Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Warsaw Arbitration and Mediation Days

float_intro: images-old/2015/WAMD1.jpg

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej ICC, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Rzeczoznawców, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Partnerami wydarzenia są AIJA i ICC Paris. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 r. w Warszawie.

Międzynarodowa konferencja

Arbitration and Mediation Days

w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji są m.in. Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej ICC,
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Uniwersytet SWPS

 

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days, czyli Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji, trzydniową konferencję, która jest wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej ICC, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Rzeczoznawców, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Partnerami wydarzenia są AIJA i ICC Paris. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 r. w Warszawie.

Konferencja w języku angielskim. Będzie jej towarzyszyło tłumaczenie symultaniczne. Wstęp wolny, obowiązują opłaty. Wymagana rejestracja »

Uwaga! Dla studentów atrakcyjne warunki cenowe. 

23-25 maja
8.45-14.00
Warszawa

Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji

Podczas trzech dni konferencji wystąpi ponad 50 prawników, ekspertów, akademików i praktyków z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Węgier, Gruzji, Ukrainy, Grecji, Rumunii a nawet Brazylii. Odbędzie się ponad 20 paneli, poświęconych kluczowym zagadnieniom dotyczącym arbitrażu handlowego oraz inwestycyjnego, mediacj, aspektów finansowych alternatywnego rozwiązywania sporów, a także roli psychologii.

Z ramienia Uniwerysytetu SWPS wystąpią: dr hab. Andrzej Szlęzak, dr Katarzyna Antolak-Szymański, dr hab. Olaf Żylicz, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Maksymilian Bielecki, dr Dorota Wiśniewska-Juszczak.

Więcej informacji na stronie konferencji

Program

23 maja (UW)

8.45-9.15  – Welcome remarks and opening of the conference – Maciej Jamka, Marek Furtek, Przemysław Schmidt, Tomasz Latawiec, Katarzyna Antolak-Szymański, Tomasz Giaro, Ewa Gmurzyńska, Alexis Mourre, Maciej Łaszczuk

9.15-10.00 – Judiciary, the rule of law and civil society
– Marek Safjan

10.00-10.45 – Panel I: Arbitration and Mediation – Business Perspective
– Moderator: Przemysław Schmidt

10.45-11.30 – Panel II: Alternative Dispute Resolution – Perspective of the arbitration institution – Marek Furtek

11.30-12.00 – przerwa kawowa

12.00-12.45 – CEE Arbitration: the same origin, the different path
– Moderator: Beata Gessel

12.45-13.30 – Panel IV: Should Poland terminate all investment agreements (BITs) – Oxford Debate – Moderator: Wojciech Sadowski

13.30-15.00 – przerwa obiadowa

15.00-16.00 – ICC event – “Meeting with the President and the Secretariat” about the practical issues connected with using ICC Arbitration Court
– Moderator: Bartosz Krużewski

16.00-18.00 ICC event – “Meeting with the President and the Secretariat” about the practical issues connected with using ICC Arbitration Court
– Moderator: Bartosz Krużewski

18.00 – Cocktail Party (AIJA)

24 maja (UW)

9.00-10.00 – The 60th Anniversary of the New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (SA KIG/CRSIK UW)
– Marek Furtek, Rafał Morek

10.00-11.00 – Current problems regarding the cross-border enforcement of arbitral awards in CEE: Round table discussion (SA KIG/CRSiK UW)
– Marek Furtek, Rafał Morek

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-12.30 – A “new” New York Convention on Enforcement of Conciliated Settlement Agreements – Is It Needed? The current state of play on the new multilateral convention conducted by UNCITRAL (Working Group II) (SA KIG/CRSiK UW) – Ewa Gmurzyńska

12.30-13.30 – The debate: Is a “new” New York Convention really needed? (SA KIG/CRSiK UW) – Rafał Morek

13.30 – przerwa obiadowa

24 maja (K&L)

9.00-10.00 – K&L Gates office: ICC CEEAG meeting)
users group – members only

10.00 – K&L Gates office: ICC CEEAG meeting)
users group – members only

25 maja (Uniwersytet SWPS)

9.15-9.45 – Breakfast & networking EY forensic team – available throughout the day in the lobby. Live demonstration of IT forensic tools and technics

9.45-10.00 – Welcoming comments from SWPS University

10.00-11.15 – Arbitration from the perspective of an attorney ad litem
– Andrzej Szlęzak

11.15-12.00 – Case study: How to define and value damages? Should Arbitrators and Attorneys Be Familiar with Corporate Finance?
– Dominika Karsznia, Przemysław Schmidt

12.00-12.15 – przerwa kawowa

12.15-13.00 – Case study: Corporate Fraud and Forensic Evidence in Arbitration Proceedings – Tomasz Dyrda, Nigel Tabaee

13.00-14.00 – A multidisciplinary approach to ADR. Thinking Biases in Arbitration and Mediation Proceedings and How to Mitigate Them
– Olaf Żylicz, Lan Bui-Wrzosińska, Max Bielecki

14.00 – Zamknięcie konferencji, przerwa obiadowa

25 maja (K&L)

9.00-9.30 – Specialization of arbitrators and mediators, and proper resolution of disputes in harmony with Golden Principle no. 5
– Tomasz Skoczyński

9.30-10.00 – Possibility of using a Dispute Adjudication Board as a construction project management tool
– Krzysztof Woźnicki

10.00-10.15 – przerwa kawowa

10.15-11.30 – Arbitrator – position, mission, and role in managing arbitral Proceedings – Piotr Nowaczyk

11.30-12.45 – Debate: ADR influence on all phases of investment project
– Andrzej Grabiec, Tomasz Latawiec, Michał Skorupski, Edyta Snakowska-Estorninho

12.45-13.30 – DAB and Arbitration as the best practices in contract management – Jacek Bendykowski

13.30-14.00 – przerwa kawowa

14.00 – ADR in Contruction Disputes. International Perspective by ADR Commission of the ICC Poland – Crenguta Leaua, Virginie Colaiuta

Panel Uniwersytetu SWPS

Arbitraż z perspektywy pełnomocnika strony

Moderatorem panelu będzie dr hab. Andrzej Szlęzak, profesor Uniwersytetu SWPS, Of Counsel w kancelarii „Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak”. Wśród panelistów znajda się: mec. Monika Hartung, Parter w kancelarii „Wardyński & Partners”, mec. Paweł Lewandowski, Partner w kancelarii „Domański, Zakrzewski, Palinka”, mec. Jacek Siński, Partner w kancelarii „Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak”, adw. Bartłomiej Jankowski, Partner w kancelarii „JSLegal Jankowski, Stroiński i Partnerzy”, mec. Jakub Urbanowicz, wykładowca Uniwersytetu SWPS, Senior Associate w kancelarii „Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak”. 

Ocena postępowania arbitrażowego z perspektywy pełnomocnika strony nierzadko różni się od spojrzenia na arbitraż z drugiej strony stołu sędziowskiego. Oceny te warto skonfrontować.Ocena postępowania arbitrażowego z perspektywy pełnomocnika strony nierzadko różni się od spojrzenia na arbitraż z drugiej strony stołu sędziowskiego. Oceny te warto skonfrontować.

Mec. Monika Hartung podzieli się przemyśleniami nt. kształtu wyroku arbitrażowego, bo zdarza się, że sądy powszechne interpretują pojęcie „motywów rozstrzygnięcia” inaczej, niż autorzy wyroków arbitrażowych, a w regulaminach większości sądów stałych nie ma przepisów wskazujących na to, jakie elementy wyrok arbitrażowy powinien zawierać. W szczególności, przedmiotem wystąpienia będzie to, czego strony oczekują od uzasadnienia wyroku, jak rozumieć „motywy rozstrzygnięcia” oraz „dla kogo” uzasadnienie jest pisane (czy tylko dla stron, czy może też dla szerszej publiczności, w tym „dla” sądu państwowego).

Mec. Paweł Lewandowski poświęci swoje wystąpienie potrzebie lepszej, niż to zdarza się w praktyce, organizacji przebiegu postępowania arbitrażowego (w tym uzgodnieniu jego zasad). Postulować należy pogłębienie współpracy w tych kwestiach pomiędzy stronami i arbitrami; natomiast od zespołów orzekających wymagać trzeba większej inicjatywy i samodzielności w rozstrzyganiu problemów nietypowych oraz nieprzewidywalnych. Lepsza koordynacja pracy na etapie przygotowania postępowania arbitrażowego powinna przekładać się na większą efektywność i szybkość postępowania arbitrażowego.

Mec. Jacek Siński skoncentruje się w swoim wystąpieniu na podkreśleniu konieczności aktywnej działalności pełnomocników stron w zakresie wytykania zespołowi arbitrażowemu uchybień w procedowaniu z jego strony. Zwróci też uwagę na najczęściej występujące – jego zdaniem – uchybienia tego rodzaju. Ma to pierwszorzędne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów klientów w związku z ewentualną decyzją co do złożenia skargi o uchylenie orzeczenia arbitrażowego.

Mec. Bartłomiej Jankowski przedstawi rolę pełnomocnika z dwóch bliskich mu perspektyw - arbitra i adwokata w postępowaniach arbitrażowych. Punktem wyjścia dla rozważań będzie - pozornie wewnętrznie sprzeczne - przekonanie, iż reprezentując i dbając o interes klienta, adwokat jest jednocześnie pomocnikiem zespołu orzekającego. Realizacja tej zasady sprowadza się do konieczności prowadzenia sporu w sposób, który pozwoli zespołowi arbitrażowemu uwierzyć, iż prezentowane przez pełnomocnika twierdzenia, dowody i poglądy prawne są godne zaufania, pomimo oczywistej wiedzy, iż pochodzą od reprezentanta strony sporu. Na jej tle zostaną omówione praktyczne aspekty postępowania dowodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przesłuchiwania świadków, w tym dowodu z pisemnych zeznań oraz przesłuchań na rozprawie, również z zastosowaniem anglosaskiej metody cross examination. 

Mec. Jakub Urbanowicz rozważy potrzebę zmiany spojrzenia na dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym; w szczególności, zastanowi się, czy i w jakim stopniu wykorzystać można, na potrzeby postępowania arbitrażowego w Polsce, instytucję tzw. prywatnego biegłego (expert witness), tak jak jest ona rozumiana w arbitrażu prowadzonym w jurysdykcjach należących do obszaru common law. Przy okazji zwróci uwagę na kwestie proceduralne, w tym wybór biegłego, procedurę przekazywania materiałów na potrzeby sporządzenia opinii, jak również dopuszczalne formy kontaktu stron z biegłym.

A Multidisciplinary Approach to ADR: Thinking Biases in Arbitration and Mediation Proceedings and How to Mitigate Them

The panel will focus on discussing the psychological and sociological aspects of conflicts (threats, "levers", bias and perception) for ADR practitioners and participants (arbitrators, mediators, and attorneys). Helpful techniques for the fast and effective recognition of these issues  before, during and after the use of ADR will be provided.

The panel will be moderated by Katarzyna Antolak-Szymanski, PhD, an assistant professor and vice-dean of the law faculty at the SWPS University of Social Sciences and Humanities, as well as a mediator (certified in Poland and the state of New Jersey (U.S.)) and attorney.

Among speakers there will be: Maciej Bobrowicz, dr hab. Olaf Żylicz, Lan Bui-Wrzosińska, dr Dorota Wiśniewska-Juszczak, dr Katarzyna Antolak-Szymański, dr Maksymilian Bielecki.

wamd 600x360 LinkedIn

Mówcy z Uniwersytetu SWPS

258 Andrzej Szlęzak

dr hab. Andrzej Szlęzak

Prawnik, radca prawny, adwokat. Starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, jednej z czołowych firm prawniczych w Polsce. Arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, a także zagadnieniach prawnych związanych z bankowością i finansami. Zajmuje się obsługą prawną szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego. Koordynuje projekty z obszaru fuzji i przejęć. Przygotowuje projekty dokumentacji transakcyjnej oraz ekspertyzy prawne z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Brał udział w projektach typu greenfield, realizowanych od podstaw. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa cywilnego i handlowego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego (rzeczowego i zobowiązań) oraz zawierania umów na styku prawa polskiego i common law.

258 Katarzyna Antolak

dr Katarzyna Antolak-Szymański

Prawnik, mediator, radca pracy. Specjalizuje się w problematyce mediacji. W szczególności interesuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów (ang. ADR) w sprawach cywilnych. Prowadzi analizy dopuszczalności oraz funkcjonowania obligatoryjnych form mediacji w ramach wybranych ustawodawstw. Zajmuje się popularyzacją tego sposobu rozwiązywania konfliktów przez jednostki i społeczeństwa w Europie. Jest współorganizatorem cyklicznych konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji. Pracowała jako asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Opublikowała kometarz do Ustawy o państwowej inspekcji pracy (wraz z T. Niedzińskim, 2016). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy, prawnych aspektów mediacji oraz postępowania cywilnego.

olaf zylicz

dr hab. Olaf Żylicz

Psycholog biznesu, trener, coach. Prowadzi badania m.in. nad przywództwem, etyką w biznesie, edukacją menadżerów, czy efektywnością szkoleń i coachingu. Stworzył kilkanaście kwestionariuszy, w tym do badania kompetencji menadżerskich, motywacji pracy i poziomu stresu zawodowego. Autor ponad 40 prac naukowych oraz wielu publikacji specjalistycznych. Ukończył psychologię w Akademii Teologii Katolickiej (dziś UKSW) i studia doktoranckie w KUL. Uzyskał habilitację na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Studiował również w Technische Hochschule w Darmstadt (Niemcy) oraz w IESE Business School w Barcelonie (Hiszpania). Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach NMC. W latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem. W latach 2012-17 był najpierw zastępcą dyrektora ds. akademickich, a potem dyrektorem Szkoły Biznesu na Politechnice Warszawskiej. Uczył m.in. w Central European University (Budapeszt), International Institute of Business (Kijów), University of Connecticut (Storrs) oraz Goa Institute of Management (Goa). Od ponad 25 lat pracuje jako psycholog, a przez ostatnie 15 latach jako coach w biznesie. Współpracował jako konsultant z People Partnering i SMG-KR Human Resources. Przez wiele lat realizował projekty (szkolenia, badania, coaching) z międzynarodową firmą doradczą Hay Group. Obecnie zajmuje się głównie coachingiem dla wyższej kadry menadżerskiej, który prowadzi zarówno po polsku, angielsku, jak i niemiecku. Pracował m.in. z członkami zarządu Volkswagen Bank Polska, Universal McCann, MEC, Arup oraz dyrektorami wielu firm, w tym Banku Handlowego, BASF, PZU, MAKRO, PwC, Paribas, Ghelamco, PKO BP SA. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zachowań organizacyjnych, etyki zawodowej i przywództwa.

258 bielecki

dr Maksymilian Bielecki 

Psycholog, neurokognitywista. Zajmuje się psychofizjologią, metodologią oraz psychometrią. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkich psychologia metodologii i statystyka w badaniach społecznych oraz psychologia poznawcza. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych SWPS, gdzie zajmuje się projektami pozwalających wykorzystać wiedzę psychologiczną w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług. Równolegle z działalnością naukową od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu, jako kierownik projektów badawczych a także konsultant w zakresie metodologii, statystyki oraz ekonomii behawioralnej. Na Uniwersytetcie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z zastosowania metod analitycznych w nauce i biznesie, wizualizacji danych, metod badawczych wykorzystywanych w badaniach user experience, zaawansowanych metod analizy danych, konstrukcji narzędzi pomiarowych w psychologii, psychologii zachowań konsumenckich.

258 dorota wisniewska juszczak

dr Dorota Wiśniewska-Juszczak

Psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z władzą i przywództwem. Interesują ją zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki posiadania i podlegania władzy. Prowadzi badania nad konsekwencjami stosowania różnych strategii wpływu w relacji z osobami poddanymi władzy. Jako praktyk – trener i konsultant – specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie. Jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów, akredytowanym trenerem Insights Discovery oraz trenerem najwyższego stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Regularnie komentuje bieżące wydarzenia społeczne w czołowych polskich mediach oraz publikuje artykuły naukowe i popularno-naukowe o tematyce władzy i przywództwa (m.in. „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, Program III Polskiego Radia, TVN, TVN 24). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące efektu sprawowania i podlegania władzy w różnych obszarach życia społeczno-politycznego, psychologii zachowań politycznych i psychologii władzy. Stały współpracownik kancelarii Radwan-Röhrenschef w teamie Röcognition. I nagroda Rzeczpospolitej za najbardziej innowacyjną usługę dla klientów Kancelarii w Rankingu Kancelarii Prawniczych w 2017 roku.

Organizatorzy

Organizatorzy

  • Uniwersytet SWPS
  • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej ICC
  • Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
  • Sąd Arbitrażowy Lewiatan
  • Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Rzeczoznawców
  • Uniwersytet Warszawski

Partnerzy

Partnerzy

  • AIJA
  • ICC Paris

Data i miejsce

23-25 maja 2018, 9.15-14.00
Uniwersytet SWPS w Warszawie, Chodakowska 19/31

Kontakt