Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

II Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wyklad1.jpg

Z pewnych połączeń, wydawałoby się niemożliwych do dopasowania, potrafi powstać nowa jakość. I tak się dzieje, gdy spotka się świat nauki, biznesu i samorządu. Już 10 maja będzie można się o tym przekonać, podczas zbliżającego się II Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. W ramach wydarzenia odbędą się wykłady plenarne polskich i zagranicznych gości, referaty w sekcjach tematycznych, sesje posterowe oraz dyskusje panelowe, w których wezmą udział przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, naukowcy wyższych uczelni oraz przedstawiciele środowisk biznesowych.

 

 

 II Międzynarodowy kongres

Etyki biznesu i zrównoważonego Rozwoju

 

Organizatorem konferencji są m.in. Miasto Rybnik, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet SWPS

 

Z pewnych połączeń, wydawałoby się niemożliwych do dopasowania, potrafi powstać nowa jakość. I tak się dzieje, gdy spotka się świat nauki, biznesu i samorządu. Już 10 maja będzie można się o tym przekonać, podczas zbliżającego się II Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. W ramach wydarzenia odbędą się wykłady plenarne polskich i zagranicznych gości, referaty w sekcjach tematycznych, sesje posterowe oraz dyskusje panelowe, w których wezmą udział przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, naukowcy wyższych uczelni oraz przedstawiciele środowisk biznesowych.

Udział w kongresie jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

10 maja
9.00 – 18.00
Rybnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O kongresie

W ramach programu merytorycznego przewiduje się prezentacje wybitnych specjalistów ze świata nauki, samorządu i biznesu. Odbędą się wykłady plenarne polskich i zagranicznych gości, referaty w sekcjach tematycznych, sesje posterowe oraz dyskusje panelowe, w których wezmą udział przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, naukowcy wyższych uczelni oraz przedstawiciele środowisk biznesowych.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące możliwych instrumentów instytucjonalnego wsparcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (circulareconomy) oraz psychologicznych społecznych i etycznych aspektów zrównoważonego rozwoju i pracy ludzkiej, ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego i CSR.

Adresatami wydarzenia są naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, przedstawiciele biznesu, reprezentanci instytucji samorządowych oraz eksperci zaangażowani w promocję etyki biznesu i idei zrównoważonego rozwoju.

Proponowana problematyka sesji tematycznych:

 • Gospodarka obiegu zamkniętego – możliwości i przeszkody
 • Etyczne, społeczne i psychologiczne aspekty i wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz pracy ludzkiej
 • Przemysł 4.0 – szansa czy zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju?
 • Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego jako warunek zrównoważonego rozwoju.
 • Etyczny biznes – dobre praktyki (m.in. z zakresu CSR).Inne tematy korelujące z główną tematyką Kongresu

Program

9.00-10.00 – rejestracja uczestników

10.00-10.30 – rozpoczęcie kongresu
Wystąpienia organizatorów i gości honorowych

10.30-11.00 – International and cross-cultural management: implications for sustainable collaborations across cultures
– Prof. Dr. Anna Lupina-Wegener, University of Applied Sciences and Arts, Western Switzerland, School of Business and Engineering Vaud, Yverdon-les-Bains, Switzerland

11.00-12.30 – Wokół idei circulareconomy – współpraca nauki, biznesu i samorządów | dyskusja panelowa z udziałem:

Prowadząca

 • dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej

Uczestnicy dyskusji:

 • prof. dr hab. Jerzy Buzek
 • Piotr Kuczera
 • prof. dr hab. Zdzisława Piątek 
 • dr inż. Janusz Karwot 
 • dr Zygmunt Łukaszczyk

12.30-13.00 – przerwa na kawę

13.00-14.30 – Psychologiczne i etyczne aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście pracy człowieka i zarządzania zasobami ludzkimi | dyskusja panelowa z udziałem:

Prowadzący:

 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • dr Damian Grabowski, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Uczestnicy dyskusji:

 • prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka, Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej
 • dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. Politechniki Śląskiej
 • dr inż. Tomasz Zieliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

14.30-15.00 – przerwa na obiad

15.00-18.00 – referaty w sekcjach tematycznych i sesje posterowe

18.00 – zakończenie obrad

Prelegenci

258 Anna Lupina Wegener

Prof. Dr. Anna Lupina-Wegener – wykłada w The School of Business and Engineering Vaud (HEIG-VD, University of Applied Sciences-Western Switzerland), w Szwajcarii, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Międzykulturowego. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem w krajach wschodzącej gospodarki. Szczególnie interesują Ją zagadnienia tożsamości społecznej, fuzje i przejęcia oraz procesy internacjonalizacji: kwestie społeczno-kulturowe, zarządzanie zespołami wielokulturowymi, a także czynniki warunkujące uczciwość akademicką. Publikowała w wielu czasopismach naukowych, między innymi w The Management International Review, British Journal of Social Psychology, Journal of Organizational Change Management and Business Horizons. Prof. Dr. Lupina-Wegener uczy zarządzania międzynarodowymi zespołami, międzykulturowych aspektów zarządzania, komunikacji i problemów związanych z zachowaniem się pracowników organizacji. We współpracy z wykładowcami z Uniwersytetem w Shanghaju, kieruje chińsko-szwajcarskim projektem Summer University in Business Administration. Dodatkowo Prof. Dr. Lupina-Wegener współpracuje też z Uniwersytetem Warszawskim i z Uniwersytetem w Genewie.

258 Jerzy Buzek

prof. dr hab. Jerzy Buzek – premier RP w latach 1997-2001, pierwszy przewodniczący Parlamentu Europejskiego z Europy Środkowo-Wschodniej, w Parlamencie nieprzerwanie od 2004 roku. Profesor Jerzy Buzek przewodniczy obecnie pracom Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Jest również odpowiedzialny, z ramienia Parlamentu, za rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu do Europy. Profesor Buzek został uznany przez ekspertów Vote Watch Europe za najbardziej wpływowego europosła ds. energetyki. Odznaczony Orderem Orła Białego za wkład w demokratyczną transformację Polski, osiągnięcia naukowe i dokonania polityczne w Polsce i na arenie międzynarodowej.

258 Aleksandra Kuzior

dr hab. Aleksandra Kuzior – kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Profesor Aleksandra Kuzior naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności i sprawiedliwości generacyjnej i międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej. Ponadto zajmuje się problematyką Technology Assessment (TA) jako narzędzia do oceny technologii i jej istotnej roli w przemianie gospodarki, społeczeństwa, kultury (w szczególności wykorzystania partycypacyjnego modelu TA). Współpracuje z licznymi szkołami wyższymi na Słowacji (m.in. z uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie i Nitrze), w Niemczech (Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau i Technische Universität (TU) Dresden, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Karlsruhe oraz w Hiszpanii (Uniwersytet w San Sebastian). Jest organizatorką wielu kongresów i konferencji naukowych. Kierowała projektami z EFS, m.in projektem „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. Realizowała projekty na zlecenie podmiotów gospodarczych. Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. „Aksjologia zrównoważonego rozwoju”, „Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju”.

258 Piotr Kuczera

Piotr Kuczera – prezydent Miasta Rybnika od grudnia 2014 r., radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014, z zawodu nauczyciel historii. Jako gospodarz miasta stawia przede wszystkim na dialog społeczny i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Rybnika. Podejmuje intensywne zabiegi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miasta. Dzięki jego staraniom Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Miasta Rybnika obejmujący I etap budowy drogi Racibórz-Pszczyna na terenie Rybnika. To najwyższe dofinansowanie przyznane kiedykolwiek projektowi realizowanemu przez Miasto Rybnik w trakcie kilkunastu lat ubiegania się o fundusze UE. Jako prezydent Rybnika Piotr Kuczera skupił się m.in. na intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Doprowadził do wprowadzenia nowoczesnego i pierwszego tego typu w Polsce regulaminu dotacji do inwestycji ekologicznych. Realizacja spójnej polityki rowerowej, sformułowanie jasnych zasad finansowania klubów sportowych, dążenie do rewitalizacji miejsc rybnickiego dziedzictwa przeszłości i ujednolicenia estetyki przestrzeni miejskiej, zwiększanie zainteresowania inwestorów Rybnikiem, otwarcie na inicjatywy w oparciu o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego, zaangażowanie miasta w rozwój gospodarki senioralnej, nawiązywanie bliższej współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami oraz zainteresowanie innowacjami technologicznymi – to obszary wyznaczające charakter jego prezydentury.

someone

Janusz Karwot – pezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku.

someone

dr Zygmunt Łukaszczyk – obecnie Dyrektor CKI Rybnik, w przeszłości pełnił funkcje Prezydenta Żor, Wojewody Śląskiego, oraz Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL.

dr hab. Agata Chudzicka Czupała

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – interesuje ją moralna warstwa badanych zjawisk, skłonności ludzi do nieetycznego zachowania się i oceny jego przejawów u innych. Bada rolę pozytywnych relacji międzyludzkich i wspólnotowości, nastawienia w działaniu na cele innych ludzi, znaczenie poczucia sprawiedliwości i zaufania w relacjach interpersonalnych, na przykład w miejscu pracy. Współpracuje z psychologami z różnych krajów, analizując kulturowe uwarunkowania wrażliwości na sprawiedliwość oraz różnic w zachowaniu się pracowników, na przykład sposobów godzenia aktywności zawodowej i rodzinnej czy postawy wobec nieuczciwości własnej i innych. W kręgu jej zainteresowań badawczych leży też proces radzenia sobie przez człowieka w sytuacji trudnej i rola wsparcia społecznego. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym kilku książek. Laureatka krajowych i międzynarodowych nagród za działalność naukową, którą łączy od wielu lat z działalnością praktyczną. Zajmuje się diagnozą, doradztwem oraz edukacją dla biznesu w zakresie poprawy jakości relacji międzyludzkich, współpracy z klientem i zapobiegania mobbingowi. Jej doświadczenia potwierdzają, że rację miał Bertrand Russell twierdząc, iż „wszystkie organizacje mają dekalog moralny-nawet załoga statku pirackiego”. Zadaniem psychologa i zarządzających przedsiębiorstwami jest próbować go zmienić na inny. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu wprowadzenia do psychologii i procesów porozumiewania się ludzi, komunikacji międzykulturowej, zajęcia na temat zachowań nieetycznych, a także seminaria magisterskie. Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinie psychologia.

258 Augustyn Banka

prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka – psycholog. Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią środowiskową oraz psychologią pracy i rozwoju zawodowego. Naukowo interesuje się wpływem płynnej, nieprzewidywalnej rzeczywistości na różne sfery funkcjonowania człowieka, w szczególności na problematykę planowania przyszłości i rozwoju kariery zawodowej oraz rozwojem i zastosowaniem teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji międzykulturowej. Dodatkowo analizuje wskaźniki determinujące zaangażowanie społeczeństwa w działalność lokalną, jako antidotum na zagrożenia współczesnej cywilizacji. Członek American Psychological Association, International Association for People and Environment Studies, European Association of Work and Organizational Psychology, International Association for Educational and Vocational Guidance. Członek Komitetu Psychologii PAN, Komitetu Ergonomii PAN. Prezes Stowarzyszenia Psychologia i Architektura. Członek Rady Naukowej Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Redaktor naczelny „Czasopisma Psychologicznego”. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii stosowanej, w dużej mierze poświęconych psychologii pracy i rozwoju zawodowego. Współautor książki „Romski doradca kariery. Metodologia doradztwa interkulturowego” (2014). Na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, projektowania środowiska fizycznego, kulturowego i społecznego, a także psychologii architektury.

258 Katarzyna Popiolek

dr hab. Katarzyna Popiołek – psycholog społeczny. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, sposobów udzielania pomocy i wsparcia, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach – jak zmienia je czas, model kariery, odczuwany konflikt roli zawodowej i rodzinnej, specyficzne charakterystyki i doświadczenia partnerów. Prowadzi także badania nad percepcją czasu i jej konsekwencjami. Wiele uwagi poświęca zachowaniom człowieka w sytuacjach kryzysowych. Organizatorka interdyscyplinarnych spotkań naukowych pod hasłem „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy”, które zaowocowały cyklem publikacji książkowych poruszających kwestie zagrożeń, jakie pojawiają się współcześnie w życiu jednostek i całych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji i wykluczenia. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych. Wiedzę naukową przekłada na działania praktyczne. Angażuje się w rozwiązywanie trudnych spraw Śląska i jego mieszkańców, za co została nagrodzona w roku 2012 „Platynowym laurem Pro Publico Bono”. W Plebiscycie na najbardziej wpływową kobietę regionu w roku 2016 ulokowała się w pierwszej dziesiątce. Jest współzałożycielką Fundacji Pomocy „Gniazdo”, Instytutu Współczesnego Miasta i Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Śląska LIBRA, a także członkiem zarządu Fundacji Gieche. Stale współpracuje z mediami jako popularyzatorka wiedzy psychologicznej, ekspert i komentator bieżących wydarzeń. Jej wykłady zamieszczone w sieci (YouTube) cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu etyki zawodu psychologa oraz seminaria magisterskie.

258 damian grabowski

dr Damian Grabowski – adiunkt w Zakładzie Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji.

someone

dr hab. Małgorzata Dobrowolska – prof. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w Gliwicach.

someone

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – prof. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzuprof. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu.

someone

dr inż. Tomasz Zieliński – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku.

Zgłoszenia

Udział w Kongresie należy zgłosić do 12 kwietnia 2018 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin nadesłania pełnego artykułu – 10 maja 2018 r.

Liczba miejsc jest ograniczona – liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane będą otrzymywać bieżące informacje drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

 

Informacje ogólne:

Udział w kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują dwie formy udziału: bierną i czynną (referaty, sesje posterowe). Prelegenci mają możliwość złożenia artykułu do czasopisma internetowego „Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne”. Publikowane będą wyłącznie artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Planowane rozpoczęcie Kongresu godzina – 9.00, planowane zakończenie obrad – godzina 18.00. Organizatorzy zapewnią uczestnikom przerwy kawowe oraz obiad.

Organizatorzy

 • Miasto Rybnik
 • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Współorganizatorzy

 • Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
 • Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Biuro posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka

Termin i lokalizacja

10 maja 2018 r.
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku
ul. Rudzka 13, Rybnik

Kontakt

prof. dr hab. Aleksandra Kuzior
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.