieka, jakie są zakazane przez ustawodawstwo karne. W obowiązującym aktualnie Kodeksie karnym sklasyfikowane są w rozdziale XXV: „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Statystyki prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej pokazują istotne różnice pomiędzy wykazem z 1999 a 2003 roku.

Prelegentka wyszczególni kategorie etiologiczne sprawców wykorzystywania seksualnego, a także poruszy zagadnienie uwarunkowań anatomicznych preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych.

258 aleksandra zylkowska

mgr Aleksandra Żyłkowska – Uniwersytet SWPS

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jest w trakcie czteroletniego Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w ramach projektu Strefa Młodzieży, prowadzi prywatną praktykę w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach, a także pracuje w Zagłębiowskim Centrum Onkologii im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na oddziale psychiatrycznym. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Centrum Psychoterapii Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

 

Drony w poszukiwaniu i ratownictwie

Podczas wykładu zostaną przedstawione metody wsparcia służb za pomocą technologii bezzałogowych systemów latających. Uczestnicy poznają także różne warianty wyposażenia oraz rodzaje BSP (bezzałogowych statków powietrznych). Porównane zostaną metody wypracowane we współpracy z GOPR, OSP/PSP i KWP z obecnie stosowanymi na świecie oraz zademonstrowane zostaną metody analizy obrazu i innych danych przekazywanych lub zbieranych na pokładzie statku powietrznego.

Zostanie również poddana analizie teza: „Czy drony pomagają lub przeszkadzają podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych?”.

258 michal wojas

Michał Wojas – prezes zarządu FlyTech UAV Sp. z o.o. w Krakowie

Absolwent studiów I i II stopnia kierunku lotnictwo i kosmonautyka na specjalizacjach: silniki lotnicze oraz pilotaż na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Jeden z założycieli firmy FlyTech. Od 2011 roku prowadzi projekty pod marką FlyTech – najpierw we FlyTech Sp. z o.o., a następnie FlyTech Solutions Sp. z o.o., obecnie FlyTech UAV Sp. z o.o, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów B+R i ich komercjalizacji. W firmie FlyTech UAV pełni również funkcję konstruktora oraz instruktora i egzaminatora UAVO.

 

Dziennikarstwo śledcze w sprawach osób zaginionych

Wykład poświęcony będzie zjawisku oraz specyfice zaginięć w naszym kraju, gdzie każdego roku policja przyjmuje ponad 20 tys. nowych zgłoszeń o zaginięciach. Pokazane zostaną dane statystyczne, które z roku na rok są coraz bardziej niepokojące.

Omówione zostaną profile osób zaginionych oraz to, kto, gdzie i w jakich okolicznościach najczęściej ginie. Zastanowimy się nad głównymi przyczynami zaginięć ludzi w naszym kraju oraz rolą mediów w ich poszukiwaniu.  Opowiem o historii i kulisach pracy dziennikarzy redakcji „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” – jedynego telewizyjnego programu w Polsce, który regularnie, od ponad 22 lat, zajmuje się problemem osób zaginionych.

Prelegent przytoczy kilka przykładów tajemniczych zaginięć, które mają często charakter kryminalny. Przedstawione zostaną sprawy, które udało się wyjaśnić, a których finał okazał się dla wszystkich dużym zaskoczeniem.

258 lukasz kowalski

red. Łukasz Kowalski – współautor programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...”

Dziennikarz, reporter, autor programów telewizyjnych. Od 2007 r. związany zawodowo z Telewizją Polską. Autor ponad 150 reportaży społecznych i interwencyjnych emitowanych na antenach TVP1 („Celownik”, „Polska Non Stop”), TVP2 („Magazyn Ekspresu Reporterów”, „Kontakt”, „Reporter Polski”), TVP Info („Telekurier”). Tłem jego reportaży są tematy trudne i kontrowersyjne, które na pierwszym miejscu stawiają zawsze człowieka. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych ogólnopolskich konkursach dziennikarskich, takich jak: Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, czy Nagroda „Watergate”, przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Z programem „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” współpracuje od 2014 roku, a od 2016 kieruje pracami redakcji oraz realizuje reportaże.

Przesłanki świadczące o możliwości popełnienia zabójstwa osoby zaginionej

Czym jest ciemna liczba zabójstw? Jakie przesłanki świadczą o tym, że zaginięcie jest zabójstwem? Jak prowadzić działania wykrywcze w tego typu sprawach? Analiza rozwiązanych spraw pozwala pracować na tymi sprawami, które do dziś są tajemnicą.

someone

kom. Michał Górecki – ekspert do spraw poszukiwania i identyfikacji osób z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Nauczyciel stowarzyszony Szkoły Policji w Pile. Współprowadzący i współautor policyjnego programu nauczania na ogólnopolskich kursach specjalistycznych z zakresu poszukiwania osób zaginionych dla policjantów prowadzących sprawy związane z tą problematyką. Jeden z „Łowców Głów” Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu.

Kiedy milczenie nie jest złotem… Problem przemocy domowej

O przemocy domowej mówi się i pisze coraz częściej. Politycy przekonują, że prawo stoi po stronie ofiary. Przybywa instytucji i miejsc, w których niesiona jest pomoc. Dlaczego więc ofiary przemocy domowej milczą, dlaczego nie szukają pomocy zaraz po pierwszym działaniu lub zaniechaniu sprawcy, które wywołało w nich cierpienia i krzywdy? Dlaczego milczą osoby, które są świadkami przemocy domowej? To trudne pytania i równie trudno na nie odpowiedzieć.

W trakcie referatu prelegentka przybliży jeden z przypadków, kiedy zmowa milczenia nie została przerwana i doszło nie tylko do tragedii, ale i bezkarności sprawcy.

258 grazyna maniura

dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

Doktor nauk prawnych i absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Posiada doświadczenie w branży szkoleniowej (długoletnia współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie), dydaktycznej i publicystycznej (autorka m.in. Komentarza do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, który doczekał się kilku wydań). Zawodowo związana z administracją samorządową, ale od kilku lat interesuje się wiktymologią, a w szczególności ofiarami gwałtu, przemocy w rodzinie i ich wiktymizacją wtórną, a także związkami ofiary ze sprawcą przestępstwa.

Sprawcy stalkingu i ich ofiary

W niniejszej prezentacji na podstawie danych z literatury oraz przypadków, w których biegli psychologowie wydawali opinie sądowe, omówione zostanie zjawisko stalkingu, czyli uporczywego nękania i prześladowania innej osoby, w celu wywołania u niej poczucia zagrożenia oraz uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo swoje lub najbliższych. Stalking od 2011 r. jest przestępstwem opisanym w art. 190a kk.

Działania sprawcy obejmują m.in. powtarzające się fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do ofiary, śledzenie, komunikowanie się z nią wbrew jej woli, składanie niechcianych propozycji, a także grożenie jej. Sprawcy stalkingu charakteryzują się specyficznymi właściwościami, wśród których istotne są: skłonność do dominacji, lęk przed opuszczeniem, podatność na zranienia, nieumiejętność tolerowania niepowodzeń, skłonność do gwałtownych wybuchów emocjonalnych. Ofiary ich działań często są osobami skłonnymi do uzależnienia emocjonalnego, podatnymi na wpływ. Mogły, podobnie jak sprawcy, w dzieciństwie doznać negatywnego stylu przywiązania (dystans z opiekunem, poczucie odrzucenia, nadmierne karanie). Relacja między sprawcą a ofiarą ma swoją dynamikę. W rzadkich przypadkach eskalacja działań stalkera może doprowadzić nawet do zabójstwa ofiary.

258 ewa wach

mgr Ewa Wach – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Psycholog sądowy, pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, posiada rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz w sprawach karnych, w tym w zakresie wykorzystywania seksualnego, zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, profilowania nieznanych sprawców przestępstw oraz samobójstw. Prowadzi zajęcia z tej tematyki na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Autorka licznych publikacji z tej dziedziny.

Przemoc i przestępstwa seksualne w instytucjach zamkniętych – bezkarność oprawców

Jak działa instytucja totalna? Jak działa sprawca, kiedy ma poczucie bezkarności? Dlaczego nikt nie pomaga ofierze? Wystąpienie zostanie poświęcone problemowi zdarzeń kryminalnych za zamkniętymi drzwiami oraz relacji pomiędzy sprawcą a ofiarą. Omówione zostaną także problemy związane z wymierzeniem kary za krzywdy sprzed lat.

258 justyna kopinska

mgr Justyna Kopińska – socjolog i reporter „Dużego Formatu” – magazynu reporterów „Gazety Wyborczej”

Zajmuje się tematyką kryminalną, związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stanach Zjednoczonych i Afryce Środkowej. Jest laureatką Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International – Pióro Nadziei. Zdobyła Nagrodę PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, Grand Press, Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torańskiej oraz wyróżnienie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Autorka książek „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?”, „Polska odwraca oczy” oraz „Z nienawiści do kobiet”. Jako pierwsza dziennikarka z Polski otrzymała European Press Prize w kategorii „Distinguished Writing Award”, przyznawaną przez The Guardian Foundation i The Reuters Foundation.

Komitety

Komitet Naukowy

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Daniel Boduszek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Joanna Kabzińska, Uniwersytet SWPS
 • dr Bogdan Lach, Uniwersytet SWPS
 • dr Filip Bolechała, adiunkt Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Danuta Piniewska-Róg, Uniwersytet Jagielloński
 • mł. insp. dr Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji
 • mgr Jan Gołębiowski, Centrum Psychologii Kryminalnej

Komitet Organizacyjny

 • dr Joanna Stojer-Polańska
 • mgr Monika Bazan
 • mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska

Zapisy i opłaty

Zapisy na konferencję odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji. Jednocześnie przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularz zgłoszeniowym od czerwca 2018 roku.

Prosimy o uregulowanie opłaty za uczestnictwo do 14 dni od otrzymania maila od organizatora konferencji.

 

 

Cena za uczestnictwo bierne:

 • studenci, doktoranci – 85 zł
 • absolwenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką konferencji – 100 zł

Rachunek bankowy do wpłat na konferencje:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

Organizator

 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

Patronat

 • Policja
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
 • Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

 

logotypy

Termin i miejsce

19 listopada 2018 r. (poniedziałek), od 9:00 do 17:00

Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9, 40-326 Katowice, Aula

Kontakt

Monika Bazan

Tel.: 32 750 60 84
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.