Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Psychoterapia dzieci i młodzieży

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/rodzina-slowem-silna.jpg

III Śląskie Spotkania z Psychoterapią Rodzin i Par

 

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrona honorowy: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Organizatorzy: Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach


Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś do zaoferowania dzieciom i młodzieży zmagającym się z cierpieniem psychicznym? Czy terapia pary ma lub może mieć jakieś znaczenie lecznicze dla jej dzieci? Poszukajmy odpowiedzi podczas III Śląskiego Spotkania z Psychoterapią Rodzin i Par – Psychoterapia dzieci i młodzieży.

Udział w konferencji jest płatny. 

UWAGA! Formularz zgłoseniowy został zamknięty.

konferencja

luty2 2019

Katowice

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia rodzin rozwijała się w latach 50. i 60. XX wieku. Wówczas inspiracją dla klinicystów i teoretyków było cierpienie dzieci oraz nastolatków uwikłanych w rodzinny kontekst. Objawy rozumiano jako wyraz dysfunkcji całego systemu rodzinnego. Zaburzenia występujące u dzieci miały utrzymywać homeostazę systemu, być przejawem walki o władzę lub „sprowadzać” na terapię całą rodzinę.

Przez ostatnie ponad pół wieku wiele się zmieniło – w myśleniu systemowym, innych paradygmatach terapeutycznych i w codziennym życiu rodzin:

 • na skutek dekompozycji tradycyjnego modelu rodziny klinicyści coraz częściej spotykają się z niemożnością zakontraktowania do terapii wszystkich członów rodziny;
 • coraz rzadziej problemem rodzin jest nadmierne uwikłanie relacji, a coraz częściej emocjonalny dystans i niezaangażowanie;
 • psychoterapia się upowszechnia i z pomocy specjalistów coraz częściej korzystają dzieci i adolescenci „niemający rodzin” – wychowankowie instytucji opiekuńczych oraz rodzin zastępczych;
 • rozwój psychoanalitycznych koncepcji relacji z obiektem oraz teorii przywiązania sprawiły, że coraz lepiej rozumiemy wewnętrzny świat dzieci i coraz skuteczniejsza staje się indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży;
 • problematyka dzieci i młodzieży, z jaką spotykają się terapeuci, poszerza się ze względu na wzrost migracji, odsetek rozpadających się rodzin oraz nowe zagrożenia środowiskowe, jak cyberbullying.

To wszystko sprawia, że współcześnie psychoterapeuta pracujący z rodzinami i dziećmi może poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań. Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś jeszcze do zaoferowania dzieciom i młodzieży zmagającym się z cierpieniem psychicznym? Czy terapia pary ma lub może mieć jakieś znaczenie lecznicze dla dzieci tej pary?

W ramach konferencji III Śląskie Spotkania z Terapią Rodzin i Par – Psychoterapia dzieci i młodzieży, zapraszamy do refleksji zarówno w roli słuchacza, jak i czynnego uczestnika.

Adresaci konferencji

 • Naukowcy
 • Psychoterapeuci
 • Terapeuci rodzinni
 • Psycholodzy
 • Pedagodzy
 • Lekarze psychiatrzy i pediatrzy
 • Asystenci rodzinni
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy NGOs
 • Terapeuci uzależnień
 • Studenci w/w kierunków
 • Rodzice

W III edycji Spotkań z Psychoterapią Rodzin i Par oprócz wykładów plenarnych prowadzonych przez znakomitych gości, proponujemy sesje referatowe i plakatowe. Dadzą one szansę na wymianę doświadczeń tak klinicznych, jak i badawczych, stworzą pole do bezpośrednich dyskusji między uczestnikami. Z ogromną ciekawością czekamy na Państwa zgłoszenia.

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji

Proponowana tematyka wystąpień

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień i plakatów (prace poglądowe, empiryczne, w tym kazuistyczne):

 • zagrożenia oraz czynniki ochronne rozwoju dzieci i młodzieży (środowiskowe, rodzinne i osobiste)
 • uwarunkowania odpowiedzi na leczenie terapeutyczne dzieci i młodzieży
 • efektywność różnych form terapii, której uczestnikami są dzieci i młodzież
 • dylematy etyczne pracy z dziećmi i młodzieżą
 • specyfika relacji terapeutycznej w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • dziecko we współczesnym kontekście rodzinnym (rodzina niepełna, patchworkowa, wielokulturowa)
 • casusy terapii

Formy zgłaszanych prezentacji:

 • Referat (20 min)
 • Poster (format A1)

Program

8.30-9.00 – rejestracja uczestników

9.00-9.30 – otwarcie konferencji i wystąpienie wprowadzające dr hab. Zofii Dołęgi, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, mgr Ryszard Chłopek

9.30-11.30 – Wykłady plenarne

 • 9.30-10.30 – „Relacja rodzic - dziecko w zmieniającym się świecie”, mgr Ryszard Chłopek (10-lecie Ośrodka Terapii Rodzin i Par)
 • 10.30-11.30 – „Kilka refleksji o kontekście rodzinnym w psychoterapii psychodynamicznej adolescentów", dr hab. Maciej Pilecki

11.30-11.45 – przerwa kawowa

11.45-13.15 – Sesje referatowe (równolegle)

Sesja I „Znaczenie pracy z rodzicami w terapii dziecka”

 • „Dysfunkcje w rodzinie jako wieloaspektowa płaszczyzna powstawania zaburzeń”, dr Monika Kornaszewska-Polak (Uniwersytet Śląski) 
 • „Współpraca z rodzicami jako ważne zdanie psychoterapeuty młodzieżowego i dziecięcego", dr Aleksandra Wieteska (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS) 
 • „Znaczenie istoty przymierza z rodzicami/opiekunami pacjenta dla procesu terapii indywidualnej młodzieży w wieku 12- 15 lat”, mgr Piotr Marcinkowski, mgr Magdalena Małysa-Chaber, mgr Anna Babicz, mgr Małgorzata Wrona (Krakowski Instytut Psychoterapii oddział Podbrzezie) 
 • „Psychoterapia par jako narzędzie pomocy przy problemach separacyjnych adolescentów”, mgr Szelągowska-Mironiuk (Uniwersytet SWPS)

Sesja II „Dziecko i rodzina na zakrętach społeczno-kulturowych zmian”

 • „Poczucie samotności chronicznej w spektrum traumatyzującego się rozwoju psychicznego”, dr hab. Zofia Dołęga (Uniwersytet SWPS)
 • „Rodzice i dzieci – razem, obok siebie czy przeciwko sobie? Relacje międzypokoleniowe we współczesnych rodzinach”, dr Agata Zygmunt, dr Andrzej Górny (Uniwersytet Śląski) 
 • „Identyfikacja z bohaterem pozytywnym w procesie integracji dwóch kultur – wsparcie dzieci i rodzin na emigracji", mgr Agnieszka Pacyga-Łebek (OTRiP)
 • „Specyfika relacji terapeutycznej w pracy z dziećmi i młodzieżą", Katarzyna Magnuszewska (Uniwersytet Warszawski) 

13.15-14.00 – Obiad

14.00-16.00 – Wykłady plenarne

 • 14.00-15.00 – „Dziecko w wewnętrznym świecie rodziny – wybrane aspekty terapii rodzin”, mgr Krzysztof Klajs
 • 15.00-16.00 – „(U)rodziny ‘OBCEGO’ w ciele i umyśle dziecka i nastolatka”, mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan

16:00-16.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia i opłaty

Wydarzenie zamknięte.

Chęć uczestnictwa czynnego (referat/poster) prosimy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Temat wystąpienia i abstrakt (maks. 250 słów) przyjmowane będą do dnia 18.11.2018 r. również za pomocą formularza.

Do 15.12.2018 wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:

 • uczestnictwo bierne – 170 zł
 • uczestnictwo czynne – 170 zł
 • studenci Uniwersytetu SWPS – 150 zł

Od 16.12.2018 wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:

 • uczestnictwo bierne – 220 zł
 • uczestnictwo czynne – 220 zł
 • studenci Uniwersytetu SWPS – 200 zł

Obowiązują zapisy uczestników, ich rejestracja przez formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji.

Obowiązujące opłaty przyjmowane będą do dnia 25.01.2019 r. na konto:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

Tytuł wpłaty: III Śląskie Spotkania z Terapią Rodzin i Par + imię i nazwisko osoby uczestniczącej+ forma uczestnictwa (bierne/czynne)

Prośbę o wystawienie faktury prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]

Komitet naukowy

 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS (przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Małgorzata Wójcik
 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • dr Agata Zygmunt

Komitet programowy

 • Ryszard Chłopek (przewodniczący),
 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • Anna Kominek

Komitet organizacyjny

 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz (przewodnicząca)
 • Ryszard Chłopek (z-ca przewodniczącej)
 • Anna Kominek (sekretarz konferencji)
 • Łukasz Kielemnik
 • Agnieszka Gałańczuk
 • Andrzej Pelka
 • Jarosław Jakubowski
 • dr Ewa Bujoczek
 • Magdalena Ziora
 • Anna Wawro
 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS (przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Małgorzata Wójcik
 • dr Agata Zygmunt

Organizatorzy

 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach

Patroni

 • Honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego
 • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – oddział w Katowicach
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

znak PL PATRONAT Chelstowski 01logotypy

Patroni medialni

 • Telewizja TVS
 • Radio Silesia
 • Radio eM

RadioSilesia655 tvs logo retina logotyp rops tvs radioRadio Em czestotliwosc katowice mniejsze 1

Termin i miejsce

2 lutego 2019 r., godz. 8.30-16.30

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

ul. Techników 9, 40-326 Katowice

Kontakt

Anna Kominek (sekretarz konferencji)
[email protected]