Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

float_intro: images-old/2015/terapeta-i-dziecko2.jpg

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 r. w Warszawie.

Diagnoza w praktyce

 

psychologicznej

 

aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 r. w Warszawie.

14-15 września
Warszawa

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Konferencja „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe” to kolejna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Będzie ona w całości poświęcona problematyce dizagnozy dzieci i młodzieży, m.in. diagnozie psychologiczej w procesie rehabilitacji kompleksowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach, na zlecenie wymiaru sprawiedliwości czy diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście klinicznym. Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów, wzięcia udziału w sesjach tematycznych i wspólnej dyskusji podczas sesji panelowych.

Tematyka

 • diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • diagnoza psychologiczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach
 • diagnoza psychologiczna na zlecenie wymiaru sprawiedliwości
 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży w kontekście klinicznym
 • dopasowanie strategii diagnozy do specyficznych problemów klinicznych oraz specyficznych właściwości diagnozowanego dziecka
 • planowanie i monitorowanie skuteczności oddziaływań pro-rozwojowych i pro-zdrowotnych wobec dzieci i młodzieży
 • weryfikowalność informacji dotyczących dzieci i młodzieży gromadzonych przez psychologa diagnostę dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości,
 • prawne uwarunkowania pracy diagnostycznej psychologa
 • środowiskowe prace nad standaryzacją działań diagnostycznych psychologa

Skrócony program

Szczegółowy program ukaże się do 15 czerwca 2018 r. W programie planowane są:

wykłady eksperckie obejmujące tematykę m.in.:

 • karnoprawnej ochrony psychologa, przysługującej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych
  – dr hab. Rafał Kubiak, profesor UŁ
 • wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, niepełnosprawności i Zdrowia ICF w diagnostyce i interwencji psychologicznej
  - Robert Jagodziński
 • diagnozy psychologicznej w procesie rehabilitacji kompleksowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
  - dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
 • wyników badań dotyczących skuteczności wybranych interwencji pomocowych:
 • wobec dzieci i młodzieży z objawami zaburzeń lekowych i depresyjnych
  – dr hab. Jadwiga Małgorzata Rakowska
 • wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
  – dr hab. Aneta Rita Borkowska, prof. UMCS

sesje tematyczne obejmujące tematykę m.in.:

 • użyteczności wybranych psychometrycznych narzędzi diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń u dzieci i projektowaniu wobec nich oddziaływań terapeutycznych
 • weryfikowalności informacji dotyczących dzieci i młodzieży gromadzonych przez psychologa diagnostę dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

sesje panelowe obejmujące tematykę m.in.:

 • projektowania i monitorowania oddziaływań pro-zdrowotnych i pro-rozwojowych wobec dzieci i młodzieży
 • roli standardów opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w promowaniu dobrych praktyk

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Adresaci

 • psychologowie praktycy zatrudnieni w oświacie (poradniach oraz szkołach), służbie zdrowia (szpitalach, przychodniach, poradniach), opiece społecznej, organizacjach pozarządowych
 • pracujących na zlecenie wymiaru sprawiedliwości (w ramach opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów a także jako biegły z listy)
 • prowadzących prywatną praktykę diagnostyczną i psychoterapeutyczną
 • psychologów akademickich, zainteresowanych dyskutowaniem współczesnych problemów diagnostycznych ze środowiskiem psychologów praktyków
 • studentów psychologii, poszukujących aktualnej wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
 • specjalistów nie-psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, poszukujących użytecznej w praktyce wiedzy psychologicznej, przydatnej w pracy interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych

Organizatorzy

diagnoza2

 • Uniwersytet SWPS
 • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Komitet Organizacyjny

 • Maja Filipiak – koordynator prac Komitetu
 • Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Katarzyna Wiejak
 • Wioletta Mazurek
 • Dorota Bednarek
 • Beata Wójtowicz

Komitet Programowy

 • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • dr hab. Anna Borkowska
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Wiejak
  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • mgr Maja Filipiak
  Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
 • dr Dorota Bednarek
  Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS

Zgłoszenia

Rejestracja biernego udziału możliwa jest do dnia 5 września 2018 roku

Zgłoszenie chęci udziału odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie i dokonanie opłaty konferencyjnej

Rejestracja aktywnego udziału możliwa jest do dnia 10 czerwca 2018 roku

Możliwość zgłoszenia:

 • sesji tematycznej (4 wystąpienia)
 • posteru (format A1)
 • wystąpienia w organizowanej sesji tematycznej

Formularz dla osób zainteresowanych zgłoszeniem sesji, wystąpienia w sesji lub posteru

Opłata konferencyjna

I termin - opłata dokonana do 31.07 2018
kwota podstawowa - 340 zł

zniżki:

 • członkowie Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP – 30% zniżki 242 zł
 • członkowie PTP - 10% zniżki - 306 zł
 • studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS – 10% zniżki - 306 zł

II termin - opłata dokonana od 01.08.2018 do 05.09.2018
wszyscy uczestnicy – 400 zł

Data i miejsce

14-15 września 2018
Uniwersytet SWPS w Warszawie, Chodakowska 19/31