Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

float_intro: images-old/2015/szablon-konferencja-Mazowsze.jpg

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni ukierunkować działania, aby utrzymać wzrost regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te i inne pytania będą poszukiwać uczestnicy konferencji „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Mazowieckie, a Partnerem Merytorzycznym Uniwersytet SWPS. Konferencja odbędzie się w murach naszej uczelni 9 maja.

Konferencja

Jak zaprojektować rozwój? – nowe wyzwania

dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Organizatorem konferencji jest Województwo Mazowieckie.
Partnerem Merytorycznym konferencji jest Uniwersytet SWPS

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni ukierunkować działania, aby utrzymać wzrost regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te i inne pytania będą poszukiwać uczestnicy konferencji „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Mazowieckie, a Partnerem Merytorycznym Uniwersytet SWPS. Konferencja odbędzie się w murach naszej uczelni 9 maja.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy »

9 maja
9.30-16.00
Warszawa

Cel konferencji

Mazowsze w latach 2007-2015 było najszybciej rozwijającym się polskim regionem i jednym z czterech najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Dziś nadal głównym celem Mazowsza jest wzrost innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności w skali UE. Ważnym elementem zaktualizowanej w 2015 roku Regionalnej Strategii Innowacji było określenie inteligentnych specjalizacji regionu – obszarów, procesów i technologii, które warto wspierać i w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć i polepszyć rozwój województwa.

Już 9 maja przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele administracji publicznej spotkają się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, by sprecyzować potrzeby firm w zakresie wsparcia działań badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji po roku 2020. Wydarzenie będzie punktem wyjścia dla określenia obszarów i mechanizmów, które powinny znaleźć się w nowych programach operacyjnych, aby zapewnić rozwój inteligentnej specjalizacji Mazowsza.

„Odpowiedzialna polityka rozwoju wymaga szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy instytucjami sfery publicznej i prywatnej, włączającej we wspólne działania podmioty administracji publicznej, przedsiębiorców i sfery nauki. Współpracy opartej na partnerstwie, łączeniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia w realizacji wspólnych celów. Dlatego niezwykle istotna jest możliwość spotkania przedstawicieli różnych środowisk i przedyskutowania najbardziej aktualnych wyzwań rozwojowych. I takie właśnie działania od wielu lat podejmuje samorząd województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że również dzięki naszemu wsparciu organizacje otwierają się na współpracę międzysektorową i stają się bardziej innowacyjne" – podsumowuje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W ramach konferencji podsumowane zostaną dotychczasowe działania samorządu województwa wspierające rozwój innowacyjności regionu w okresie 2014-2017. Określone również będą nowe wyzwania.

Sesję plenarną otworzy wystąpienie Renaty Calak, zastępcy dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w resorcie inwestycji i rozwoju, następnie głos zabierze Marcin Wajda z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Konferencja będzie także okazją dla podmiotów regionalnego systemu innowacji na ukierunkowanie ich przyszłych działań zawodowych, jak i biznesowych, zgodnie z trendami wynikającymi z sytuacji ogólnoeuropejskiej, krajowej i lokalnej.

Uczestnicy wydarzenia, podczas sesji plenarnej, będą mieli okazję wysłuchać: Małgorzaty Szołuchały (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Michała Przybylskiego (PwC), Tomasza Zegara (Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie), Renatki Krcovej (European Chemical Regions Network) oraz Pawła Packa (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.).

Sesje tematyczne poświęcone zostaną następującym tematom: tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie, trendy rozwoju sektora chemicznego, innowacje w edukacji oraz przewidywania co do trendów rozwoju sektora bezpiecznej żywności. Równolegle do sesji plenarnej i debat tematycznych zostanie przygotowane miejsce do prowadzenia spotkań́ networkingowych kojarzących środowiska innowacyjne.

Potrzebujemy przełomowych rozwiązań, które mogą przekształcić niszowe idee w całkowicie nowy obszar gospodarowania, zanim umkną uwadze inwestorów gotowych dla nich zaryzykować.

Grzegorz Rzeźnik, Menedżer ds. badań i innowacji z Uniwersytetu SWPS

Program

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.10 – Otwarcie konferencji
– Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

10.10-10.20 Otwarcie konferencji
– prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS

10.20-12.45 – Sesja plenarna – moderator: Marek Kacprzak | sala S306

 • 10.20-10.35 – Wystąpienie Pani Renaty Calak, Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji
 • 10.35-10.50 – Kapitał terytorialny jako czynnik wzrostu
  – Marcin Wajda – Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • 10.50-11.10 – Trendy społeczne i technologiczne – kierunek 2030. Trendy = wyzwania rozwojowe i szanse w obszarach specjalizacji gospodarczej Mazowsza
  – Zuzanna Skalska, Uniwersytet SWPS w Warszawie, School of Form
 • 11.10-11.30 – Huby Innowacji Cyfrowych w programie Horyzont 2020 – Małgorzata Szołucha, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Polsce
 • 11.30-11.50 Smart Factories – dobre praktyki cyfrowych innowacji Michał Przybylski, PwC Polska Sp. z o.o.
 • 11.50-12.10 Talent na sprzedaż – konkurencyjność Mazowsza w działalności kreatywnej Tomasz Zegar, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie
 • 12.10-12.25 Wzmacnianie innowacji w regionach europejskich: strategie na rzecz trwałego i zrównoważonego wzrostu – Renatka Krcova, European Chemical Regions Network (ECRN)
 • 12.25-12.45 Inkubator Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC) w PolscePaweł Pacek, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

12.45-13.15 Przerwa kawowa

13.15-15.15 – Sesje tematyczne

13.15-14.15 sesje odbywają się równolegle

 • Trendy rozwoju sektora chemicznego | sala S306
 • Tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie | sala S310
 • Innowacje w edukacji jako sposób na poprawę jakość życia mieszkańców Mazowsza | sala S312

14.15-15.15 sesje odbywają się równolegle

 • Identyfikacja najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sektora kosmicznego | sala S306
 • Przewidywane trendy rozwoju sektora bezpiecznej żywności | sala S310

15.15-16.00 Lunch | sala S303

Panele

Trendy rozwoju sektora chemicznego
| Moderator: Zbigniew Bednarski | Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., Mazowiecki Klaster Chemiczny

Wśród panelistów znajdą się:

 • prof. dr hab. Marian Sułek, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Patrycja Panasiuk, PKN Orlen S.A.
 • Roman Godek, Chantal
 • dr inż. Tomasz Zieliński, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • Zbigniew Bednarski, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie
| Moderator: Grzegorz Rzeźnik, Menedżer ds. badań i innowacji, Pełnomocnik Prorektora ds. nauki, Uniwersytet SWPS

Tematem panelu będzie tworzenie nowych modeli biznesowych bazujących na innowacjach. Paneliści zastanowią się m.in. nad dominującymi trendami innowacji biznesowych w kontekście aktualnej listy kierunków badawczych wspieranych przez Samorząd Mazowsza

Wśród panelistów znajdą się:

 • Tadeusz Tenderenda, Dyrektor działu B+R InPhoTech Sp. z o.o.,
 • Anna Wróblewska, Partner, Concordia Design, Zarządzanie innowacje w firmie,
 • Magdalena Jackowska-Rejman, Prezes Zarządu, techBrainers,
 • Marta Badura, Workplace Research and Development Consultant, Nowy Styl Group.

Innowacje w edukacji jako sposób na poprawę jakość życia mieszkańców Mazowsza
| Moderator: dr Maksymilian Bielecki, Uniwersytet SWPS

W trakcie panelu zostaną poruszone kwestie dotyczące innowacji w obszarze edukacji, również w obszarach biznesowych czy administracji publicznej. Paneliści zastanowią się m.in. nad tym, jak może wyglądać przyszłość innowacji edukacyjnych w kontekście technologii i potrzeb przyszłego rynku.

Wśród panelistów znajdą się:

 • dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Centrum Nauki Kopernik, Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego – koncepcja centrum b+r dla rynku edukacyjnego
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha, Pracownia Gier Szkoleniowych, Gry on-line – przełom w diagnozie kompetencji pracowników i budowaniu zespołu
 • dr inż. Maciej Kopczyński, Photon Entertainment, współtwórca robota edukacyjnego Photon
 • Maciej Skorko, absolwent Uniwersytetu SWPS, doktorant IP PAN, CEO Startupu Predict Watch
 • Karol Górnowicz, Prezes SKRIWARE.

Identyfikacja najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sektora kosmicznego
| Moderator: Kinga Gruszecka

Wśród panelistów znajdą się:

 • Iulia Strocka, Kapitech
 • Jacek Kosiec, Creotech Instruments S.A.
 • Anna Foks-Ryznar, Centrum Zarządzania Kryzysowego Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Mariusz Kacprzak, Instytut Lotnictwa
 • Aleksandra Ihnatowicz, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Projektów Badawczych UE

Przewidywane trendy rozwoju sektora bezpiecznej żywności
| Moderator: Katarzyna Kowalska, Prezes i współzałożycielka UNIMOS

Wśród panelistów znajdą się:

 • Przemysław Żelazowski, SatArgo
 • Tomasz Bankiewicz, Gospodarstwo Sadownicze TB
 • Tomasz Mróz, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • Agata Sosińska, Mazowiecki Park Naukowo – Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

Konferencję otworzą

258 adam struzik

Adam Struzik | Marszałek Województwa Mazowieckiego

Lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 r. marszałek województwa mazowieckiego. Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, przyznaną przez ministra administracji i cyfryzacji za dotychczasowe zasługi i pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego (2015 r.). Został także wyróżniony tytułem „Przyjazny Przedsiębiorcom”, nadanym przez Radę i Zarząd Związku Pracodawców Warszawy (2007 r.). Od kwietnia 2011 roku – honorowy członek Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Jest również finalistą IV edycji konkursu „Znakomity Przywódca” (2010 r.) – nagrodę przyznał Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Konkurs, zgodnie z założeniami organizatorów, promuje menadżerów, który swoją pracą przyczyniają się do sprawnego zarządzania firmą, urzędem czy zakładem pracy. W 2011 roku został laureatem konkursu „Człowiek roku – przyjaciel kolei” w kategorii Samorządowiec roku, wyróżniony za wspieranie rozwoju potencjału pasażerskich przewozów koleją oraz śmiałe inwestycje taborowe. Otrzymał również statuetkę Królowej Bony – nagrodę „Zasłużony dla Gminy Chorzele”.

258 roman cieslak new

prof. dr hab. Roman Cieślak | Rektor Uniwersytetu SWPS

Profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Senior Research Associate w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs, USA. Funkcję Rektora Uniwersytetu SWPS pełni od 1 września 2016 r.

Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, z wypaleniem zawodowym i traumatycznymi wydarzeniami oraz tworzeniem i oceną efektywności psychologicznych interwencji internetowych. Pod kierownictwem prof. Romana Cieślaka zespół naukowców opracowuje innowacyjny system do projektowania, udostępniania i ewaluacji usług psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych – aplikację Beviado (www.beviado.pl). System ten tworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, ale też doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a terapeuci, psychologowie, trenerzy biznesowi zyskują wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom).

Moderatorzy

258 Marek Kacprzak

Marek Kacprzak | moderator sesji plenarnej

Dziennikarz i kulturoznawca. Całe życie jestem związany z mediami. Prowadzący program Tłit w WP.pl, wcześniej Polsat News. Jest autorem i prezenterem wielu programów, m.in: „Daję słowo", „To Był Dzień" i „Polska Wybiera". Wcześniej dziennikarz m.in. TVN24, TVP, RMF FM, Polska The Times. Naukowo zajmuje się ekonomiką kultury, w szczególności zarządzaniem w mediach i ekonomiką mediów. Ekspert w kreowaniu formy przekazu, tworzeniu i wprowadzaniu programów, budowaniu redakcji i zespołów ludzkich, ich szkoleniu, zarządzaniu nimi i dbania o ich rozwój. Jest wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Uczy studentów dziennikarstwa i kulturoznawstwa. Zajmuje się m.in transmedialnością, homogenizacją mediów, postrzeganiem mediów w kulturze 2.0 i budowaniem marki osobistej.

258 bielecki

dr Maksymilian Bielecki | moderator sesji tematycznej

Psycholog, neurokognitywista. Zajmuje się psychofizjologią, metodologią oraz psychometrią. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkich psychologia metodologii i statystyka w badaniach społecznych oraz psychologia poznawcza. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych SWPS, gdzie zajmuje się projektami pozwalających wykorzystać wiedzę psychologiczną w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług. Równolegle z działalnością naukową od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu, jako kierownik projektów badawczych a także konsultant w zakresie metodologii, statystyki oraz ekonomii behawioralnej. Na Uniwersytetcie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z zastosowania metod analitycznych w nauce i biznesie, wizualizacji danych, metod badawczych wykorzystywanych w badaniach user experience, zaawansowanych metod analizy danych, konstrukcji narzędzi pomiarowych w psychologii, psychologii zachowań konsumenckich.

258 Grzegorz Rzeźnik

Grzegorz Rzeźnik | moderator sesji tematycznej

Analityk biznesowy i menedżer projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach naukowych. Uczestniczył w pracach nad rządową strategią Krajowa Inteligentna Specjalizacja oraz programami operacyjnymi polityki spójności UE w Polsce, jako ekspert PARP ewoluował programy publiczne adresowane dla przedsiębiorców, ocenia projekty badawczo-rozwojowe. Naukowo zajmuje się analizą i badaniem polityk publicznych w Polsce i UE, szczególnie w obszarze innowacyjności i polityki regionalnej oraz mechanizmów funkcjonowania polityki rozwoju kraju.

258 Kinga Gruszecka

Kinga Gruszecka | moderator sesji tematycznej

Wspiera podmioty zrzeszone w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz administracje publiczną, z którą wcześniej była związana, pracując w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Członek Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.

258 Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska | moderator sesji tematycznej

Prezes i współzałożycielka UNIMOS, od ponad 14 lat wspiera firmy, uczelnie, klastry i regiony w internacjonalizacji, rozwoju innowacji oraz realizacji sieciowych projektów finansowanych z UE. Specjalizuje się w zarządzaniu współpracą międzynarodową i budowaniem konsorcjów międzybranżowych z partnerami z Europy i Ameryki Południowej. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Universidad de la Republica (Montevideo), obecnie doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej. Biegle włada j. hiszpańskim, angielskim i portugalskim.

258 Zbigniew Bednarski

Zbigniew Bednarski | moderator sesji tematycznej

Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. (Grupa Orlen). Od 2015 r Prezes Mazowieckiego Klastra Chemicznego skupiającego ponad 126 podmiotów sektora chemicznego. Poprzednio zajmował kierownicze stanowiska w spółkach Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Grupa PERN) oraz PGE Energia Odnawialna. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik stypendium w University College Galway oraz ENSAM w Bordeaux. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi w branży paliwowo-energetycznej.

Paneliści z Uniwersytetu SWPS

258 Zuzanna Skalska

Zuzanna Skalska | prelegentka

Analityczka trendów w designie, biznesie i innowacjach. Trendwatcherka od kilkunastu lat zajmująca się przewidywaniem trendów i zjawisk w różnych dziedzinach przemysłu. Nagrodzona licznymi prestiżowymi nagrodami w świecie designu. Współtwórczyni i międzynarodowy ambasador School of Form. Analityczka trendów w designie, biznesie i innowacjach. Trendwatcherka od kilkunastu lat zajmująca się przewidywaniem trendów i zjawisk w różnych dziedzinach przemysłu. Nagrodzona licznymi prestiżowymi nagrodami w świecie designu. Współtwórczyni i międzynarodowy ambasador School of Form. Prowadzi firmę 360Inspiration. Jej klientami są zarówno wielkie światowe korporacje, jak i średnie oraz mniejsze firmy. Wykłada na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego i na Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. Jest autorką serii książek o trendach – „360˚Trend Reports”, nagrodzonych Red Dot Design Awards 2009. Prowadzi blog 360inspiration.nl. Jest zapraszana jako członek kapituły różnych międzynarodowych konkursów dotyczących innowacji i designu.Pracowała m.in. w firmie Philips i w studio projektowym VanBerlo.

258 dr Magdalena Łużniak Piecha

dr Magdalena Łużniak-Piecha | uczestniczka panelu

Psycholog, w Pracowni Gier Szkoleniowych odpowiada za analizę funkcjonowania kultur organizacyjnych Klientów, tworzy i wprowadza programy gamifikacyjne, związane z zarządzaniem różnicami i zmianami w organizacjach. Pracuje naukowo na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, współpracuje z Uniwersytetem PUNO w Londynie i Tecnologico Monterrey w Meksyku. Prowadzi badania nad patologiami osobowości w zarządzaniu, bada organizacyjne kultury psychopatyczne, narcystyczne i histrioniczne.

Organizatorzy

   logotypclaim czerony pl      Uniwersytet SWPS

Partnerzy

Partnerzy

Data i miesce

9 maja 2018, godz. 9.30-16.00
Uniwersytet SWPS w Warszawie,
Chodakowska 19/31

Kontakt

Wykonawca konferencji:

 

POZIOM KOLOR RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFRRForum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego