Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

float_intro: images-old/2015/terapeta-i-dziecko2.jpg

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 r. w Warszawie.

Diagnoza w praktyce

 

psychologicznej

 

aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 r. w Warszawie.

14-15 września
Warszawa

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Konferencja „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe” to kolejna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Będzie ona w całości poświęcona problematyce dizagnozy dzieci i młodzieży, m.in. diagnozie psychologiczej w procesie rehabilitacji kompleksowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach, na zlecenie wymiaru sprawiedliwości czy diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście klinicznym. Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów, wzięcia udziału w sesjach tematycznych i wspólnej dyskusji podczas sesji panelowych.

Tematyka

 • diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • diagnoza psychologiczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach
 • diagnoza psychologiczna na zlecenie wymiaru sprawiedliwości
 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży w kontekście klinicznym
 • dopasowanie strategii diagnozy do specyficznych problemów klinicznych oraz specyficznych właściwości diagnozowanego dziecka
 • planowanie i monitorowanie skuteczności oddziaływań pro-rozwojowych i pro-zdrowotnych wobec dzieci i młodzieży
 • weryfikowalność informacji dotyczących dzieci i młodzieży gromadzonych przez psychologa diagnostę dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości,
 • prawne uwarunkowania pracy diagnostycznej psychologa
 • środowiskowe prace nad standaryzacją działań diagnostycznych psychologa

Skrócony program

Szczegółowy program ukaże się do 15 czerwca 2018 r. W programie planowane są:

wykłady eksperckie obejmujące tematykę m.in.:

 • karnoprawnej ochrony psychologa, przysługującej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych
  – dr hab. Rafał Kubiak, profesor UŁ
 • wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, niepełnosprawności i Zdrowia ICF w diagnostyce i interwencji psychologicznej
  - Robert Jagodziński
 • diagnozy psychologicznej w procesie rehabilitacji kompleksowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
  - dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
 • wyników badań dotyczących skuteczności wybranych interwencji pomocowych:
 • wobec dzieci i młodzieży z objawami zaburzeń lekowych i depresyjnych
  – dr hab. Jadwiga Małgorzata Rakowska
 • wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
  – dr hab. Aneta Rita Borkowska, prof. UMCS

sesje tematyczne obejmujące tematykę m.in.:

 • użyteczności wybranych psychometrycznych narzędzi diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń u dzieci i projektowaniu wobec nich oddziaływań terapeutycznych
 • weryfikowalności informacji dotyczących dzieci i młodzieży gromadzonych przez psychologa diagnostę dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

sesje panelowe obejmujące tematykę m.in.:

 • projektowania i monitorowania oddziaływań pro-zdrowotnych i pro-rozwojowych wobec dzieci i młodzieży
 • roli standardów opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w promowaniu dobrych praktyk

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Adresaci

 • psychologowie praktycy zatrudnieni w oświacie (poradniach oraz szkołach), służbie zdrowia (szpitalach, przychodniach, poradniach), opiece społecznej, organizacjach pozarządowych
 • pracujących na zlecenie wymiaru sprawiedliwości (w ramach opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów a także jako biegły z listy)
 • prowadzących prywatną praktykę diagnostyczną i psychoterapeutyczną
 • psychologów akademickich, zainteresowanych dyskutowaniem współczesnych problemów diagnostycznych ze środowiskiem psychologów praktyków
 • studentów psychologii, poszukujących aktualnej wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
 • specjalistów nie-psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, poszukujących użytecznej w praktyce wiedzy psychologicznej, przydatnej w pracy interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych

Organizatorzy

diagnoza2

 • Uniwersytet SWPS
 • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Komitet Organizacyjny

 • Maja Filipiak – koordynator prac Komitetu
 • Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Katarzyna Wiejak
 • Wioletta Mazurek
 • Dorota Bednarek
 • Beata Wójtowicz

Komitet Programowy

 • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • dr hab. Anna Borkowska
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Wiejak
  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • mgr Maja Filipiak
  Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
 • dr Dorota Bednarek
  Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS

Zgłoszenia

Rejestracja biernego udziału możliwa jest do dnia 5 września 2018 roku

Zgłoszenie chęci udziału odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie i dokonanie opłaty konferencyjnej

Rejestracja aktywnego udziału możliwa jest do dnia 10 czerwca 2018 roku

Możliwość zgłoszenia:

 • sesji tematycznej (4 wystąpienia)
 • posteru (format A1)
 • wystąpienia w organizowanej sesji tematycznej

Formularz dla osób zainteresowanych zgłoszeniem sesji, wystąpienia w sesji lub posteru

Opłata konferencyjna

I termin - opłata dokonana do 31.07 2018
kwota podstawowa - 340 zł

zniżki:

 • członkowie Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP – 30% zniżki 242 zł
 • członkowie PTP - 10% zniżki - 306 zł
 • studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS – 10% zniżki - 306 zł

II termin - opłata dokonana od 01.08.2018 do 05.09.2018
wszyscy uczestnicy – 400 zł

Data i miejsce

14-15 września 2018
Uniwersytet SWPS w Warszawie, Chodakowska 19/31

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.